Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Elev i grundskolen

 • Unge & Uddannelse giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 9. og 10. klasse.
   
 • Den kollektive vejledning består af klassebaserede aktiviteter, der forbereder dig til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. Alle unge skal udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.
   
 • Du kan få individuel vejledning, hvis du er ikke-uddannelsesparat.
   
 • Desuden arrangerer UU hvert år en uddannelsesmesse for alle elever i 8. - 10. klasse og deres forældre.

 • Introduktionskurser i 8. klasse
  Alle 8. klasses elever skal deltage i 4 dages introduktionskurser på forskellige ungdomsuddannelser i foråret.
  Et introduktionskursus er et 2-dages besøg på en ungdomsuddannelse, hvor I præsenteres for hvad det vil sige at gå på den uddannelse.
  Du undervises på hold sammen med 8. klasse elever fra andre skoler. Du skal vælge 2 kurser. Det er lovbestemt, at det ene kursus skal være en erhvervsuddannelse (EUD) eller en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX). Du ønsker introduktionskurser i december måned.
   
   
 • Brobygning i 9. klasse
  Hvis du ønsker at komme i brobygning i 9. klasse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder.
  Find kontaktoplysningerne her.
  Brobygningskurserne har en varighed af 2-3 dage Brobygningsforløbene foregår oftest i november.
   
   
 • Brobygning i 10. klasse
  Alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygningskurser i mindst en uge på ungdomsuddannelserne.
  Hvert kursus har en varighed på 2 eller 3 dage. Du kan deltage i 2, 3 eller 4 forløb efter behov.
  Mindst ét forløb skal være på en erhvervsrettet(EUD) eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse (HTX eller HHX). Kurserne vælges i samråd med forældre, mentorlærer og uddannelsesvejleder.
  På IUC - 10. klasse foregår brobygningen i uge 46 og uge 47.
  Eventuelle transportudgifter dækkes af skolen.
  Brobygningskurserne kan kombineres med erhvervspraktik.
  Valg af brobygning og/eller praktik aftales med uddannelsesvejlederen eller mentorlæreren. Ved valg af praktik opfordres du til selv at være aktiv med at finde en virksomhed.

 • Når du er i praktik, gælder de samme regler som hvis du har fritidsjob. Læs mere her.
   
 • Du kan her læse om forsikring af elever i erhvervspraktik.
   
 • Du og dine klassekammerater kan deltage i praktik, som en del af det obligatoriske emne Uddannelse og Job. Det er skolen, der står for undervisningen og praktikken.

 • Når du er i praktik, gælder de samme regler som hvis du har fritidsjob. Læs mere her. 
  Du kan her læse om forsikring af elever i erhvervspraktik.
   
 • Du har som elev mulighed for at komme i erhvervspraktik efter aftale med klasselærer og skolens leder. Praktikken kan eksempelvis foregå over 5 dage eller være 1 dag om ugen i en periode, hvor du følger dagligdagen i en virksomhed.
   
 • Du opfordres til selv at finde en praktikplads, hvis det er muligt. Uddannelsesvejleder kan eventuelt inddrages i praktiksøgningen, hvis det skønnes nødvendigt.
   
 • Ved indgåelse af en praktikaftale udfyldes aftaleark vedrørende erhvervspraktik. Når arket er udfyldt, underskrevet og afleveret til uddannelsesvejleder, sender uddannelsesvejleder mails til virksomheden, eleven, forældre, klasselærer og mentorlærer.

 • Når du er i praktik, gælder de samme regler som hvis du har fritidsjob. Læs mere her.  
  Du kan her læse om forsikring af elever i erhvervspraktik.
   
 • Er du elev i 10. klasse har du mulighed for at komme i praktik i løbet af dit skoleår. Det kan være 5-dages praktik eller kombinationspraktik, hvor du er i praktik 2 dage om ugen gennem en længere periode.
   
 • På IUC - 10. klasse giver skemaet mulighed for at deltage i kombinationspraktik onsdage og torsdage. De tre andre dage følger du undervisningen i dansk, matematik og engelsk.
   
 • Praktikken aftales med mentorlærer og uddannelsesvejleder. Du opfordres til selv at finde en praktikplads i samarbejde med forældre.
   
 • Før der kan indgås praktikaftale med en virksomhed, skal der udfyldes og afleveres et aftaleark med underskrifter til uddannelsesvejlederen. Aftalearket kan downloades her.
   
 • Uddannelsesvejlederen udfærdiger herefter en skriftlig praktikaftale, som mailes til virksomheden, eleven, forældre og mentorlærer.

Der er mulighed for særlige praktikker for eksempel på Herning Sygehus, i Forsvaret og på Aarhus Universitetets naturvidenskabelige fakultet. Disse særlige praktikforløb koordineres af UU. Vi gør opmærksom på, at der er meget få pladser.

 • Alle elever skal fra 8. klasse uddannelsesparathedsvurderes af skolen hvert halve år, som foretages på baggrund af standpunktskarakter samt de personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Vurderingen tager udgangspunkt i dit ønske til ungdomsuddannelse - henholdsvis erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.
   
 • Du kan læse mere om de faglige forudsætninger i 8. klasse her.
   
 • Du kan få et overblik over forudsætningerne for at blive vurderet uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse her.

 • Uddannelsesguiden www.ug.dk er dit vigtigste redskab, når du skal undersøge forskellige uddannelser.
  Her kan du på egen hånd finde svar på spørgsmål om uddannelse eller job eller hente inspiration og støtte til dit uddannelsesvalg.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.