Skip to main content

Offentliggørelser og høringer

Landzonetilladelse til sammenlægning af to søer, Skærlund Skolevej 19, 7330 Brande

15. jan 2021

Landzonetilladelse til sammenlægning af to søer på matr. nr. 9o, Skærlund By, Brande, beliggende ved Skærlund Skolevej 19, 7330 Brande

Grarupvej 1, 7330 Brande – Tilladelse til at indvinde grundvand

13. jan 2021

DGU-nr. 96.3198 samt opsætning af vandbehandlingsanlæg

Afgørelse om miljøgodkendelse af IE-svinebruget, Guldforhovedvej 24, 7441 Bording

12. jan 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt en ny miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Guldforhovedvej 24, 7441 Bording.

Landzonetilladelse til overdækning, Ilskovvej 7, 7430 Ikast

12. jan 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af en overdækning på ca. 106 m2.

O. Vestergaard-Poulsens Allé, Ikast – Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

11. jan 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med vejforlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé, Ikast.

O. Vestergaard-Poulsens Allé, Ikast – Tilladelse til udledning af grundvand til Skovby Bæk i forbindelse med grundvandssænkning

11. jan 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Skovby Bæk i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning under etablering af vejforlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé, 7430 Ikast.

Offentlig annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse af fjerkræbrug, Thyregodvej 11, 7330 Brande

08. jan 2021

Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med en etablering af en fjerkræproduktionen på Thyregodvej 11, 7330 Brande.

Landzonetilladelse til Anneks, Tyvkærvej 20, 7430 Ikast

07. jan 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af et anneks på ca. 78 m2