Skip to main content

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Synes du, at hverdagen, som pårørende, kan være udfordrende? Kunne du tænke dig redskaber til bedre at kunne tackle hverdagen?

Pårørende

Indhold

  Du kan lære at tackle hverdagen som pårørende. Mennesker, der er pårørende til et andet menneske med langvarig sygdom, har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, uanset hvilken sygdom din pårørende måtte have.

  Pårørende kan, i denne sammenhæng, være din ægtefælle, barn, forælder eller en anden nær relation.

  Formålet med kurset er at give dig inspiration til, hvordan du kan passe på dig selv i hverdagen, når en nærtstående er syg og har brug for din hjælp og støtte.
  Du får redskaber og inspiration til at tackle de udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende og f.eks. mangler overskud, har dårlig samvittighed eller føler sig isoleret.

  Hvem kan deltage? Kurset henvender sig til borgere over 18 år, som er nære pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

  Alle er lige - også instruktøren. Det er et afgørende princip, at alle på kurset kender til det, at være pårørende til en nærtstående syg. Derfor er underviserne mennesker, der selv har erfaringer med at være pårørende til en syg, og som ved, hvordan det føles, når pårørendesituationen fylder meget eller ligefrem overtager hverdagen. Instruktøren ved altså, 'hvor skoen trykker'.
  Ud over at kende problemerne indefra har instruktørerne gennemført en systematisk uddannelse, der gør dem i stand til at lede kurset.

  Sådan foregår kurset: Kurset har udelukkende fokus på, hvordan du som pårørende værner om dit eget helbred og din trivsel når en god ven, forælder, partner eller ægtefælle er langvarig syg.
  Arbejdsformen på kurset vil veksle mellem oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser og individuelt arbejde. Det handler ikke om, at du skal præstere noget bestemt og du vil ikke blive udsat for prøver eller eksamen af nogen art. Tværtimod vil du - og de andre deltagere - blot blive bedt om at evaluere kurset: Hvad fik du ud af det? Har kurset levet op til dine forventninger og har det givet dig ny inspiration.

  Ingen talepligt, men tavshedspligt. På kurset vil I komme ind på emner, som er aktuelle for dit liv og din situation, men du vil ikke blive presset til at fortælle mere om dig selv, end det du ønsker. Du kan nøjes med at lytte, hvis du har det bedst med det. Til gengæld skal det, der bliver sagt på kurset, behandles fortroligt. Det betyder, at du ikke må fortælle videre, hvad du får at vide om medkursisternes private forhold.

  På kurset arbejdes der med b.la. med følgende emner:

  • Ændrede opgaver og nye roller
  • Kommunikation med den syge om omgivelserne
  • Håndtering af konflikter
  • Håndtering af psykiske/fysiske smerter og træthed
  • Problemløsning
  • Samarbejde med sundhedsvæsenet
  • Fysisk aktivitets betydning for humøret

  Emnerne på kurset er aktuelle for alle pårørende uanset, hvilken sygdom din nærmeste har.

  Undervisningen Kurset følger et fast program og foregår over 8 mødegange á 2,5 timer pr. gang. Man mødes 1 gang om ugen. Der er også mulighed for at oprette en netværksgruppe, man kan deltage i efter kurset.
  Du skal være indstillet på at deltage i hele forløbet, så vidt det kan lade sig gøre.

  Der planlægges afholdelse af 2 forløb om året- forår og efterår. Der er løbende tilmelding.

  Praktiske oplysninger Deltagelse i kurset er gratis, men du skal selv sørge for transport.  Kursusbogen: "Lær at tackle hverdagen som pårørende" udleveres ved opstart.