Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Selvbetjening

Samlet oversigt over selvbetjening. Andre steder på hjemmesiden kan du finde et link til relevant selvbetjening i en blå selvbetjeningsboks. Mange af selvbetjeningsmulighederne kræver, at du har NemID / digital signatur.

Find muligheder for selvbetjening ud fra emnerne herunder:

Pas og kørekort

Bestil nyt pas eller kørekort

Du kan begynde bestillingen af nyt pas eller kørekort hjemmefra. Du kan også bestille tid til pas og kørekort. Så går det hurtigere i Borgerservice.

Gå til løsning

Affald og genbrug

Bestil / afbestil beholder

Hvis du vil bestille eller afbestille en beholder kan du rette henvendelse til Affald og Genbrug via dette link

Gå til løsningen
Dagrenovation - ikke tømt

Hvis du ikke har fået tømt din dagrenovation, kan du kontakte Affald og Genbrug via denne selvbetjening.

Gå til løsningen
Ejendomsskat

Når du ejer fast ejendom eller et stykke jord, skal du betale ejendomsskat. Skatten bliver opkrævet to gange om året. Brug selvbetjeningsløsningen til at se informationer om grundskyld, regningsopgørelse - dagrenovation, betaling af ejendomsskat, ejendomsvurdering.

Gå til løsning
Flere muligheder for selvbetjening vedr. affald

Du kan finde flere muligheder for selvbetjening på hjemmesiden for Affald og genbrug.

Gå til løsning
Følg dit affald på internettet

Følg dit affald på internettet Som noget helt nyt kan du løbende følge din dagrenovation på internettet.

Gå til løsningen
Mangler du din ejendomsskattebillet

Har du mistet din ejendomsskattebillet, kan du hente en kopi på borger.dk. Tryk på "Gå til selvbetjening" - du åbner siden, til borger.dk, hvor du kan finde en kopi af din ejendomsskattebillet. - du skal logge på med NemID

Gå til løsning
Regningsopgørelse - dagrenovation og statsafgift

Vil du se din opgørelsen af dagrenovation og statsafgifter (vand), kan du gøre det via denne selvbetjeningsløsning.

Gå til løsningen
SMS-ordning

Når du tilmelder dig SMS-service (det er gratis) får du besked om forsinkelser / ændringer af tømningstidspunkter, vigtige nyheder fra nyheder fra Affald-Genbrug samt meget mere. Tilmeld dig via dette link

Gå til løsning
Selvbetjening

Her kan du se og bruge og bruge alle vores selvbetjeningsløsninger

Selvbetjening affald og genbrug

Bolig og byggeri

Anmeld rotter

Ikast-Brande Kommune udfører rottebekæmpelse i overensstemmelse med reglerne i Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse samt kemikalielovgivningen. Via selvbetjeningsløsningen tager du direkte kontakt til Ikast-Brande Kommune

Gå til løsning
Ret BBR

Er der fejl i din BBR oplysning, skal du meddele det til kommunen. Du kan gøre det via selvbetjeningsløsningen

Gå til løsning
Se BBR

Mangler du din BBR, kan du hente den via selvbetjeningsløsningen. Det er gratis.

Gå til løsning
Beboerklagenævn - Almene boliger

Beboerklagenævn - træffer afgørelser i sager om almene boliger.

Gå til løsning
Bopælsattest

Hvis du har brug for at dokumentere, at du har været registreret på din nuværende eller tidligere adresser i en bestemt periode, kan du anmode om en bopælsattest.

Gå til løsning
Bygge- og anlægsaffald

Når der er givet en tilladelse til nedrivning af bygning(er), skal der inden arbejdet begynder sendes oplysninger om bygge- og anlægsaffald til kommunens Bygge- og Miljøafdeling.

Gå til løsning
Byggeansøgning / Anmeldelse om nedrivning

Uanset hvad du skal bygge, er byggeriet omfattet af Bygningsreglementet 2018.

Gå til løsning
Byggeri - anmeldelse om påbegyndelse

Når du har fået en byggetilladelse, og du starter på dit byggeri, skal du sende oplysninger om påbegyndelsesdato.

Gå til løsning
Byggeri - Ansøgning om dispensation

Her kan du søge om dispensation til dit byggeri.

Gå til løsning
Byggeri - Erklæring fra autoriseret mester

Hvis der er lavet sanitets- eller kloakarbejde, skal der sendes en erklæring fra den autoriserede mester til kommunen.

Gå til løsning
Byggeri - Færdigmelding af byggearbejde

Her kan du færdigmelde dit byggeri eller nedrivningsarbejde

Gå til løsning
Byggeaffald - Screening for PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygninger, tilbygninger eller anlæg, der er opført eller renoveret før 1977 kan indeholde PCB-holdigt materiale. Derfor skal derfor foretages en screening for PCB ved renovering eller nedrivning. Dette skal ske inden byggearbejdet må påbegyndes.

Gå til løsning
Ejendomsskat

Når du ejer fast ejendom eller et stykke jord, skal du betale ejendomsskat. Skatten bliver opkrævet to gange om året. Brug selvbetjeningsløsningen til at se informationer om grundskyld, regningsopgørelse - dagrenovation, betaling af ejendomsskat, ejendomsvurdering.

Gå til løsning
Ejendomsskattebillet - Mangler du den?

Har du mistet din ejendomsskattebillet, kan du hente en kopi på borger.dk. Tryk på "Gå til selvbetjening" - du åbner siden, til borger.dk, hvor du kan finde en kopi af din ejendomsskattebillet. - du skal logge på med NemID

Gå til løsning
Ejendomsskat - Lån til betaling

Hvis du er boligejer, har du på visse betingelser mulighed for at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og amt - men ikke til betaling af afgifter som renovation, skorstensfejning mv. Disse afgifter skal man fortsat selv betale

Gå til løsning
Erklæring autoriseret kloakmester

Når du afslutter din byggesag, er det vigtigt at indsender erklæring af færdigmelding fra autoriseret kloakmester til kommunen. Du kan gøre det her:

Gå til løsning
Hegnsyn - Anmodning om hegnsyn

Hegnsyn og naboforhold. Her kan du se, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer igennem en konflikt.

Gå til løsning
Huslejenævn - Private lejeboliger

Huslejenævn - træffer afgørelser i sager om private lejeboliger.

Gå til løsning
Jordflytning - anmeldelse

Hvis der flyttes mere end 1 m³ jord væk fra ejendommen, skal der udarbejdes et jordflytningsskema, som skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Gå til løsning
Jordvarme - etablering af jordvarme

Hvis du skal etablere jordvarme på privat grund, skal du søge om tilladelse hos Ikast-Brande Kommune.

Gå til løsning
Meld flytning online

Digital Flytning er kommunernes digitale folkeregister, hvor du kan melde flytning og samtidig foretage valg af læge.

Gå til løsning
Olietank

Når du klikker på knappen Gå til selvbetjening, åbner siden med den formular du skal udfylde, underskrive og sende. Du sender dine rettelser til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Gå til løsning
Spildevand - ændring /etablereing af spildevandsanlæg

Hvis du skal etablere eller ændre et spildevandsanlæg på privat grund, skal du søge om tilladelse hos Ikast-Brande Kommune.

Gå til løsning
Søg beboerindskudslån

Ansøg om lån eller garanti for lån til beboerindskud.

Gå til løsning
Vejadgang til din ejendom

Der skal altid søges om vejadgang (asfaltrampe / op- og nedkørsel til grunden).

Gå til løsning
Vilde katte

Bor du i byen og er du i en længere periode blevet generet af en eller flere vilde katte, kan du kontakte kommunen og mod betaling få kattene indfanget.

Gå til løsning

Digital Post

Fritagelse fra Digital Post

Som borger kan du anmode om fritagelse fra Digital Post, hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt. Læs mere om kravene for fritagelse, når du har trykket på "Gå til løsning" herunder.

Gå til løsning

Din økonomi

Anmeld socialt bedrageri

Socialt bedrageri er ikke i orden. Derfor har Ikast-Brande Kommune nedsat en kontrolenhed, der målrettet arbejder med at bekæmpe socialt bedrageri. Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, kan du bruge vores elektroniske formular til anmeldelse her på hjemmesiden. Den sikrer, at du forbliver anonym, hvis du ønsker det.

Gå til løsning
Ansøg om beboerindskudslån

Ansøg om lån eller garanti for lån til beboerindskud.

Gå til løsning
Digital pladsanvisning

Den digitale pladsanvisning skal du bruge, når du skal skrive dit barn op til en plads i dagtilbud, hvis dit barn skal meldes ud, overflyttes eller skifte dagtilbud. Du kan også bruge den digitale pladsanvisning til at søge økonomisk friplads.

Gå til løsning

Ejendomsskat

Betaling af ejendomsskat

Rater I Ikast-Brande Kommune betales ejendomsskatten over to rater, med forfald den 1. marts og 1. august. Link til flere informationer om ejendomsskat, girokort og betaling

Gå til løsning
Se din ejendomsskattebillet

Mangler du din ejendomsskattebillet? I Ikast-Brande Kommune betales ejendomsskatten over to rater, med forfald den 1. marts og 1. august. Har du mistet din ejendomsskattebillet, kan du hente en kopi på borger.dk. Tryk på "Gå til selvbetjening" - du åbner siden, til borger.dk, hvor du kan finde en kopi af din ejendomsskattebillet. - du skal logge på med NemID

Gå til løsning
Opgørelse - renovation

Se din opgørelse for dagrenovation og stataafgifter (vand)

Gå til løsning
Opgørelsen - vand/ spildevand

Se en specifikation af opgørelse samt statsafgift vand/ spildevand. HUSK Password til specifikation af opgørelse. Du finder dit password på ejendomsskattebilletten.

Gå til løsning
Se BBR

Mangler du din BBR, kan du hente den via selvbetjeningsløsningen. Det er gratis.

Gå til løsning

Erhverv

Bygge- og anlægsaffald

Når der er givet en tilladelse til nedrivning af bygning(er), skal der inden arbejdet begynder sendes oplysninger om bygge- og anlægsaffald til kommunens Bygge- og Miljøafdeling.

Gå til løsning
Byggeansøgning / Anmeldelse om nedrivning

Uanset hvad du skal bygge, er byggeriet omfattet af Bygningsreglementet 2010.

Gå til løsning
Byggeri - anmeldelse om påbegyndelse

Når du har fået en byggetilladelse, og du starter på dit byggeri, skal du sende oplysninger om påbegyndelsesdato.

Gå til løsning
Byggeri - Ansøgning om dispensation

Her kan du søge om dispensation til dit byggeri.

Gå til løsning
Byggeri - Erklæring fra autoriseret mester

Hvis der er lavet sanitets- eller kloakarbejde, skal der sendes en erklæring fra den autoriserede mester til kommunen.

Gå til løsning
Få din virksomhed på Håndværkerlisten

Tilmeld din virksomhed Ikast-Brande Kommunes digitale ”håndværkerliste”, hvis du er interesseret i kommunens udbud på håndværkerydelser.

Gå til løsning
Jordflytning - anmeldelse

Hvis der flyttes mere end 1 m³ jord væk fra ejendommen, skal der udarbejdes et jordflytningsskema, som skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Gå til løsning
Opstilling af stillads/container

Afspærring af veje og benyttelse af kommunale arealer Afspærring af veje, helt eller delvis i forbindelse med opstilling af container kræver tilladelse.

Gå til løsning
Tilmeld din virksomhed på Håndværkerlisten

Tilmeld din virksomhed Ikast-Brande Kommunes digitale ”håndværkerliste”, hvis du er interesseret i kommunens udbud på håndværkerydelser.

Gå til løsning
Rette dine oplysninger på Håndværkerlisten

Ret dine oplysninger på Håndværkerlisten

Gå til løsning

Familie, børn og unge

Digital pladsanvisning

Den digitale pladsanvisning skal du bruge, når du skal skrive dit barn op til en plads i dagtilbud, hvis dit barn skal meldes ud, overflyttes eller skifte dagtilbud. Du kan også bruge den digitale pladsanvisning til at søge økonomisk friplads.

Gå til løsning
0. klasse indskrivning

Kære forældre Her skal du indskrive dit barn til 0. klasse.

Gå til løsning

Flytning og folkeregister

Meld flytning online

Digital Flytning er kommunernes digitale folkeregister, hvor du kan melde flytning og samtidig foretage valg af læge.

Gå til løsning
Adresseforespørgsel

Med en adresseforespørgsel kan du få oplysning om en persons nuværende/seneste registrerede adresse. Det er muligt at forespørge på adresse for op til 10 personer i ansøgningen.

Gå til løsning
Ansøg om bopælsattest

Hvis du har brug for at dokumentere, at du har været registreret på din nuværende eller tidligere adresser i en bestemt periode, kan du anmode om en bopælsattest.

Gå til løsning
Ansøg om navne- og adressebeskyttelse

Udfyld blanketten for at søge folkeregisteret om navne- og adressebeskyttelse.

Gå til løsning
Anmeld flytning til udlandet

Her kan du anmelde din udrejse/fraflytning fra Danmark. Du kan også søge om optagelse på folketingsvalglisten, når dit udlandsophold forventes at vare mindre end to år.

Gå til løsning
Ansøg om optagelse på folketingsvalglisten

Hvis du har dansk statsborgerskab/indfødsret og fast bopæl i Danmark, men opholder dig i udlandet, kan du her søge om optagelse på folketingsvalglisten.

Gå til løsning
Vejviserbeskyttelse

Opnå/fjern beskyttelse mod optagelse i lokal vejviser.

Gå til løsning
Beskyttelse mod direkte markedsføring

Gå til løsning
Flyttilikastbrande.dk - flytter du til?

Læs tilflytternes egne historier, lær byerne og mulighederne at kende og få svar på dine spørgsmål.

Flyttilikastbrande.dk
Fjern person fra min adresse

Hvis der er tilmeldt en person på din adresse, som ikke bor der, kan du anmode om at få personen slettet fra adressen. Hvis du har en gyldig lejekontrakt eller et skøde på den adresse, du bor på, kan du anmode om at få fjernet en person, som ikke bor på din adresse. Din anmodning bliver sendt til Folkeregisteret i Ikast-Brande Kommune. Mens sagen bliver behandlet, vil den person, du vil have fjernet, stadig være registreret på din adresse.

Fjern person fra min adresse.

Frivillighed

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Ikast-Brande Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde. Klik på 'Gå til løsning' for at se kriterierne for at søge om tilskud og for at ansøge om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Gå til løsning

Handicap, social og psykiatri

Ansøgning om handicapkørsel

Søg om handicapkørsel.

Gå til løsning
Post til døren

Ansøg om dispensation for flytning af postkasse.

Gå til løsning
Ledsagelse

Du kan søge kommunen om en ledsageordning, hvis du er mellem 12 og 67 år, og har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Gå til løsning

Hjælpemidler

Ansøg om post til døren

Ansøg om dispensation for flytning af postkasse.

Gå til løsning
Ansøg om støtte til bil

I denne selvbetjeningsløsning skal du udfylde en blanket for at ansøge om støtte til bil. Det kan være i form af lån, afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse til bilen (efter Lov om social service, § 114).

Gå til løsning
Bestil batterier til høreapparater

Du kan bestille batterier, filtre og slanger til høreapparater direkte hos leverandøren (Oticon). Så sendes din bestilling hjem til dig. Du kan også ringe til Oticon og bestille batterierne på tlf. 3917 7444, eller udfylde og sende en bestillingsseddel.

Gå til Løsning
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Her kan du ansøge om forskellige hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer. Denne hjælp ydes til personer med varigt nedsat funktionsevne.

Gå til løsning

Læge og sygesikring

Bestil EU-sygesikringsbevis

Det blå EU-sygesikringskort sidestiller dig med det aktuelle EU-lands borgere i sygdomstilfælde.

Gå til løsning
Bestilt nyt sundhedskort

Har du mistet dit sundhedskort eller er det ødelagt, kan du bestille et nyt.

Gå til løsning
Skift læge

Det koster 205 kr. i gebyr at skifte læge og kan gøres, når du ønsker det. Når gebyret er betalt, træder lægeskiftet i kraft 14 dage efter.

Gå til løsning

Natur og miljø

Erklæring autoriseret kloakmester

Når du afslutter din byggesag, er det vigtigt at indsender erklæring af færdigmelding fra autoriseret kloakmester til kommunen. Du kan gøre det her:

Gå til løsning
Grundvand - ansøgning om ny boring

Dette skema skal bruges, hvis der skal bores en ny boring (Vandforsyningslovens § 21). Skemaet skal bruges uanset hvad boringen skal bruges.

Gå til siden
Grundvand - fornyelse af tilladelse til boring

Dette skema skal bruges, når en tidligere tilladelse er udløbet, hvis der skal ændres i de tilladte vandmængder, hvis formålet med indvindingen ændres, eller hvis der ønskes tilladelse til indvinding fra en ny boring, der ikke tidligere har haft en indvindingstilladelse (Vandforsyningslovens § 20).

Gå til siden
Indbetning af vandmængder

Hvert år inden den 1. februar skal alle, der indvinder grundvand til markvanding, dambrug, industri eller lignende, indberette den vandmængde, der er oppumpet i det foregående kalenderår.

Gå til løsning
Jordflytning - anmeldelse

Hvis der flyttes mere end 1 m³ jord væk fra ejendommen, skal der udarbejdes et jordflytningsskema, som skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Gå til løsning
Jordvarme - etablering af jordvarme

Hvis du skal etablere jordvarme på privat grund, skal du søge om tilladelse hos Ikast-Brande Kommune.

Gå til løsning
Spildevand - ændring /etablering af spildevandsanlæg

Hvis du skal etablere eller ændre et spildevandsanlæg på privat grund, skal du søge om tilladelse hos Ikast-Brande Kommune.

Gå til løsning

Sundhed og sygdom

Bestil EU-sygesikringsbevis

Det blå EU-sygesikringskort sidestiller dig med det aktuelle EU-lands borgere i sygdomstilfælde.

Gå til løsning
Bestil nyt sundhedskort

Har du mistet dit sundhedskort eller er det ødelagt, kan du bestille et nyt.

Gå til løsning
Skift læge

Det koster 200 kr. i gebyr at skifte læge og kan gøres, når du ønsker det. Når gebyret er betalt, træder lægeskiftet i kraft 14 dage efter.

Gå til løsning
Begravelseshjælp

Pårørende har i nogle tilfælde ret til begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig.

Gå til løsning

Sygedagpenge

Oplysningsskema ved anmeldelse af sygdom

Du skal besvare oplysningsskemaet inden den datofrist der står i dit brev.

Gå til løsning
Oplysning om egen sygdom når du skal have sygedagpenge

Du skal udfylde dette skema, når du har modtaget brevet fra kommunen, der fortæller, at din sygemelding er modtaget.

Gå til løsning

Trafik og veje

Anmeld cykeltyveri

Har du været udsat for cykeltyveri, kan du foretage en anmeldelse her.

Gå til løsning
Anmeld fejl på gadelys

Det er Ikast Værkerne, der tager sig af fejl på gadelys i Ikast-Brande Kommune. Her kan du kontakte dem og anmelde fejl på gadelys i kommunen.

Gå til løsning
Anmeld huller i vejen

Ikast-Brande Kommune vil gerne være en ren og pæn kommune, hvor tingene fungerer. Vi er derfor afhængige af informationer fra dig. Udfyld formularen og hjælp os med at reparere huller i vejen, ordne ødelagte vejskilte m.v.

Gå til løsning
Udlån af offentlige arealer

Informationer og ansøgningsskema, hvis du vil låne offentlige arealer til et udendørsarrangement. Det kan være en koncert, torvedag, gadeteater, en sportsbegivenhed med mere.

Gå til løsningen
Vejadgang til din ejendom

Der skal altid søges om vejadgang (asfaltrampe / op- og nedkørsel til grunden).

Gå til løsning
Utryg i trafikken - input til forbedring

Fortæl os om de steder, hvor der er behov for forbedringer, så det kan blive lettere eller mere sikkert at færdes i trafikken. Tryk på "gå til løsning", her guides du videre til indberetningen. På samme side kan du også se, hvilke indberetninger, der kommet indtil nu ved at klikke her.

Gå til løsning

Uddannelse og job

Udbetaling af løntilskud - % sats, fleksjob

Denne blanket skal du bruge, når du skal have udbetalt løntilskud til en medarbejder, der er ansat i fleksjob med løntilskud.

Gå til løsning
Udbetaling af løntilskud - fast timesats

Denne blanket skal du bruge, når du skal have udbetalt løntilskud til en medarbejder, der er ansat med løntilskud.

Gå til løsning
Meddelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode

Denne blanket skal du benytte, når et løntilskud ophører. Det kan enten være ved tilskudsperiodens ophør, hvis medarbejderen ønsker at fortsætte i virksomheden uden tilskud, eller hvis ansættelsen stopper af anden grund.

Gå til løsning
Udbetaling af tilskud til mentorfunktion

Denne blanket skal du bruge, når du skal have udbetalt tilskud til mentorfunktion.

Gå til løsning
Udbetaling af tilskud til voksenlærling

Denne blanket skal du bruge, når du skal have udbetalt tilskud til voksenlærling.

Gå til løsning
Raskmelding

Du skal bruge denne blanket, når du skal raskmelde dig til jobcentret. Det skal du gøre, hvis du er ledig.

Gå til løsning
Sygedagpengeforsikring til selvstændige

En Sygedagpengeforsikring kan tegnes af personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Forsikringen kan sikre dig ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag afhængig af, hvilken forsikring, der vælges.

Gå til løsning

Vielse

Vielse

Her finder du ægteskabserklæringen, som skal udfyldes for at kunne blive viet. Du finder også en vejledning og andre nyttige oplysninger.

Gå til løsning

Ældre og pension

Ansøg om fribefordring

Som udgangspunkt, skal du selv sørge for transport til/fra læge og speciallæge.

Læs mere her
Ansøg om støtte til bil

I denne selvbetjeningsløsning skal du udfylde en blanket for at ansøge om støtte til bil. Det kan være i form af lån, afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse til bilen (efter Lov om social service, § 114).

Gå til løsning
Ansøg om post til døren

Ansøg om dispensation for flytning af postkasse.

Gå til løsning
Bestil batterier til høreapparater

Du kan bestille batterier, filtre og slanger til høreapparater direkte hos leverandøren (Oticon). Så sendes din bestilling hjem til dig. Du kan også ringe til Oticon og bestille batterierne på tlf. 3917 7444, eller udfylde og sende en bestillingsseddel.

Gå til Løsning
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Her kan du ansøge om forskellige hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer. Denne hjælp ydes til personer med varigt nedsat funktionsevne.

Gå til løsning
Ansøgning om handicapkørsel

Søg om handicapkørsel.

Gå til løsning

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.