Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

 

 

 

 

I Ikast-Brande Kommune er der netsat et Handicapråd.

I Handicaprådet er der 12 medlemmer fordelt med:

  • 6 repræsentanter fra handicaporganisationerne
  • 1 repræsentant fra Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • 1 repræsentant fra Teknik- & Miljøudvalget
  • Sundhedsdirektøren
  • Børne- og familiechefen
  • Chefen for drift og anlæg

Hvad er formålet med Handicaprådet? Handicaprådet skal rådgive kommunen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, og valg til rådet følger byrådets valgperiode.

Mere information Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte formand for Handicaprådet Bjarne Dueholm på mail bjarne.dueholm@email.dk eller mobil 2371 5130. 

Medlemmer af Handicaprådet

  

Formand Bjarne Dueholm
Mosevænget 5
7330 Brande
Tlf. 2371 5130
Mail bjarne.dueholm@email.dk

Bjarne Dueholm

Næstformand Eddie Sørensen
Vestervang 16
7441 Bording
Tlf. 2872 6936
Mail sclerose.ib@gmail.com

 

Eddie Sørensen

Birthe Stensgaard
Sportsvænget 25
7330 Brande
Tlf. 9718 0700
Mail birthestensgaard@gmail.com

Birthe Stensgaard

Jørgen Bundgaard
Michael Ankersvej 27
7430 Ikast
Tlf. 6126 4353
Mail jbl@timeconsult.dk

 

Jørgen Bundgaard

Inger Kristensen
Strøget 33, 3 b
7430 Ikast
Tlf. 2177 3043
Mail ingerkristensen@mail.dk 

 

Inger Kristensen

Direktør for Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet samt Borgersager på tværs
Administrationen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf. 9960 3101
Mail kahee@ikast-brande.dk 

Inger-Lise Katballe

Børne- og familiechef
Anton Rasmussen
Administrationen
Bellisvej 2 8766 Nørre Snede
Tlf. 9960 5501
Mail anras@ikast-brande.dk 

  Anton Rasmussen

Chef for anlæg og drift
Gunvor Winther
Administrationen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf. 9960 3210 Mail guvin@ikast-brande.dk 

Gunvor Vinther 90

Teknik- og Miljøudvalget
Henrik Engedahl
Jernbanevej 15
7441 Bording
Tlf. 2167 0584
Mail henen@kast-brande.dk

Henrik Engedahl

Kultur- og Fritidsudvalget
Kaare Graversen
Hybenvej 2
7361 Ejstrupholm
Tlf. 4162 5859
Mail kagra@ikast-brande.dk 

 Kaare Graversen

Sundheds- og Omsorgsudvalget
Birthe Sørensen
H.C. Andersens Vej 57
7430 Ikast
Tlf. 2066 8077
Mail bisor@ikast-brande.dk 

 

Birthe Sørensen

Else Marie Kristensen
Tingskoven 36
7330 Brande
Tlf. 2745 4727
Mail elsemoghelge@kristensen.mail.dk  

Else Marie Kristensen

1. suppleant fra handicaporganisationerne
Bernth Bech
Stationsvej 21 A
7361 Ejstrupholm
Tlf. 2670 1350
Mail bernth.bech@gmail.com

  Bernth

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.