Skip to main content

Lev livet med kronisk sygdom i naturen

Forløb til dig der har en kronisk sygdom, fysisk eller psykisk. Rehabiliteringsforløbet indeholder både aktiviteter, undervisning og socialt samvær og foregår på Harrild Hede.

Mennesker går tur i skoven

Indhold

  Kronisk sygdom:
  At leve med en kronisk sygdom, fysisk eller psykisk, kan være en stor udfordring i hverdagen - både for den enkelte og for den nærmeste familie. Ikke alene skal man lære at håndtere sygdommen - man skal også lære at leve med de forandringer, som sygdommen ofte fører med sig. Ikast-Brande Kommune tilbyder et lærings- og mestringskursus med aktiviteter og bevægelse i naturen, undervisning og mulighed for at danne netværk med ligestillede.

  Hvem kan deltage:
  Borgere over 18 år med en kronisk sygdom, som har brug for viden og støtte til at mestre hverdagen med en kronisk sygdom og få et godt og aktivt liv på trods af sygdom. Du skal være motiveret og kunne deltage aktivt i både naturen og undervisningen.

  Samtale:
  Inden forløbet vil der være en samtale med dig og en fagperson, hvor dine forventninger og individuelle mål med forløbet afklares.

  Forløb:
  Forløbet foregår i et samarbejde med Naturstyrelsen (på Naturcenter Harrild Hede). Man mødes 2 gange ugentlig i 8 uger. Den ene gang i naturen til aktiviteter og bevægelse, og den anden gang i undervisningslokalet i "Åhuset", som ligger midt i naturområdet. Undervisere på holdet er fagpersoner, naturvejleder og en erfaren patient med en kronisk sygdom.

  Der er opfølgning på kurset efter 3 og 12 måneder.

  Formålet med undervisningen
  er at give dig inspiration og redskaber til, med SMÅ SKRIDT, at ændre livsstil og få en bedre hverdag med din kroniske sygdom.

  Undervisningen veksler mellem oplæg og erfaringsudveksling, og der vil være mulighed for at arbejde med emner, som deltagerne selv har ønsket. Det kan f.eks. være:

  • Det naturlige forløb med en kronisk sygdom
  • Motivation og brug af egne ressourcer
  • Ny rolle i fht. familie, venner, arbejde og fritid Håndtering af træthed, smerter, bivirkninger, m.m
  • Håndtering af psykiske reaktioner Kost, Rygestop m.m.

  Formålet med aktiviteter i naturen er at støtte og inspirere dig til at bruge naturen til bevægelse via forskellige aktiviteter som fx gåtur med naturvejleder, "vild mad" over bål, mindfulness i naturen, bueskydning m.m.

  Formålet med socialt samvær er at dele erfaringer og oplevelser i forhold til din kroniske sygdom samt evt. at danne netværk efter kurset.

  Praktiske oplysninger:
  Det er gratis at deltage i kursusforløbet, men du skal selv sørge for transport. Vi starter forløb 1 gang om året.

  Sted: Kurserne foregår på Harrild Hede Naturcenter, Fasterholtvej 36  7330 Brande.