Offentliggørelser og høringer

Sundsvej 22-24, 7430 Ikast - Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget

27. okt 2020

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget, Sundsvej 22-24, 7430 Ikast.

Bredlundvej 11, 7362 Hampen - Landzonetilladelse tilbygning til vandværket.

27. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Planloven. Projektet omfatter etablering af en tilbygning til vandværket i Hampen.

Engebækvej 27, 7330 Brande - Landzonetilladelse til pavilloner,

27. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Planloven. Projektet omfatter etablering af to pavilloner, som skal benyttes til midlertidig beboelse imens der opføres et nyt stuehus.

Høring af et reguleringsprojekt i Skovby Bæk

23. okt 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør et reguleringsprojekt vedr. omlægning af dræn ved Skovby Bæk i forbindelse med vejforlængelsen af O. Vestergaard Poulsens Allé i Ikast.

Karupvej 31 A, 7442 Engesvang - Lovliggørende landzonetilladelse til en pavillon, en mast og en række lysstandere

22. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Planloven. Projektet omfatter en allerede opført 8-sidet pavillon med tilhørende overdækning, stolper og stativ (ca. 123 m2), en mast (til videoovervågning) samt en række lysstandere rundt om put and take søerne.

Nortvigvej 12, 8766 Nørre Snede - Landzonetilladelse til garage

21. okt 2020

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i Planloven. Projektet omfatter etablering af garage på ca. 60 m2

Reguleringsprojekt i Elbæk

14. okt 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør et reguleringsprojekt i det offentlige vandløb Elbæk i forbindelse med etablering af en ny adgangsvej til den private fællesvej Ågade.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplan nr. 397 -Teknisk anlæg, St. Nørlundvej, Det åbne land

14. okt 2020

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Afgrænsning af lokalplan nr. 397