Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Til forældre

 • Elever i 8.- 10. klasse vurderes på, om de har de nødvendige faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
   
 • Den første vurdering sker i 8. klasse inden 1. december. Vurderingen sker på baggrund af karaktergennemsnit og vurdering af elevens personlige, sociale og praksisfaglige færdigheder og foretages af jeres barns skole.
   
 • I et samarbejde mellem skole og UU iværksættes en målrettet indsats for de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate.

 • Individuel vejledning og gruppevejledning.
   
 • Tilbud om brobygning i 9. klasse.
   
 • Mulighed for erhvervspraktik.
   
 • Hjælp til uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse.

 • Kollektiv vejledning med information om ungdomsuddannelser.
   
 • Kan deltage i brobygning og erhvervspraktik. Elever og forældre finder selv praktikplads samt udfylder og afleverer underskrevet praktikseddel til uddannelsesvejlederen.
   
 • Vær opmærksom på I selv er ansvarlige for at tilmelde jeres barn en ungdomsuddannelse på www.optagelse.dk senest 1. marts.
   
 • Ved spørgsmål til uddannelse henvises til eVejledning.
   
 • Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen og de nye optagelseskrav på ug.dk.

 • Tilmelding til ungdomsuddannelserne skal ske inden 1. marts via Optagelse.dk. Eleven anvender sit UNI-Login for at logge ind og arbejde med planen.
   
 • Hvis dit barn vurderes som uddannelsesparat i 9. eller 10. klasse er I selv ansvarlige for at tilmelde jeres barn en ungdomsuddannelse senest d. 1. martsOptagelse.dk. I skal som forældre underskrive uddannelsesplanen og tilmeldingen skal ske digitalt med NemID.
   
 • Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat hjælper vores uddannelsesvejleder fra UU med en plan og tilmelding for dit barn. Uddannelsesvejleder kan få bemyndigelse til at underskrive uddannelsesplanen. 

 • 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Manglende overholdelse af pligten kan medføre, at ungeydelsen efter lov om børne- og ungeydelse standses.
   
 • Hvis jeres barn afbryder et skoleår/ungdomsuddannelse eller ikke kommer i gang med ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse, skal en uddannelsesvejleder fra Unge og Uddannelse hjælpe med at få lavet en ny uddannelsesplan. Hvis I ikke er blevet kontaktet, må I gerne selv henvende jer. Find kontaktoplysninger her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.