Skip to main content

2020

13 resultater

Tillæg nr. 39 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 for Boligområde, Præstelunden, Brande

23. dec 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Tillæg nr. 47 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 399 for et Centerområde, Chr. Bergs Vej, Brande

23. dec 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan nr. 398 - Boligområde, Nordlundvej, Brande

23. dec 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Forslag til lokalplan nr. 407 - Blandet bolig og erhverv, Kildevej, Ikast

23. dec 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan.

Tillæg nr. 20 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010 - 2021

21. dec 2020

Ændring af kloakprincip i Brande på Bjerglide og Aakjærs Allé, delopland 2C19A og placering af bassin på Ågade 1F

Forslag til kommuneplantillæg nr. 45 og lokalplan nr. 396 for et centerområde, Østre Allé, Brande

18. nov 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan nr. 276 for Teknisk anlæg, Vindmøller, Ulkær Mose

18. nov 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 394, Område til offentligt formål, Frisenborgparken, Ikast

18. nov 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan.