Gå til hovedindhold

Offentliggørelser og høringer

Uhre Vandværk, Uhrevej 17 – Tilladelse til at indvinde grundvand til drikkevand

15. jun 2021

Uhrevej 17, 7330 Brande – DGU-nr. 104.1401 og DGU-nr. 104.1386

Anmeldelse af skift i dyretype - Lykkensprøve 4, 7430 Ikast

11. jun 2021

Ikast-Brande Kommune har fredag den 11. juni 2021 truffet afgørelse vedrørende en anmeldelse af ændring i vægt på slagtesvin på Lykkensprøve 4, 7430 Ikast.

Skovbakken 29A, 8766 Nørre Snede - Landzonetilladelse til etablering af et hus til botilbud

11. jun 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af et hus til botilbud

Landzonetilladelse til platform, Ejstrup Sø, 7361 Ejstrupholm

09. jun 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af en platform ud i Ejstrup Sø.

Velgårdevej 17 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning

09. jun 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring på Velgårdevej 17, 8766 Nørre Snede.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 403 - Boligområde, O. Vestergård Poulsens Allé, Ikast

09. jun 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde i Ikast.

Ilskovvej 31, 7430 Ikast - Landzonetilladelse til etablering af en sø på matr. nr. 3m, Tulstrup By, Ikast

09. jun 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af en sø.

Viborgvej 63C, 7442 Engesvang– Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 86.2114

08. jun 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 10.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 86.2114 på Viborgvej 63C, 7442 Engesvang.

Forslag til lokalplan nr. 417 - Område til offentlige formål, Frisenborgparken, Ikast

04. jun 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan for et område til offentlige formål i Frisenborgparken, Ikast

Kirkebakken 30, 7362 Hampen – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.2019

03. jun 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 45.000 m3 grundvand/år til markvanding fra boring DGU-nr. 96.2019 på Kirkebakken 30, 7362 Hampen.