2020

44 resultater

Reguleringsprojekt i Elbæk

14. okt 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør et reguleringsprojekt i det offentlige vandløb Elbæk i forbindelse med etablering af en ny adgangsvej til den private fællesvej Ågade.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplan nr. 397 -Teknisk anlæg, St. Nørlundvej, Det åbne land

14. okt 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Afgrænsning af lokalplan nr. 397

Trekanten 2, 7441 Bording - Afgørelse om miljøtilladelse af svinebruget

09. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Trekanten 2, 7441 Bording.

Hallundbækvej 6, 7361 Ejstrupholm - indvinding af overfladevand

09. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har d.d fornyet tilladelse til indvinding af overfladevand inkl. afgørelse om ikke VVM-pligt til Put & Take sø ved Hallundbækvej 6, 7361 Ejstrupholm.

Nedre Hestlundvej 16, 7441 Bording - Anmeldelse af skift i dyretype

09. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har torsdag den 8. oktober 2020 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af skift i dyretype på Nedre Hestlundvej 16, 7441 Bording. Klagefristen udløber fredag den 6. november 2020.

Gydevej 4, 7330 Brande - Landzonetilladelse til garage

08. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Planloven. Projektet omfatter etablering af en garage på 52 m2.

Pårup Mark 4, 7442 Engesvang - Landzonetilladelse til ridebane og lysmast

08. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Planloven. Projektet omfatter etablering af en ridebane og en lysmast.

Brogårdvej 13C, 7330 Brande - ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget

02. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med et ønske om at overgå til en ny miljøgodkendelsesordning af svineproduktionen på Brogårdvej 13C, 7330 Brande.