Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Repatriering

Repatriering betyder, at man på frivillig basis vender tilbage til sit hjemland eller et tidligere opholdsland for at bosætte sig permanent. Har du har et ønske om at vende hjem, men ikke har midlerne hertil, er der mulighed for at få rådgivning og søge økonomiske støtte.

 • Flygtning uden dansk statsborgerskab.
   
 • Familiesammenført til en flygtning.
   
 • Andre familiesammenførte udlændinge.
   
 • Indvandrere med opholdstilladelse givet før 1983.
   
 • Andre udlændinge kan ansøge Ministeriet Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive omfattet af loven.
   
 • Hvis du er dansk statsborger eller statsborger i et nordisk land, et EU-land eller EØS-land, kan du ikke modtage hjælp efter repatrieringsloven. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke har opholdstilladelse.

 • Hvis du er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende hjem permanent, indeholder loven en mulighed for, at du kan søge om at få udbetalt et månedligt beløb fra Danmark kaldet reintegrationsbistand. Denne ydelse er kun mulig at få, hvis du ikke selv har midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand.

Ydelsen er henvendt til dig, hvis du:

 • Er over 55 på tidspunktet for repatrieringen, eller
   
 • Opfylder betingelserne for førtidspension, eller er fyldt 50 år og på grund af dit helbred eller andre forhold ikke vil være i stand til at skabe et forsørgelsesgrundlag i dit hjemland.
   
 • Har haft opholdstilladelse i Danmark i minimum 5 år.
   
 • Beløbets størrelse afhænger af hvilket land, du repatrierer til.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.