Gå til hovedindhold

Offentliggørelser og høringer

70 resultater

St. Nørlundvej 24 C, 7361 Ejstrupholm - afgørelse

16. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke VVM pligt, i forbindelse med anmeldelse om skovrydning, hvor arealet efterfølgende bliver omdannet til landbrugsjord.

Fløvej 15, 7330 Brande. Afgørelse om miljøgodkendelse af fjerkræbruget.

16. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 2 i husdyrbrugloven i forbindelse med en ønsket ændring af husdyrbruget, Fløvej 16, 7330 Brande.

Teglgårdsvej 1 A, 7441 Bording. Landzonetilladelse til opførelse af en bolig og etablering af et solcelleanlæg.

16. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af en bolig på 184 m2 med en integreret garage på 44 m2 og en overdækning på 24 m2. Samtidig etableres der et solcelleanlæg på 54 m2

Krydsningstilladelse i Smedebæk

15. apr 2021

Ikast-Brande og Silkeborg kommuner har meddelt tilladelse til krydsning af Smedebæk med en ledning til markvanding.

Langelundvej 7C, 7430 Ikast - skovrejsning

15. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning – Langelundvej 7C, 7430 Ikast

Landzonetilladelse til etablering af flislager på matr. nr. 1k, Fonnesbæk Gde., Ikast, beliggende ved Gammelagervej, 7430 Ikast

14. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af et flislager.

Fløvej 49 og 49B, 7330 Brande - landzonetilladelse

14. apr 2021

Landzonetilladelse til opførelse af bolig, carport og maskinhus med værksted på ny placering, Fløvej 49 og 49B, 7330 Brande.

Kirkebakken 32, 7362 Hampen – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.1645

14. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 24.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.1645 på Kirkebakken 32, 7362 Hampen

Ejstrupvej 13, 7362 Hampen – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.1597

14. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 21.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.1597 på Ejstrupvej 13, 7362 Hampen.

Givevej 61, 8766 Nørre Snede – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.1649

14. apr 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 40.400 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.1649 på Givevej 61, 8766 Nørre Snede.