Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Integration

Når du ankommer til Ikast-Brande Kommune som flygtning, vil Integrationsteamet i Kommunen hjælpe dig med at finde fodfæste. Teamet er forankret i afdelingen Beskæftigelse- og Integration, som holder til på rådhuset i Ikast.

Kommunen skal, når det er muligt, anvise dig en permanent bolig. Hvis en kommune ikke har en ledig permanent bolig at anvise, skal der anvises et midlertidigt opholdssted, indtil det er muligt at anvise en permanent bolig.
Teamet har også ansvaret for at planlægge din introduktion til det danske samfund gennem et integrationsprogram, som udarbejdes i samarbejde med dig. Målet er at sikre, at du får mulighed for at udnytte dine evner og ressourcer og bliver en deltagende og ydende medborger på lige fod med Kommunens øvrige borgere.

Du kan læse mere om Kommunens integrationsindsats under de enkelte menupunkter. 

Vil du være frivillig?

I takt med det stigende antal flygtninge i Ikast-Brande Kommune vil der være brug for et stigende antal frivillige, som har lyst til at være med til at åbne dørene til det danske samfund.

Ikast-Brande Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors. Aftalen indebær, at Ikast-Brande Kommune formidler kontakt mellem alle nyankomne flygtninge og Røde Kors, som vil forsøge at finde en kontaktfamilie og/eller person, som kan hjælpe, når det er svært.

Hvis du gerne vil være frivillig, kan du henvende dig hos din lokale Røde Kors-afdeling. Kontaktoplysningerne er:

Nørre Snede:
Solveig Førrisdahl
Tlf. 31351674
E-mail: s-a.f.dahl@hotmail.com

Brande:
Charlotte Lauridsen
Tlf. 30423770
E-mail: clauridsen@mvbmail.dk

Ikast:
Anne Margrethe Andersen
Tlf. 40160911
E-mail: am-andersen@email.dk

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.