Skip to main content

Lev livet med KOL

Forløb til mennesker med lungesygommen KOL. Rehabiliteringsforløbet indeholder både træning, undervisning og socialt samvær.

Indhold

  Hvad er KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)?
  KOL er en kronisk irritationstilstand i lungerne, der giver hævede og irriterede luftveje, øget slimdannelse og ødelagt lungevæv. Symptomerne kan være hoste, opspyt med slim samt åndenød ved fysisk anstrengelse. KOL skyldes ofte tobaksrygning, men kan også have andre årsager. Hvis du har KOL, vil du muligvis have glæde af et KOL-forløb.

  Hvem kan deltage?
  Tilbuddet henvender sig til dig, som har fået stillet diagnosen KOL i let eller moderat grad, og som har brug for viden og støtte til at ændre eller fastholde en god livsstil. Du skal have lyst til at deltage aktivt i både motion og undervisning.

  Hvad er formålet?
  Formålet med KOL rehabilitering er, at støtte og inspirere dig til at opnå størst mulig livskvalitet i hverdagen bl.a. ved at flytte fokus fra sygdom til sundhed.

  Hvornår?
  Der planlægges at afholde 3 forløb om året, 2 i Ikast og 1 i Brande.

  Hvad består et forløb af?
  Et KOL forløb består af 3 grundelementer: Motion, undervisning og socialt samvær.

  Motion:
  Motionen kan for de fleste forbedre konditionen, så du kan holde til mere i dagligdagen, fx gå eller cykle længere. Motionen omfatter fælles opvarmning efterfulgt af forskellige aktiviteter, som består af konditions- styrke- og vejrtrækningsøvelser. Forløbet vil bestå af motion 2 gange i ugen, i 10 uger á 1 time og et kvarters varighed. Træningen vil også nogen gange foregå ude i naturen.

  Undervisning:
  Undervisningen giver dig en større viden om og forståelse for din lungesygdom, men også i høj grad om hvordan du forebygger og håndterer de symptomer du oplever. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelse af deltagernes erfaringer og oplevelser:

  • Viden om sygdommen KOL
  • Medicinhåndtering og bivirkninger
  • Håndtering af fx. træthed, stress og angst
  • KOL og kost
  • KOL og rygning
  • Hverdagen med KOL
  • Hvordan holder man sig fysisk aktiv
  • Motivation
  • Brug af egne ressourcer

  Undervisningen vil ligge i forlængelse af motionen ca. 1 gang om ugen á ca. 1½ time. Pårørende er velkomne til at deltage i undervisningen.

  Du vil blive inviteret ind til en enkelt opfølgning efter både 3 og 12 måneder.

  Undervisere på holdet er forskellige fagpersoner, og en erfaren patient med KOL, som har gennemført en uddannelse i at afholde kurserne.

  Samtale
  Inden forløbet vil der være en samtale med dig og med en fagperson, hvor dine forventninger og individuelle mål med forløbet afklares.

  Praktiske oplysninger:
  Det er gratis at deltage i et KOL-forløb, og som hovedregel, skal du selv sørge for transport.

  Din læge kan henvise dig, eller du kan selv henvende dig.