Til forældre

Er dit barn uddannelsesparat? Og hvornår er der tilmelding til ungdomsuddannelserne? Som forældre kan du have mange spørgsmål til dit barns uddannelsesvalg. Vi har også samlet nogle gode råd til hvordan du kan hjælpe dit barn i valgprocessen

Video om uddannelsesvalg

Uddannelsesparathedsvurdering

 • Elever i 8.- 10. klasse vurderes på, om de har de nødvendige faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Den første vurdering sker i 8. klasse inden 1. december. Vurderingen sker på baggrund af karaktergennemsnit og vurdering af elevens personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder og foretages af jeres barns skole.
 • I et samarbejde mellem skole og UU iværksættes en målrettet indsats for de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate.

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat, tilbyder UU:

 • Individuel vejledning og gruppevejledning.
 • Tilbud om brobygning i 9. klasse.
 • Mulighed for erhvervspraktik.
 • Hjælp til uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse.

Hvis dit barn vurderes uddannelsesparat, tilbyder UU:

 • Kollektiv vejledning med information om ungdomsuddannelser.
 • Kan deltage i brobygning og erhvervspraktik. Elever og forældre finder selv praktikplads samt udfylder og afleverer underskrevet praktikseddel til uddannelsesvejlederen.
 • Vær opmærksom på I selv er ansvarlige for at tilmelde jeres barn en ungdomsuddannelse på www.optagelse.dk senest 1. marts.
 • Ved spørgsmål til uddannelse henvises til eVejledning.
 • Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen og de nye optagelseskrav på ug.dk.

Tilmelding til grunduddannelse

 • Tilmelding til ungdomsuddannelserne skal ske inden 1. marts via Optagelse.dk. Eleven anvender sit UNI-Login for at logge ind og arbejde med planen.
 • Hvis dit barn vurderes som uddannelsesparat i 9. eller 10. klasse er I selv ansvarlige for at tilmelde jeres barn en ungdomsuddannelse senest d. 1. martsOptagelse.dk. I skal som forældre underskrive uddannelsesplanen og tilmeldingen skal ske digitalt med NemID.
 • Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat hjælper vores uddannelsesvejleder fra UU med en plan og tilmelding for dit barn. Uddannelsesvejleder kan få bemyndigelse til at underskrive uddannelsesplanen.

Se video om, hvordan du søger optagelse

Hør om, hvordan ansøgning til ungdomsuddannelserne foregår, så I er forberedte på processen.

Se videoen her. 

Hvad skal der ske efter grundskolen?

Hvad skal der ske efter grundskolen?

Se nedenstående video, hvor vi fortæller lidt om, hvordan du kan støtte dit barn i valgprocessen. Klik på billedet for at se video. 

Video om uddannelsesvalg

Aktivitetspligt for 15-17 årige

15-17 årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Manglende overholdelse af pligten kan medføre, at ungeydelsen efter lov om børne- og ungeydelse standses.

Hvis jeres barn afbryder et skoleår/ungdomsuddannelse eller ikke kommer i gang med ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse, skal en uddannelsesvejleder fra Unge og Uddannelse hjælpe med at få lavet en ny uddannelsesplan. Hvis I ikke er blevet kontaktet, må I gerne selv henvende jer.