Seneste nyt om coronavirus

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Få seneste nyt om udviklingen af coronavirus, og hvordan situationen påvirker Ikast-Brande Kommune.

Denne side fokuserer på lokale forhold i Ikast-Brande Kommune og bliver løbende opdateret i takt med, at ny information er til rådighed. Skolerne og institutionerne vil kommunikere via deres normale platforme, fx Aula. I første omgang vil informationen ikke kunne besvare alle spørgsmål. Vi beder derfor alle om at vise forståelse for, at det tager tid at få et overblik over alle de ændringer, denne situation medfører.  Samme information som du ser her, lægges også på kommunens Facebook-side. 
Ikast-Brande Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Du skal IKKE kontakte din læge, før du lige har orienteret dig i conorahotline mulighederne.

Hotlines

Der er mange spørgsmål, der trænger sig på i forhold til ny coronavirus/COVID-19. 
Her er en oversigt over de forskellige hotlines, og hvad de kan hjælpe med.
Link til oversigten

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om ny coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline.
Myndighedsfælles hotline +45 70 20 02 33.

Hvordan og hvornår skal jeg bruge mundbind? Læs mere her 

Nyeste opdatering på følgende områder:

Mulighed for corona test i Ikast i uge 44 (opdateret 23. oktober)

Fra mandag den 26. oktober 2020 til fredag den 30. oktober 2020 (uge 44), vil der være mulighed for at blive testet for coronavirus på alle hverdage fra kl. 09.00–16.00.

Du kan blive testet i Ikast, og testcenteret holder til på adressen Sjællandsgade 6, 7430 Ikast (i gymnastiksalen ud mod Kongevejen).

Der skal ikke bookes tid, og det er gratis for alle borgere at blive testet.

Svaret kan ses på Sundhed.dk indenfor 72 timer.

Vi vil løbende opdatere mulighederne for at blive coronatestet i Ikast-Brande Kommune.

Mulighed for corona test i Region Midtjylland og Hurtigere covid-test af børn over to år (opdateret 23. oktober)

Du kan blive testet (gratis) for at få svar på, om du aktuelt er er smittet med corona (Covid-19).

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:

 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen.
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag.

Børne- og Undervisningsområdet (opdateret 15. september)

Skoler

Skolerne følger de retningslinjer, som meldes ud fra sundhedsmyndighederne. Disse retningslinjer ændrer sig løbende i takt med, at COVID-19 situationen ændrer sig nationalt og lokalt, og viden om og erfaring med sygdommen hele tiden bliver større. De kontinuerlige ændringer kvalificeres i tæt samarbejde mellem skoleafdelingen, skolerne og den kommunale sundhedstjeneste.

Her kan du se en grafisk oversigt over, hvordan skoler og dagtilbud handler i forskellige situationer ved mistanke om eller ved smitte med Covid-19.

Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af dit barns skole.

Dagtilbud

Alle dagtilbud i Ikast-Brande Kommune er åbne.

Børnene samles på tværs af grupper i ydertimerne, ligesom der de fleste steder er åbnet op for at børnene kan gå mere på tværs af alder og gruppe, når de er udenfor.

Der er stadig restrektioner for forældre i forbindelse med aflevering og afhentning.

Vi har ligeledes stadig et stort fokus på at holde afstand og en meget høj håndhygiejne og hverdagen er stadig præget af et stor fokus på høj rengørings- og hygiejnestandard.

Syge børn skal blive hjemme.

Hvis du har spørgsmål til børnenes hverdag, skal du kontakte lederen af sit barns dagtilbud.

Informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen til forældre til børn der går i dagtilbud eller skole om sygdom og hjemsendelse

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole i en pjece. Pjecen samler svar på nogle af de spørgsmål, forælder kan have, når et barn har symptomer, der kan være COVID-19.

Pjecen indeholder også information til forældre med et barn, der er sendt hjem, enten som nær kontakt til en smittet, eller i forbindelse med screening for COVID-19 i dagtilbud eller skole.

Pjecen er skrevet til forældre, men den kan også læses af andre, der har med børn og unge at gøre.

Find Sundhedsstyrelses pjece ved at klikke her

Sundheds- og tandpleje samt hjælp til familier

Sundhedsplejen har fortsat tilbud til alle børn 0 - 1 år. Konsultationer foregår dels ved hjemmebesøg og på klinikker i Ikast, Nørre Snede og Engesvang. Der tilbydes konsultation på skolerne til skolebørn.

Tandplejen har åbent for alle børn og unge, men på grund af særlige krav om at undgå smitterisiko, er det ikke muligt at indkalde alle med samme interval som normalt. Alle børn og unge med akut behov for undersøgelse, behandling eller tilretning af bøjler, prioriteres. Der er kun konsultationer efter forudgående aftale. Der er åbent for undersøgelse og behandling på Nordre klinik og i Nørre Snede. For undersøgelser er der åbent i Bording, Engesvang og Hyldgaard. Se i øvrigt Tandplejens hjemmeside.

Familiehuset, Familierådgivningen, PPR, Socialfaglige medarbejdere, Familievejledning og Forebyggelse Børn og Unge arbejder normalt.

Der er indrettet møderum og rum til samtaler, der overholder Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Hvis det ønskes, og det er muligt, arrangeres samtaler, kontakt, møder m.v. fortsat som virtuelle møder eller per telefon. Der arbejdes med alle indsatser, men der kan opleves reduceret tid til møder, fordi der er behov for udluftning, rengøring m.v. mellem møderne.

Ved behov for kontakt skal du kontakte den medarbejder, der arbejder med din sag eller ringe på telefon 9960 5500

Læs mere

Du kan holde sig orienteret om særlige forhold for børn og unge på  www.uvm.dk/corona.

Isolationsfaciliteter i Ikast-Brande Kommune (opdateret 11. september)

Er du testet positiv for COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, kan du få tilbud om ophold gennem kommunen i en såkaldt isolationsfacilitet.
Selvisolation uden for eget hjem på en ekstern isolationsfacilitet kan komme i betragtning, hvis du er påvist smittet med COVID-19, er selvhjulpen og:

 • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.
 • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig som er smittet om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.
 • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse.
  Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med Coronavirussygdom (COVID-19) og i øvrigt omfattet af målgruppen, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.
  Hvis det vurderes, at du opfylder et eller flere kriterier, kan du visiteres til et isolationsophold på en ekstern isolationsfacilitet via kommunen.

Det gør du ved at henvende dig på tlf.nr.: 99604323 (alternativt 30670451).
Telefonen har åbent mandag - fredag kl. 9:30 - 13:00

Ophold på isolationsfacilitet
Ophold på en isolationsfacilitet er vederlagsfrit for dig og omfatter indkvartering på eget værelse, begrænset adgang til udendørsareal, der er forbeholdt gæster smittet med
Coronavirussygdom (COVID-19).

Hvis I er flere personer fra samme husstand, der er visiterede til et ophold på en isolationsfacilitet, kan I indkvarteres i samme værelse, såfremt værelset er indrettet til det pågældende antal personer.

Isolationsfaciliteten vil udlevere rengøringsmidler, håndsprit, sengelinned, håndklæder o. lign. ved indkvartering. Du kommer selv til at stå for den daglige rengøring under opholdet. Isolationsfaciliteten varetager slutrengøring.
Du tilbydes forplejning under opholdet.
Egenbetaling for forplejning udgør 150 kr. pr. døgn og dækker tre daglige hovedmåltider, som tilbydes som en del af indkvarteringen.

Du er ikke forpligtet til at tage imod tilbud om forplejning. Såfremt du vælger en anden forplejning under opholdet vil dette være til egen fulde udgift.

Til dig, der afventer svar på test
Personer, som afventer svar på test i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter, er ikke i målgruppen for isolationsophold uden for eget hjem.

Retningslinjer og pjecer
Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer og informationsmateriale om frivillig selvisolation. Materialerne er til personer uden eller med milde symptomer med påvist smitte med ny coronavirus.

Generelle råd under selvisolation

 • Undgå tæt fysisk kontakt til husstandsmedlemmer. Når du er smittet, tilrådes en afstand på mindst 2 meter.
 • Ophold dig mest muligt og sov i separat værelse.
 • Hvis muligt anvendes eget bad og toilet - alternativt bør du selv rengøre grundigt efter dig selv efter at have brugt fælles toilet og bad med særligt fokus på kontaktpunkter
 • Host og nys i papirlommetørklæde, og vask eller afsprit hænder bagefter. Alternativt host og nys i ærmet
 • Hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler af fælles kontaktpunker, fx dørhåndtag, trykknapper, bordkanter, redskaber, greb osv.
 • Vask håndklæder, sengetøj og undertøj ved minimum 60 grader.
 • Udfør hyppig håndvask og altid:
  -Efter hoste/nys
  -Efter at have pudset næse
  -Efter toiletbesøg
  -Før håndtering af madvarer
  -Før måltider
  -Efter håndtering af affald

Psykiatri og Handicap - døgn- og botilbud, aktivitetscentre, aktivitets- og samværstilbud, væresteder ( opdateret 8. september)

Med virkning den 24. juni 2020 ophæves det generelle besøgsforbud på socialområdet. Det betyder, at besøg på bosteder i Ikast-Brande Kommune nu kan afvikles som før COVID-19, uden restriktioner. Besøgene skal dog fortsat gennemføres efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til afstand, rengøring og hygiejne.

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer påwww.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Orientering om udbrud i Ikast-Brande Kommune ( opdateret 4. september )

Aktuelt har Ikast-Brande Kommune nu 12 smittede fordelt i hele kommunen. Det betyder, at vi stadig er over den kritiske grænse, og at Sundhedsmyndighederne har et særligt fokus på kommunen.

Vi skal virkelig hjælpe hinanden med at holde afstand og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer – holde afstand, vaske hænder, spritte af – og isolere os, hvis vi har symptomer på smitte

Husk retningslinjerne - når man deltager i private fester eller i arrangementer i sin lokale forening – vi skal passe på os selv og hinanden.

Ikast-Brande Kommune opfordrer alle til at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk.

Antallet af Covid-smittede er steget i Ikast-Brande Kommune ( opdateret 2. september )

Antallet af Covid-smittede personer er de seneste par dage steget i Ikast-Brande Kommune, og vi er kommet over den kritiske grænse på 20 personer pr. 100.000 indbyggere.

Det betyder, at Sundhedsmyndighederne nu har et særligt fokus på Ikast-Brande Kommune. Aktuelt har vi 11 smittede i kommunen.

Et par af de smittede kan relateres til Silkeborg Højskole og andre sandsynligvis til en afholdt fest. Smitten er ikke isoleret til ét enkelt sted i kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af det øgede smittetal kontaktet kommunen.

På anbefaling af Styrelsen indfører vi ikke pt. besøgsrestriktioner på plejecentre og lignende. Intensiteten for testning af sundhedspersonale øges dog, således at sundhedspersonale nu skal Covid-testes hver 2. uge frem for hver 6. uge.

Som følge af udviklingen aktiveres kriseberedskabet igen.

Vi er i god og daglig dialog med styrelsen om håndtering af udviklingen.

Bliv testet for Covid:
Det er meget vigtigt, at få inddæmmet smitten og at få brudt smittekæderne. Derfor opfordrer kommunen alle med covid-symptomer til at blive testet. Se mere om mulighederne for at blive testet på Region Midtjyllands hjemmeside.
Det er gratis at blive testet og svaret kan ses på sundhed.dk indenfor 72 timer.

Vi skal fastholde fokus:
Det er nu, vi skal huske Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og fastholde fokus på at holde afstand, vaske hænder, spritte af - og isolere os, hvis vi har symptomer på smitte. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Åbningstider - Rådhuset og administrationsbygningerne, herunder Borgerservice (opdateret 8. juni)

Vi har nu normale telefon-åbningstider   

Tlf. nr.: 9960 4000

DagTidsrum
Mandag:kl. 09.30 - 14.00
Tirsdag:kl. 09.30 - 14.00
Onsdag:

Lukket

Torsdag:kl. 09.30 - 17.00
Fredag:

kl. 09.30 - 13.00


2. juni 2020 åbnede Rådhuset og administrationsbygningerne mm.
Fremmøde på kommunen kan alene ske efter tidsbestilling og/eller efter aftalt tid med sagsbehandler.

Åbning af Borgerservice i Brande er udskudt på ubestemt tid, da lokalet ikke giver den nødvendige plads i forhold til de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Fremmøde i Borgerservice i Ikast er også kun efter tidsbestilling.
Link til: Bestil tid til betjening i Borgerservice

Kan du ikke selv bestille din tid eller får en til at hjælpe dig, kan du ringe til  9960 4000 i vores åbningstid.

Det er vigtigt, at du annullerer din tid og bestiller en ny, hvis du føler dig syg.

Ansøgning om ydelser som fx uddannelseshjælp, ledighedsydelse, enkeltydelse m.v. skal fortsat søges digitalt. Du kan derfor ikke bestille tid til fremmøde på ydelsesområdet.

Besøg på plejecentre og rehabiliteringscentret (opdateret 11. juni ) midlertidige restriktioner

Sundhedsstyrelsen har 1. juli udstedet nye retningslinjer for besøg på plejecentre. Generelle besøgs-restriktioner indført i marts 2020 er d.d. ophævet.

Besøg på plejecentre og Rehabiliteringscentre kan foregå såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Generelt for besøg:

 • Besøg skal bookes. Der kan bookes besøg med deltagelse af 1-2 besøgende.
 • Der anbefales besøg af max. en times varighed.
 • Besøgende bør kende og følge Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd:
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host og nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns fysisk kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring- både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn

 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter
 • Besøgende kan gå tur med 2 meters afstand
 • Besøgende kan køre tur med kørestolebrugere, da borgeren i kørestolen vender ansigtet væk fra den besøgende og derved begrænses risikoen for smitte.

Udendørs besøg på plejecentre og Rehabiliteringscentre skal foregå på de indrettede besøgszoner og på beboernes terrasser jf. de lokale udarbejdede retningslinjer.

Indendørs besøg på plejecentre og Rehabiliteringscentre skal foregå i borgerens lejelighed. Besøgende bruger terrassedør til beboerens lejlighed. Hvis dette ikke er muligt, brug da den mest direkte indgang til beboerens lejlighed.

Før indflytning på plejecentre:

Da der er et særligt hensyn i forhold til at forebygge smitte anbefaler Sundhedsstyrelsen, at nye beboere, som flytter ind på et plejecenter, bliver testet for Covid-19 inden indflytning.

I Region Midt er der oprettet flere muligheder for at blive testet - se mere i dette link.

Nye muligheder for at blive testet i Region midtjylland

Borgerservice, Jobcenteret eller Ydelseskontoret

Har du kontakt til Borgerservice, Jobcentret eller Ydelseskontoret, så læs mere her.

Borgerservice og Jobcentret er igen åben, dog kun via tidsbestilling eller efter aftale med sagsbehandler.

Flextrafik - Krav om mundbind i Flextrafik i hele Region Midtjylland (opdateret 13. august )

Kunder og chauffører skal, fra torsdag den 13. august, bære mundbind.

Det gælder for ALLE kørselsordninger, der hører under Flextrafik:

 • Visiteret handicapkørsel
 • Patientbefordring
 • Kommunal visiteret kørsel fx lægekørsel
 • Flextur
 • Flexbus
 • Plustur

Beslutningen er taget af Præhospitalet, Region Midt, som Midttrafik varetager den siddende patientbefordring for. Mundbindene er et ekstra tiltag, der skal øge trygheden og sikkerheden for kunder, som kan være særligt udsatte.

Der gælder dog stadig de samme undtagelser, som i den almindelige kollektive trafik.
Læs mere her

Fritidstilbud (opdateret 17. august)

Opdateret 17. august

Fritids- og idrætsområdet følger gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og idrætsorganisationerne.

Se mere om anbefalingerne samt tilgængelig til facilitetsområdet på: www.aktivikastbrande.dk  (ude i fanen til højre på siden)

Frivillighed - Hvor kan du finde hjælp og hvordan bliver du frivillig?

Mange borgere oplever at have brug for hjælp og støtte grundet sygdom, isolation eller karantæne. Ligeledes ønsker raske borgere at gøre en god gerning og hjælpe de, som har brug for det.

Ikast-Brande Kommune understøtter frivillighed og arbejder tæt sammen med Frivilligcenter Ikast-Brande for at sikre, at borgere får kendskab til de lokale og nationale hjælpemuligheder, der findes.

Ikast-Brande Kommune henviser til nedenstående link til Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside, der viser en liste over forskellige lokale og nationale hjælpemuligheder.

Link til hjælpemuligheder på Frivilligcenter Ikast-Brandes hjemmeside

Kender du til hjælpemuligheder, der ikke findes på listen er du velkommen til at kontakte dagligleder af Frivilligcenteret Vibeke Grønskov, vibeke@frivilligcenterikast-brande.dk

Der er formodentlig også mindre, private initiativer i gang. Vi opfordrer til, at du som frivillig udviser agtpågivenhed og stor forsigtighed i hjælpen af andre. Det er vigtigt, at hjælpen udøves med omtanke, så du passer på dig selv og samtidig ikke kommer til at forstærke spredningen af virus.

Det er vigtigt at overholde alle retningslinjer, som meldes ud via de nationale medier og www.coronasmitte.dk.

Gratis mundbind til udsatte personer (opdateret 25. august)

Fra mandag d. 24. august vil socialt udsatte personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i Ikast-Brande Kommune kunne få udleveret gratis mundbind.

Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at borgere, hvor anskaffelse af mundbind vil være en væsentlig økonomisk udgift, kan henvende sig til kommunen og få udleveret 10 stk. mundbind.

De borgere, der kan benytte tilbuddet, er personer på:

 • kontanthjælp
 • uddannelseshjælp
 • integrationsydelse

Hvis du er omfattet af den målgruppe, kan du bestille en tid til afhentning via
telefon nr. 9960 4330.

Hvis du er i målgruppen og er bruger i hhv. rusmiddelbehandlingen eller socialpsykiatrien, kan du også bede om udlevering af mundbind der.

Lægevagten - Brug lægevagten med omtanke

Rigtig mange ringer til lægevagten om coronavirus

Det betyder længere ventetid i telefonen end sædvanlig.

 • Ved generelle spørgsmål om coronavirus skal du ringe til myndighedernes corona-hotline på 70 20 02 33, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på www.coronasmitte.dk

 • Du skal ringe til egen læge i åbningstiden - også ved akutte symptomer.
 • Du skal ringe til lægevagten på 70 11 3 131 ved akutte symptomer, når egen læg holder lukket - og det ikke kan vente til i morgen.

Sundhed og Ældre - hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen (opdateret 20. maj)

På sundheds- og ældreområdet arbejdes der videre i almindelig drift eller tilpasset drift, men med skærpet opmærksomhed på smittefare og smittehåndtering.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle telefoner er åbne som sædvanligt.


Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen

Hjemmeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentret og sygeplejen er derfor fortsat i gang.

Det er kun muligt i begrænset omfang - og efter telefonisk aftale med det pågældende sted - at besøge plejecentre og rehabiliteringscentret.

Aktivitetscentre - der kommer mere information om åbning af centrene. 
Daghjemmene åbner gradvist - kontakt det enkelte daghjem for mere information.

Vær opmærksom på, at der sker en prioritering af opgaver i hjemmeplejen for at mindske smitterisiko og sikre personale til plejekrævende opgaver. Det kan betyde, at rengøring aflyses.

Sundhedscentret

Sundhedscentret er åben for de fleste fremmøde aktiviteter under hensyntagen til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Telefonerne er åbne for eksempelvis vejledning og afklarende samtaler.

Dette er situationen lige nu. Der vil blive informeret om ændringer her på hjemmesiden.

Følg de generelle informationer på www.ikast-brande.dk og www.coronasmitte.dk.

Virksomheder (opdateret 25. marts)

Information til virksomhederne

Ikast-Brande Kommune gør alt, hvad der er muligt for, at erhvervslivet kan holdes i gang og flest mulige jobs fastholdes.

 • Fakturaer fra vores leverandører betales straks
 • Igangværende byggeprojekter opretholdes
 • Byggesagsbehandlingen foregår uforandret
 • De ubemandede genbrugspladser er åbne for byggeaffald fra virksomhederne - adgangskort benyttes på sædvanlig vis
 • Jobcentret er klar til at hjælpe de virksomheder, som ønsker at indføre arbejdsdeling eller som bliver nødt til at afskedige medarbejdere. Jobcentret er også behjælpelig med at formidle arbejdskraft.
 • Refusion af sygedagpenge til virksomheder sker straks

Derudover har Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland og Visit Herning fuldt fokus på at understøtte virksomheder, som oplever konsekvenser af Covid-19. Foruden at en lang række nationale hjælpepakker til erhvervslivet og detailhandlen ligger klar.

Til alle jer, der leder vores virksomheder gennem krisen - I skal vide, at vi som altid står klar til at hjælpe!

Se kontaktinfo på det lokale Erhvervsråd


Virksomhedsguiden

Du kan få overblik over de tiltag, der er vedtaget for at hjælpe virksomheder, og få svar på en masse virksomhedsrelaterede spørgsmål på virksomhedsguiden.dk.

Besøg virksomhedsguiden.dk

Du kan evt. også kontakte Erhvervsstyrelsens Hotline på tlf. 7220 0034

Du kan se spørgsmål og svar om hjælpepakke til virksomheder på Skat.dk

Early Warning-konsulent

Early Warning-konsulenterne er til for at hjælpe virksomheder inden det går galt. De har også en særlig Corona-indsats.

Læs mere og kontakt den regionale Early Warning-konsulent.

Til dig, der er virksomhedsejer

Regeringen har 11. marts 2020 opfordret virksomheder til at sende medarbejdere hjem, for at undgå spredning af den smitsomme coronavirus Covid-19.

Opfordringen går på, at alle medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie, skal blive hjemme.
Vi skal fortsat holde hjulene i gang, men det kommer til at ske i et lavere tempo. Det skal f.eks. fortsat være muligt for virksomhederne at fortsætte produktionen og for den enkelte at gå i dagligvarebutikker, gå på apoteket, få fødevarer og afhente deres affald.

Da det er en opfordring til, at virksomheder lader medarbejdere arbejde hjemme, vil virksomheder ikke modtage erstatning.

Virksomheder kan fortsat modtage og sende varer ud af landet. Men det kan blive vanskeligere eller tage længere tid.

Ny trepartsaftale hjælper lønmodtagerne

Læs mere her.

Fem gode råd til dig der er virksomhedsejer

 1. Jo flere der samles, jo større risikoen for smitte. Medarbejdere bør derfor arbejde hjemmefra, hvis det er muligt

 2. Hold kun møder, hvis det er absolut nødvendigt. Overvej om det kan klares på telefon, skype e.l.

 3. Hvis man skal mødes, så begræns antallet af mødedeltagere, begræns mødets varighed, og husk at holde afstand, vask hænder og brug håndsprit

 4. Hold dig løbende opdateret om situationen og følg til hver en tid myndighedernes anvisninger

 5. Hvis du er virksomhedsejer og er i tvivl, så gå ind på coronasmitte.dk, Virksomhedsguiden.dk eller kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 7220 0034.

Fra den 23. marts 2020 er følgende muligt for virksomheder, der er tilmeldt virksomhedsordningen for genbrugspladser:

 • De ubemandede pladser er åben alle dage fra kl. 08.00 til kl. 22.00 i Brande, Ikast og Bording.

 • Virksomheder kan fra 23. marts 2020 i Brande og Ikast  udover de normale fraktioner på det ubemandede afsnit også aflevere:
  • småt brændbart
  • træ
  • trykimprægneret træ.
 • Erhvervsvirksomheder skal være tilmeldte genbrugspladsordningen og benytte deres adgangskort for at benytte pladsen.

 • Erhvervsvirksomheder kan yderligere anvende mulighederne for at aflevere affald hos AFLD i Fasterholt. Se åbningstider, priser mv. her: afld.dk

Virksomheder skal have et erhvervskort, for at benytte genbrugspladserne.
Er din virksomhed endnu ikke tilmeldt genbrugspladssystemet, kan du klikke på dette link.

NemID nøgleapp (opdateret 16. april)

Løb aldrig tør for nøgler med NemID nøgleapp

En række servicefunktioner i Danmark er påvirket af udbruddet af coronavirus, heriblandt betjeningen på landets borgerservicecentre. Det kan få betydning for dig, som har brug for at få udstedt et nyt NemID nøglekort på borgerservice, fordi nøglerne på nøglekortet er ved at være opbrugt.
 
Det anbefales derfor at installere NemID nøgleapp, særligt hvis du har få nøgler tilbage på nøglekortet. Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler. NemID nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk.
 
For at kunne aktivere NemID nøgleapp skal du benytte dit aktive NemID. Derfor anbefales det også, at borgere, der gerne vil bruge appen, er opmærksomme på, at der skal være flere koder tilbage på nøglekortet, for at man kan aktivere appen på sin telefon. Når man har installeret NemID nøgleapp, bør man gemme sit nøglekort et sikkert sted, da det skal bruges, hvis man fx får ny telefon.

Læs mere om nøgleappen og download den her.