Skip to main content

Lev livet med kræft

Forløb for borgere, der har eller har haft kræft. Kræft-rehabilitering indeholder både træning, undervisning og socialt samvær.

Indhold

  Kræftrehabilitering:
  I forbindelse med en kræftsygdom opdager mange, at fysikken svækkes og daglige aktiviteter kan virke uoverkommelige. Ikke alene skal man lære at håndtere sygdommen, man skal også lære at leve med de forandringer og følelsesmæssige påvirkninger, som sygdommen ofte fører med sig.

  Ikast-Brande Kommune tilbyder derfor et forløb med fysisk træning, undervisning og mulighed for socialt samvær. Rehabiliteringsforløbet foregår 2 x ugentligt i 8 uger.

  Der vil være opfølgning efter 3 og 12 måneder.

  Der forventes afholdt 2 forløb om året. Forår samt efterår.

  Hvem kan deltage:
  Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år, som har eller har haft kræft.

  Samtale:
  Inden forløbet vil der være en samtale med dig og med en fagperson, hvor dine forventninger og individuelle mål med forløbet afklares.

  Træning:
  Vi træner 1 gang ugentligt, hvor formålet er at styrke din fysik under og efter din kræftbehandling. Træningen varierer mellem styrke- og konditionstræning, samt bevægelse og afspænding og vil foregå dels i et træningslokale, og i naturen omkring Ruskærholm. Træningen varetages af en terapeut.

  Undervisning:
  Vi mødes 1 gang ugentlig á 2,5 timer hvor formålet er, at give dig inspiration og redskaber til at mestre hverdagen med kræft. Dette med udgangspunkt i dine ressourcer og muligheder. Undervisningen veksler mellem oplæg og erfaringsudveksling. Der er mulighed for at arbejde med fx følgende emner: 
  - Det naturlige forløb med kræft
  - Afdækning og anvendelse af personlige ressourcer
  - Din nye rolle i forhold til familie, venner, arbejde og fritid
  - Håndtering af træthed, smerter, stress og andre symptomer
  - Kost
  - Samarbejde med sundhedssystemet
  - Emner ud fra deltagernes ønsker og behov

  Undervisningen varetages af en fagperson og en  "Erfaren patient", som selv har haft kræft.

  Sted:
  Forløbet foregår på '"Ruskjærholm", Ruskærvej 19, 7441 Bording, som er Kræftens Bekæmpelses ejendom. Her tilbydes desuden cafemøder, gåture, motion og samvær, tilbud til pårørende m.v.

  Praktiske oplysninger og tilmelding
  Det er gratis at deltage i rehabiliteringsforløbet, men du skal som hovedregel selv sørge for transport. Vi hjælper dog gerne med samkørsel. 
  Medbring tøj, som du kan bevæge dig i og sko til både inden- og udendørs brug.