Gå til hovedindhold

Pleje & Omsorg

Jobopslag omhandlende pleje og omsorg

To holder i hænder
 • Læs op

Indhold

  Pædagogmedhjælper, 32 timer - Silkeborg - Ansøgningsfrist: 26. september 2021

  Pædagogmedhjælper, 32 timer - Børnehuset Bakkebo

  Silkeborg

  Ansøgningsfrist: 26. september 2021

  Pædagogmedhjælper til Børnehuset Bakkebo
  Børnehus Bakkebo søger en pædagogmedhjælper på 32 timer pr. uge til børnehavegruppe, med ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

  Børnehus Bakkebo er en integreret daginstitution med børn i alderen fra 0-6 år, normeret til 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.
  Vuggestuer og børnehavegrupper arbejder tæt sammen i hverdagen, hvor der hjælpes på tværs af børnegrupper efter behov.

  Vi arbejder ud fra de tre overordnede værdier: Glæde, Udvikling og Fællesskab.

  Børnehus Bakkebo er et af fire børnehuse i Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal, i Silkeborg. Udover Børnehus Bakkebo består institutionen af Børnehusene Hvinningdal, Regnbuen og Kærsgård.
  De fire afdelinger ligger geografisk tæt på hinanden, hvor der samarbejdes på tværs af børnehusene.
  Alle børnehuse ligger tæt på skov og grønne arealer, samt busstoppested – der ligeledes kan være et udgangspunkt for spændende oplevelser i hverdagen.

  Hvis du ønsker at vide mere om hvem vi er, og hvordan vi arbejder, kan du se mere på vores hjemmeside: https://paatoppen.silkeborg.dk/Om-os/Bornehuset-Bakkebo

  Vi søger en pædagogmedhjælper der:

  • Gerne vil arbejde med børn i alderen 0-6 år.
  • Nyder at fordybe sig i aktiviteter med børn.
  • Har et positivt livssyn og gerne humoristisk sans.
  • Kan arbejde anerkendende og respektfuld overfor børn og kollegaer.
  • Er åben og udadvendt og ser muligheder i hverdagen.
  • Har overblik, er ansvarsfuld, stabil og fleksibel.
  • Har lyst til musik og rytmik.
  • Er nærværende, omsorgsfuld og tør tage ansvar.
  • Der dels kan arbejde selvstændigt, men også indgå i et positivt samarbejde med børn, forældre og kollegaer.
  • Der har nemt ved at omstille sig fra en børnegruppe til en anden.

  Vi tilbyder:

  • En varieret hverdag med mange forskellige udfordringer.
  • En flok herlige og aktive børn, samt fagligt engagerede kollegaer, der brænder for det pædagogiske arbejde, med fagligt fokus på børns relationsdannelse og forpligtende fællesskaber.
  • Høj faglighed og vidensdeling på tværs af teams og børnehuse.
  • Et indbydende, varmt og åbent hus, med humor og plads til forskellighed.
  • Et børnehus hvor vi hele tiden har øje for at udvikle vores pædagogiske praksis.
  • En engageret forældregruppe der er interesseret i deres børns hverdag.
  • Mulighed for at præge hverdagen og bidrage til det pædagogiske indhold i hverdagene.
  • Vi ser mulighederne i hverdagene, og er fleksible.
  • Gode fysiske rammer, ude og inde.
  • Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

  Yderligere information:
  Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte daglig leder Mette Kjærgaard på tlf. 20 23 12 70.

  Ansøgningsfrist søndag 26. september 2021.

  Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
  Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

  Vi indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, vi ønsker at ansætte.

  Find jobannoncen her

  Social - og sundhedsassistenter, 30-32 timer - Herning - Ansøgningsfrist: 27. september 2021

  Social - og sundhedsassistenter, 30-32 timer - Vesterled

  Herning

  Ansøgningsfrist: 27. september 2021

  Social - og sundhedsassistenter til et hus i udvikling!
  Vil du være en del af en afdeling i udvikling, i et hus hvor faglighed, samarbejde og arbejdsglæde er i fokus – så er det dig vi søger!

  Vi har de sidste måneder arbejdet med vores værdier og organisering, i en proces sammen med kommunens HR-afdeling.
  Med udgangspunkt i dette har MED-udvalget besluttet at sammenlægge seks afdelinger til tre, og prioriterer nærledelse og andre nye tiltag på afdelingerne.

  I den nye struktur mangler vi en assistent til 3. sal i blandede vagter, men fortrinsvist dagvagter på 32 timer ugentligt, samt en assistent i blandede vagter, fortrinsvis aftenvagt på 1. sal på 30 timer ugentligt.

  Der er omkring 25 faste tværfaglige kollegaer knyttet til hver afdeling, både sygeplejersker, assistenter og hjælper samt pædagogisk personale.
  Vi søger en kollega, der vil være en aktiv medspiller i udviklingen og har interesse i teamsamarbejde og eventuelt i vejlederarbejdet med eleverne i faste stillinger, fra 1. november 2021.

  Som social – og sundhedsassistent har du

  • lyst til en varieret hverdag, hvor det er vigtigt at være en faglig velfunderet rollemodel
  • vilje til samarbejde og vidensdeling
  • kompetencer til at være med til at skabe trygge, effektive og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb
  • mestre pårørendesamarbejde på højeste niveau
  • lyst til at give meningsfyldte aktiviteter for beboere
  • lyst til eventuelt at være vejleder for elever.

  Du vil få

  • tydelig, god og tillidsfuld ledelse – Tæt sparring med kollegaer og leder
  • et udfordrende og spændende job, hvor vi respekterer hinandens forskelligheder, og hvor hverdagen er præget af faglighed, kvalitet, humor og åbenhed
  • plads i et team, hvor respekt og tillid skal præge samarbejdet
  • mulighed for at være med til at præge den omfattende udviklingsproces.

  Vil du vide mere?
  På Vesterled bor 88 ældre med fantastisk beliggenhed midt i Herning, i et gennemtænkt arkitekttegnet byggeri.
  Hverdagen er bygget op om velfungerende leve/bo miljøer, hvor vi laver mad, spiser og hygger sammen.
  Vesterled har ingen aflastning eller skærmede pladser.

  Du kan få yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside, eller ved at kontakte;
  Afdelingsleder 3. sal Pernille Anna Knudsen vedpz@herning.dk 22 42 89 23 eller
  Afdelingsleder 1. sal Marianne Lefevre vedvr@herning.dk 61 93 76 98.

  Du er velkommen til at se stedet efter aftale.

  Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  Ansøgning og ansøgningsfrist
  Skriv tydeligt i ansøgningen hvilken stilling du er interesseret i.

  Vi ansætter gerne fra 1. november. Ansøgningen sender du med uddannelsesbevis, udtalelser og øvrige relevante bilag via link i annoncen.

  Ansøgningsfristen er senest mandag den 27. september kl. 12, og vi holder samtaler i uge 39.

  Find jobannoncen her

  Pædagogisk medarbejder, 20 timer - Bording - Ansøgningsfrist: 6. oktober 2021

  Pædagogisk medarbejder, 20 timer - Bording Børneby

  Bording

  Ansøgningsfrist: 6. oktober 2021

  Pædagogisk medarbejder til vuggestue 20 t/u
  Bording Børneby søger medarbejder til vuggestuen snarest muligt.

  Vi søger en person der:

  • har gå på mod
  • lyst til pædagogisk arbejde
  • vil indgå i samarbejdet med kolleger og forældre
  • har et positivt menneskesyn
  • og har let til smil.

  I Bording Børneby tager alle medarbejdere del i de mange alsidige opgaver der er i en daginstitution.
  Det gælder:

  • opgaver forbundet med kerneydelsen omsorg og trivset
  • opgaver af praktisk karakter
  • deltagelse i den pædagogiske udvikling.

  Stillingen er ikke forbeholdt en bestemt faggruppe.

  Arbejdstiden er primært formiddag/middag men med fleksibilitet.

  Tiltrædelse snarest muligt.

  Ansøgningsfrist d.6. oktober kl 12

  Hvis du vil vide mere kan du kontakte Christina Mortensen på chjac@ikast-brande.dk eller 21 25 92 46

  Du kan også finde mere om os på hjemmesiden: www.bording-boerneby.ikast-brande.dk

  Find jobannoncen her

  Socialpædagoger og sundhedsfaglig medarbejder, 31-34 timer - Vildbjerg - Ansøgningsfrist: 8. oktober 2021

  Socialpædagoger og sundhedsfaglig medarbejder, 31-34 timer - Herning Kommune

  Vildbjerg

  Ansøgningsfrist: 8. oktober 2021

  Socialpædagoger og sundhedsfaglig medarbejder med øje for udvikling på
  Bliv en del af et døgntilbud, med fokus på høj faglighed og trivsel for både borgere og medarbejdere.

  Nørrevænget
  Nørrevænget er en del af Herning Kommunes tilbud til mennesker med autisme spektrum forstyrrelser.
  Vi ligger i rolige omgivelser i Vildbjerg.

  Organisatorisk hører vi sammen med Botilbuddet Mosaikken, Bofællesskabet Thrigesvej og Dagtilbuddet Fortuna.
  Flere af vores dygtige medarbejdere er så heldige at være i lykkelige omstændigheder, derfor søger vi nu efter barselsvikarer, en med sundhedsfaglig uddannelse og 2 med pædagogisk uddannelse.
  Der er gode muligheder for ansættelse i vores organisation efterfølgende

  Nørrevænget startede 1. juni 2018 og danner ramme for 9 pladser efter SEL §107 midlertidige botilbud, 1 plads efter SEL §108 længerevarende botilbud med integreret aktivitetstilbud og en aflastningsplads.

  For de borgere der bor på Nørrevænget er målet at samarbejde om at afdække ressourcer, udvikle kompetencer og mestringer og klargøre borgerne til et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

  Med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, ønsker og mål etableres en dagligdag, der tager sigte på individuel udvikling af færdigheder.
  Helt overordnet er den pædagogiske opgave at opnå et samarbejde med borgeren.
  Det er ofte et spændende og udfordrende arbejde for medarbejderen at opnå dette, fordi det betyder at du skal samarbejde med mennesker der på mange måder tænker, handler og ”er i verden” på en væsentligt anderledes måde, end du er som neurotypisk.

  Vi vil skabe de bedste betingelser for, at borgeren oplever et liv med meningsfuldhed og trivsel – og vi er bevidste om at det ofte vil være meget svært at bruge os selv, vores egne normer og livsanskuelser som guideline for dette.
  Derfor skal indsatsen bygge på en ydmyg, men tydelig tilgang, hvor vi imødekommer borgerens virkelighed.” Det stiller store krav til din relationskompetence, faglighed og samarbejdsevne.

  Om os

  • Vi arbejder målrettet med at afklare ressourcer, justere mål og støtte og finde nye veje til at sikre at borgeren opnår de erfaringer og kompetencer, der gør dem i stand til at flytte.
  • Det ligger os på sinde at vi altid møder borgerne med accept, venlighed, respekt, og faglighed.
  • Vi arbejder på at blive så overflødige som muligt, i borgerens liv.
  • KRAP og neuropædagogik danner basis for den tilgang vi har til at samarbejde med borgerne. Det betyder at vi prøver at se bag om adfærden og undersøge mestringsstrategier.
  • Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med høj faglighed og et omfattende introduktionsprogram, så du er klædt godt på til opgaven.
  • Vi er en medarbejdergruppe med en stor opmærksomhed på hinanden, vi VED hvor vigtigt et godt arbejdsmiljø er!

  Om dig

  • Som medarbejder hos os er det nødvendigt at du i samarbejde med kollegaer kan opbygge, tilpasse og vedligeholde en struktur, der skaber mening for borgeren.
  • Du skal være villig til at arbejde struktureret og kunne trives med at navigere i det spillerum der skabes i strukturer og rammer, da vi ikke har metodefrihed!
  • Du har flair for og erfaring med dokumentationsarbejdet.
  • Du skal gerne have erfaring med autisme.
  • Du har erfaring med borgere der opnår kompetencer til at flytte i egen bolig og med modtagelse af nye borgere, der i en periode har brug for et døgntilbud.
  • Social- og sundhedsassistent: Du skal være motiveret for at indgå i arbejdet med at dosere borgernes faste medicin, være tovholder på sundhedsfaglig dokumentation og derudover indgå i det pædagogiske arbejde med borgerne.

  Ansættelsesforhold
  Arbejdet er i skiftende vagter (for nuværende med arbejde hver 3. weekend), i helligdage og ferier, da vi er et døgndækket tilbud.

  Stillingerne er barselsvikariater og de har et ugentligt timeantal på 31-34 timer.

  Tiltrædelse sker pr. 1. december 2021 , eventuelt pr. 1. november 2021.

  Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til Ny Løn og gældende overenskomst.

  Ansøgningsfrist
  Ansøgning gerne med udtalelser, samt dokumentation for uddannelse, SKAL sendes elektronisk via Herning kommunes hjemmeside.

  Ansøgningsfristen er torsdag den 8. oktober kl 8.

  Samtaler forventes afholdt torsdag den 13. oktober 2021.

  Yderligere oplysninger
  Eventuelt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
  Afdelingsleder Nørrevænget, Laura Farcinsen, novlf@herning.dk, telefon 22 39 57 12

  Find jobannoncen her

  Social- og sundhedsassistent, 32 timer - Nr. Snede - Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021

  Social- og sundhedsassistent, 32 timer - Bellisbo

  Nr. Snede

  Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021

  Bellisbo søger social- og sundhedsassistent
  Stillingen er på 32 timer/ uge, med tiltrædelse 1. november 2021
  Har du lyst til at indgå i et sundhedsfagligt team, som er kendetegnet ved høj faglighed og med fokus på at arbejde med kvalificeret sundhedsfaglig dokumentation - så er det netop dig vi mangler.

  • Du er en engageret, energisk og positiv social-og sundhedsassistent, som søger et job hvor du har mulighed for at få tid og rum til opgaverne.
  • Du værdsætter at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor du ser vigtigheden af, at opgaverne løses i fællesskab, med fokus på at sætte de forskellige fagligheder i spil, for at nuancere beboernes livsforløb.
  • Du værdsætter at have indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver, og brænder for at arbejde udviklingsorienteret.
   Kan du nikke genkendende til dette, så skal du søge jobbet hos os.

  Vi søger 1 social- og sundhedsassistent, med ansættelse 32 timer pr uge.
  Arbejdstiden vil på alle hverdage være placeret i dagtiden.
  Der vil være weekend arbejde, og du kan vælge mellem at arbejde hver 2. weekend eller hver 3. weekend, hvor arbejdstiden vil være fordelt på dag- og aftenvagter.
  Desuden indgår social-og sundhedsassistent i botilbuddets helligdagsbemandingen, ligeledes med en fordeling af dag- og aftenvagter.

  Vi forventer af dig

  • At du er uddannet social og sundhedsassistent og har et sundhedsfagligt perspektiv.
  • At du kan udføre den elementære og grundlæggende sundheds- og sygepleje
  • At du kan iværksætte den ordinerede behandling
  • At du kan anvende din viden og erfaring i vurdering og behandling
  • At du selvstændig kan varetage medicinhåndtering.
  • At du kan dokumentere den faglige indsats
  • Gerne har erfaring med at arbejde med dokumentation og mål omkring borgerne
  • Kan reflektere over egen og andres praksis
  • Kan formidle din faglige viden og erfaring til kolleger
  • Kan have mange bolde i luften og skabe overblik, både individuelt og i samarbejdet
  • Har kørekort

  Hvem er vi
  Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Nørre Snede.
  Her bor 19 voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fordelt i 3 huse.
  Borgerne er i alderen 23 - 64 år, og der er stor spredning i støttebehovet.
  Bellisbo ligger tæt på centrum i Nr. Snede, og i gåafstand fra indkøb.

  Alle vore borgere er enten tilknyttet dagbeskæftigelse udenfor Bellisbo, eller har et helhedstilbud på Bellisbo.

  Vores definerede kerneopgave er at understøtte et ligeværdigt liv for den enkelte borger, baseret på borgerens egne normer og værdier.
  Vi har fokus på den enkelte borgers ret til selvbestemmelse, og på at skabe de rette muligheder for trivsel, ud fra borgerens individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale.

  Løn:
  Du aflønnes efter gældende overenskomst.

  Tiltrædelse:
  Den 1. november 2021, eller efter aftale.

  Samtaler:
  Vi holder løbende ansættelsessamtaler, og ansætter personale når de ønskede kvalifikationer matcher vore forventninger.

  Yderligere info om jobbet:
  Der afholdes informationsmøde på Bellisbo, torsdag d. 23. september, kl. 17.
  På mødet vil vi tegne et billede af målgruppen, arbejdsopgaver og arbejdstider.
  Tilmeld gerne på mail til Lene Birgitte Hansen: lenbiha@ikast-brande.dk eller send en sms på 40 21 16 80.

  Ansøgningsfrist:
  Ansøgningsfrist d. 10. oktober 2021, kl. 8.00.

  Find jobannoncen her

  Pædagogiske medarbejdere, 32 timer - Nr. Snede - Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021

  Pædagogiske medarbejdere, 32 timer - Bellisbo

  Nr. Snede

  Ansøgningsfrist: 10. oktober 2021

  Bellisbo søger pædagogiske medarbejdere
  På Botilbuddet Bellisbo har vi lige nu to ledige pædagogiske stillinger, som vi ønsker besat af uddannet pædagog eller uddannet ergoterapeut.

  Stillingerne er på 32 timer/ uge, med tiltrædelse 1. november 2021, eller efter aftale.

  Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Nørre Snede.
  Her bor 19 voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, fordelt i 3 huse.
  Borgerne er i alderen 20 - 65 år, og der er stor spredning i støttebehovet.
  Bellisbo ligger tæt på centrum i Nr. Snede, og i gåafstand fra indkøb, skov og natursti.

  Borgerne på Bellisbo har meget forskellige støttebehov.
  Du skal derfor kunne trives med at yde omsorg til borgere med forskellige diagnoser, i en struktureret hverdag, med aktiviteter i og uden for huset.
  Alle vore borgere har enten et helhedstilbud på Bellisbo, eller er tilknyttet dagbeskæftigelse udenfor Bellisbo.

  Vores definerede kerneopgave er at understøtte et ligeværdigt liv for den enkelte borger, baseret på borgerens egne normer og værdier.
  Vi har fokus på den enkelte borgers ret til selvbestemmelse, og på at skabe de rette muligheder for trivsel, ud fra borgerens individuelle livsvilkår og udviklingspotentiale.

  På Bellisbo arbejder vi med en neuropædagogisk tilgang til den enkelte borger.
  Det er en fordel hvis du har kendskab til KRAP, samt fokus på at kunne levere et kvalificeret dokumentationsarbejde ud fra handleplaner/bestillinger fra kommunerne.
  Vi arbejder tværfagligt, og medarbejdergruppen er sammensat af pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere.

  Vi forventer:

  • at du er uddannet pædagog eller ergoterapeut
  • at du er afklaret med at arbejde i weekenden,hvor du kan vælge mellem at arbejde hver 2. weekend eller hver 3. weekend.
  • at du er afklaret med skiftende arbejdstider, alle årets dage
  • at du arbejder anerkendende, og med stor respekt for borgerens ret til selvbestemmelse.
  • at du reflekterer over din egen pædagogiske tilgang, er interesseret i at lære nyt og modtage supervision og faglig sparring
  • at du ser dokumentation som en del af din daglige opgave og kan arbejde ud fra opstillede mål og handleplaner.
  • At du er bevidst om din egen faglighed, arbejder professionelt
  • og bidrager til konstruktive faglige diskussioner og løsninger
  • at du har kørekort

  Vi lægger vægt på:

  • høj faglighed/faglig bevidsthed
  • evne og lyst til at indgå i samarbejde, på mange niveauer og med mange forskellige instanser, i alle aspekter af borgerens liv

  Vi tilbyder:

  • et bosted i stor udvikling
  • relevant oplæring i dine arbejdsopgaver,
  • du vil få følvagter, med kendt personale ved din side
  • introduktion til medicinhåndtering
  • introduktion til dokumentation
  • oplæring i fht personlige plejeopgaver
  • personalemøde hver 14. dag
  • faglig supervision af ekstern supervisor

  Løn:
  Du aflønnes efter gældende overenskomst.

  Tiltrædelse:
  Den 1. november 2021, eller efter aftale.

  Samtaler:
  Vi holder løbende ansættelsessamtaler, og ansætter personale når de ønskede kvalifikationer matcher vore forventninger.

  Yderligere info om jobbet:
  Der afholdes informationsmøde på Bellisbo, torsdag d. 23. september, kl. 17.
  På mødet vil vi tegne et billede af målgruppen, arbejdsopgaver og arbejdstider.
  Tilmeld gerne på mail til Lene Birgitte Hansen: lenbiha@ikast-brande.dk eller send en sms på 40 21 16 80.

  Ansøgningsfrist:
  Ansøgningsfrist d. 10. oktober 2021, kl. 8.00.

  Find jobannoncen her

  SOSU-assistent, 30 timer - Herning - Ansøgningsfrist: 12. oktober 2021

  SOSU-assistent, 30 timer - Privat pleje & omsorg

  Herning

  Ansøgningsfrist: 12. oktober 2021

  SOSU-Assistent søges til Herning afdelingen
  Vi søger en Social- og sundhedsassistent til en fast dagvagt i vores Herning afdeling på 30 timer ugentligt samt arbejde hver 3. weekend.

  HVAD SØGER VI?
  Vi søger dig som er en glad og udadvendt personer, som har lyst til at være med til at sikre høj kvalitet i plejen.
  Vil du gøre en positiv forskel for borgerne i Herning?
  Og samtidig have mulighed for indflydelse og udvikling?
  Så er det dig vi søger.

  Vi er en sund og stærk virksomhed, hvor værdier som Initiativ, omtanke, fællesskab & nr. 1 i service vægtes højt i dagligdagen for vores borgere og medarbejdere.
  Vi er private leverandør af pleje i Herning, Holstebro, Ikast/Brande, Lemvig, Skive og Struer kommune, og sætter pris på det gode samarbejde på tværs af faggrupperne og kommunens medarbejdere.

  Vi er en arbejdsplads som stiller forventninger til hinanden, og arbejder professionelt for at leve op til den tillid de mange borgere som har valgt os, viser os hver dag.
  Vi er Midt- og Vestjyllands største privatleverandør af hjemmepleje.

  VI TILBYDER:

  • Du får løn efter kvalifikationer og overenskomst (vi er organiseret i KA Pleje).
  • Diverse personalegoder, omsorgsdage og sundhedsforskning.
  • En fast plan med stor medbestemmelse og ønske om tæt dialog.
  • Du kommer til at arbejde med Kompetenceudvikling af Social- og sundhedshjælperne.
  • Du kommer til at arbejde i en spændende dynamisk plejevirksomhed.
  • En rummelig arbejdsplads med det gode humør og trivsel i centrum.

  VI FORVENTER:

  • Fleksibel og er imødekommende ift. at samarbejde med kollegaer og ledelsen.
  • Stabil i din arbejdsindsats, så vi kan sikre stabilitet hos borgerne, som du skal hjælpe.
  • En medspiller, som ser kollegaer og vores forskelligheder som en styrke.
  • Er en engageret og ansvarsfuld person med hjertet på rette sted.
  • Er færdiguddannet Social- og sundhedsassistent og gerne erfaring.

  Vi indkalder løbende til samtaler og for den rigtige tilbyder vi hurtig ansættelse.

  Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til sygeplejefaglig leder Kamilla Brink på tlf. 2775 7790 eller sygeplejefaglig teamleder Kitt Arboe på tlf. 7196 1900.

  Er du vores Kær kollega?
  Så send din ansøgning, CV samt relevant bilag til kontakt@krpl.dk

  Find jobannoncen her

  Pædagogmedhjælper, vågen nat og vikararbejde - Nørre Snede - Ansøgningsfrist: 8. november 2021

  Pædagogmedhjælper, vågen nat og vikararbejde - Fonden Huset Scheving

  Nørre Snede

  Ansøgningsfrist: 8. november 2021

  Pædagogmedhjælper til Vågen nat og vikararbejde
  Kombineret stilling som Vågen natpersonale og tilkaldevikar søges til Fonden Huset Scheving.

  Fonden Huset Scheving søger vågen natpersonale, til at sikre omsorg og tryghed for vores beboere.

  Fonden Huset Scheving er et døgntilbud for mennesker med Autisme og div. ko-morbiditet/ følge- med lidelser

  Fælles for målgruppen er et stort behov for struktur, tryghed og velkendte rammer.
  Derfor søger vi vågen natpersonale til at sikre den enkelte beboer den optimale tryghed i at der altid er personale inden for rækkevidde hvis noget bliver svært.

  Opgaverne for natpersonalet vil være følgende:

  • Dialog med beboere, og evt. hjælp til at komme i seng.
  • Udlevering af pn. Medicin
  • Udarbejdelse af pædagogisk materiale
  • Desuden vil følgende praktiske opgaver være en del af hverdagen:
  • Oprydning og rengøring af fællesarealer
  • Tøjvask
  • Indkøbssedler
  • Etc.

  Vi tilbyder:

  • En stilling hvor du i fællesskab med 5 andre indgår i et team omkring det vågne natarbejde, og hvor i selvstændigt tilrettelægger ferie og dækker ind for hinanden ved sygdom.
  • En arbejdsplads med et højt fagligt niveau der giver dig mulighed for at tilegne dig solid viden omkring autisme, herunder kurser og oplæg.
  • Sundhedssikring
  • Løn efter aftale
  • Arbejdet er fordelt på 2 natarbejdere. Du er således ikke alene på arbejdet, og kan tilkalde assistance om nødvendigt.

  Arbejdstid:
  Din arbejdsplan vil køre i et 3 ugers rul. :

  • 1 uge hvor du er vågen natpersonale Mandag-Søndag svarende til ca 75 timer (her vil du arbejde alene)
  • 2 uger hvor du indgår som tilkaldevikar og herved supplerer op til den ønskede norm, som du selv kan være medvirkende til at definere.

  Om dig:

  • Vi forestiller os at du forvejen har erfaring med området og at du evt. har forhåndserfaring ift. at arbejde om natten.
  • Eller at du har en relevant uddannelse eller er i gang med en sådan
   • Dette kan eks. være:
   • Pædagog
   • Social og sundhedshjælper
   • PAU/ PGU uddannet

  Det er desuden en fordel hvis du:

  • På forhånd har viden og erfaring med autisme.
  • Er nysgerrig på at tilegne dig mere viden
  • Har god situationsfornemmelse
  • Formår at være selvkritisk over egen adfærd
  • Formår at arbejde konfliktnedtrappende, og tryghedsskabende.
  • Evner at bevare roen hvis en beboer har det svært.
  • Formår at arbejde efter en low arousal tænkning.
  • Nyder dit eget selskab og føler tryghed i at gå alene.
  • Ikke er bange for mørke.

  Antal stillinger: 2

  Find jobannoncen her