Gå til hovedindhold
}

2021

36 resultater

Rørbækvej 11B, 8766 Nørre Snede - Landzonetilladelse

28. sep 2021

Rørbækvej 11B, 8766 Nørre Snede - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse til udstykning af del af matr.nr. 6GI Nr. Snede By, Nørre Snede, til boligformål på Rørbækvej i Nørre Snede, Rørbækvej 11B (boligformål), 8766 Nørre Snede.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Søbjergvej 83 og 83 A-B, 7441 Bording - Landzonetilladelse

28. sep 2021

Søbjergvej 83 og 83 A-B, 7441 Bording - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. fra landbrugsejendom til anvendelse til husdyrproduktion i eksisterende bygninger, Søbjergvej 83 og 83 A-B, 7441 Bording

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Alkærlundvej 28, 7330 Brande - skovrejsning

28. sep 2021

Alkærlundvej 28, 7330 Brande - skovrejsning

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelsen om ikke VVM pligt i forbindelse med anmeldelse af skovrejsning på Alkærlundvej 28, 7330 Brande.

Ikon for skovrejsning - ikonet viser en masser træer - rød stregtegning

Lovsangsdal 6, 7441 Bording - Afgørelse om miljøtilladelse af kvægbruget

24. sep 2021

Lovsangsdal 6, 7441 Bording - Afgørelse om miljøtilladelse af kvægbruget

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven i forbindelse med et ønske om en mere fleksibel miljøtilladelse af husdyrbruget, Lovsangsdal 6, 7441 Bording.

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Rørbækvej 44, 7361 Ejstrupholm - Landzonetilladelse til opførelse af drivhus

22. sep 2021

Rørbækvej 44, 7361 Ejstrupholm - Landzonetilladelse til opførelse af drivhus

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af et drivhus på ca. 12 meter x 8,4 meter, i alt ca. 101 m2, i tilknytning til beboelsen på ejendommen. Drivhuset opføres i klart glas, med en højde på ca. 5,1 meter i kip.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Tillæg nr. 41 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 276 for Teknisk anlæg, Vindmøller, Ulkær Mose, Det åbne land

22. sep 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Tillæg nr. 42 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 314 for Teknisk anlæg, Vindmøller, Blåhøj Øst

22. sep 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Lokalplan nr. 417 for et område til offentlige formål, Frisenborgparken, Ikast

22. sep 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 403 - Boligområde, O. Vestergård Poulsens Allé, Ikast

22. sep 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed den endelige vedtagelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan nr. 410 - Boligområde, Kirkegade, Brande

22. sep 2021

Ikast-Brande Kommune offentliggør hermed forslag til en lokalplan for et nyt etageboligområde i Brande.