Om Unge & Uddannelse

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver.

UU logo
 • De politisk ansvarlige for ungeindsatsen i Ikast-Brande Kommune er Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.
 • De administrativt ansvarlige for ungeindsatsen i Ikast-Brande Kommune er Psykiatri & Handicapafdelingen, Børne & Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. Styregruppen for ungeindsatsen består af cheferne for de 4 afdelinger. Arbejdsmarkedschefen er formand for styregruppen.
 • Ungeindsatsen er organisatorisk forankret i Unge & Uddannelse under Arbejdsmarkedsafdelingen, og den har sit fysiske udgangspunkt i "Hjertet", Vestergade, Ikast

Uddannelsesvejledere

Vejlederfordeling i UU.

Unge mellem 15-17 år er tilknyttet den vejleder de havde i grundskolen. Er du ny i Ikast-Brande Kommune er vejlederen Gitte Kolding Mortensen.

Gitte Kolding Mortensen, Faglig koordinator og uddannelsesvejleder
Mail: gimor@ikast-brande.dk
Mob: 2117 9491

Unge 15-17 år (tilflyttere), unge 18-30 år
Cpr. nr. 20-31

Den Internationale Skole, Småskolen Christianshede
Ole Bertelsen, uddannelsesvejleder
Mail: olber@ikast-brande.dk
Mob: 2466 8657

Præstelundskolen, Nordre Skole, Uhre Friskole

15-17 årige fra disse skoler
Jane Christensen, uddannelsesvejleder
Mail: janschr@ikast-brande.dk
Mob: 2223 1769

IUC 10. klasse, Bording Skole, Thorlund og Gludsted, Friskoler

15-17 årige fra disse skoler
Carsten Maagaard, uddannelsesvejleder
Mail: camaa@ikast-brande.dk
Mob: 2944 4316

Østre Skole, Hyldgårdsskolen, Engesvang Skole

15-17 årige fra disse skoler
Annika Bach Jensen, uddannelsesvejleder
Mail: anbje@ikast-brande.dk
Mob: 3067 0425

IUC 10. klasse, Bording D-klassen, EGU

15-17 årige fra disse skoler
Jesper Thorø-Nielsen, STU-vejleder
Mail: jenie@ikast-brande.dk
Mob: 5149 1094

Heltidstilbuddet plus, Vestgruppen
Malle Hansen, uddannelsesvejleder
Mail: mahan@ikast-brande.dk
Mob: 3067 0423

Unge 18-30 år
Cpr nr. 1-19

Line Raaby Poulsen, uddannelsesvejleder
Mail: linrpou@ikast-brande.dk
Mob: 2493 5804

Ejstrupholm Skole, Nørre Snede Skole, Klovborg Friskole, Heltidstilbuddet

15-17 årige fra disse skoler

Åbningstider og kontaktoplysninger

Åbningstider:
Mandag - tirsdag: 9.30-14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.30-17.00
Fredag: 9.30-13.00

Adresse:
Vestergade 65
7430 Ikast
Tlf. 9960 4200

E-mail: uu@ikast-brande.dk

CVR: 29189617

EAN: 5798005571995

Kommunens funktioner og opgavevaretagelse

Kommunens funktioner og opgavevaretagelse vedrørende den kommunale ungeindsats omfatter:

 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med den unge, med henblik på at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Opgaver og funktioner vedrørende uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger og brobygning.
 • Vejledning om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v.
 • Beskrivelse af kendt behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder i form af specialpædagogisk støtte på baggrund af hidtidigt skoleforløb og hidtidig pædagogisk-psykologisk vurdering, socialindsats og misbrugsindsats i den unges uddannelsesplan.
 • Tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse på forberedende grunduddannelse.
 • Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik, herunder koordinering med virksomhedspraktik.
 • Målgruppevurdering med henblik på forberedende grunduddannelse.
 • Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, herunder unge, der har afsluttet forberedende grunduddannelse.
 • Jobcentrenes opgaver i forhold til unge under 25 år, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
 • Vedligeholdelse og ajourføring af det fælles datagrundlag.
 • Etablering af kontaktpersonordning for unge, som har behov herfor

Lovpligtig kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultater

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledning skal, jf. Lov om Kommunal Ungeindsats, sættes i system. Systemet skal belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet med andre aktører.

Jvnf. LBK nr. 1017 af 04/10/2019 kap. 11

 • Rammer for vejledningen i Ikast-Brande:

  Unge og Uddannelse varetager uddannelsesvejledningen beskrevet i LBK 825 af 16/08/2019 og LBK 1017 af 04/10/2019.
  8 uddannelsesvejledere varetager uddannelsesvejledningen på kommunens 8 grundskole, 4 friskoler, 1 privatskole, 10. klassecentret, heltidsundervisningen, kommunens opholdssteder samt fører tilsyn med at 15-17-årige følger deres uddannelsesplan. Desuden gives uddannelsesvejledning til 18-30-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse, vejledning og indstilling til STU og UU foretager målgruppevurderinger og laver uddannelsesplaner til FGU.
  Unge og Uddannelse Ikast-Brande er en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats, som sikrer det tværgående samarbejde omkring de unge. Afdelingen samarbejder med alle relevante aktører.
  Kvalitetssikring - Se skema her.

 • Årlig søgetal til ungdomsuddannelserne:
Ikast-Brande Kommune 
Gym
Ikast Brande Kommune 
EUD
Ikast-Brande Kommune
Øvrige
Landstal
Gym
Landstal
EUD
Landstal
Øvrige
202061,6%29,8%8,5%72%19,9%8,1%
201962,3%28,3%9,4%72%20,1%8%
201864,6%26,8%8,6%73,1%19,4%7,5%
201773,3%18,6%8,1%74%18,5%7,5%
201671,3%24,7%4%74,3%18,4%7,1%


Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk

 • Måltal for kommende års søgning ungdomsuddannelserne:
202020212022202320242025
Erhvervsuddannelser29,8%30,2%30,7%31,1%31,6%32,0%
Gymnasiale61,6%61,7%61,8%61,8%61,9%62,0%
Øvrige8,6%8,1%7,6%7,0%6,5%6,0%