Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gravetilladelse

 

Der skal altid søges om vejmyndighedens tilladelse inden der graves eller på anden måde foretages forandringer på en offentlig vejs areal (kørebane, rabat, fortov, sti mv.) eller nærmere end 3 m fra vejskel.

Uopsættelige reparationsarbejder på ledninger kan dog udføres uden tilladelse, når der snarest herefter sker anmeldelse til vejmyndigheden.

 

Ansøg om tilladelse

Ansøgning om gravetilladelse skal ske via virk.dk. Akut gravearbejde anmeldes i samme system.

Ansøg om gravetilladelse

Når gravearbejdet er færdiggjort, færdigmeldes det via rosyweb.dk

 

Koordinering med andre anlægsarbejder

Den der planlægger et anlægsarbejde på en offentlig vej, skal så tidligt som muligt drøfte sine planer med andre mulige ledningsejere og kommunens driftsafdeling om asfaltarbejde, fortovsarbejder og lignende anlægsarbejder.

En gang årligt indkalder kommunen til ledningsejermøde, hvor kommende arbejder drøftes. Her oplyses også om kommunens planlagte vejarbejder.

 

Indberetning af planlagte arbejder

Der er mulighed for at indberette planlagte vejarbejder på kort eller se hvilke arbejder andre ledningsejere har indberettet. Se mere her

Indberetning af planlagte arbejder

 

Ansøgningsfrist

Der skal søges om gravetilladelse mindst 8 arbejdsdage før arbejdet ønskes påbegyndt.

Vær opmærksom på længere sagsbehandlingstid for gravearbejde, som påvirker trafikken eller hvor andre parter skal inddrages. 

Skema med tidsfrister 

*) Signalanlæg, hastighedsbegrænsning, ændring af vigepligt, ensretning eller standsning og parkering

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.