FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at blive stærkere fagligt. F.eks. kan du blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller at komme i job.

Bøger

Hvis du ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger til at gå i gang med en ordinær ungdomsuddannelse, kan du være i målgruppen til FGU Uddannelsen kræver en målgruppevurdering og en indstilling gennem Unge og Uddannelse.

  • Fra august 2019 starter en ny uddannelse for unge under 25 år, der har brug for at kvalificere sig til at tage en erhvervsuddannelse, HF, anden gymnasial uddannelse eller job.
  • Du kan ikke selv melde dig ind på uddannelsen, men skal kontakte en uddannelsesvejleder, der kan vurdere om du er i målgruppen.

Du kan læse mere om FGU her.
Du kan læse mere om den lokale FGU her.