Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider

Her finder du sagsbehandlingstider for Jobcenter, Borgerservice og Ydelseskontoret.

Ur
 • Læs op

Indhold

  Grundet nyt landsdækkende ydelsessystem kan sagsbehandlingstiden være op til 6 uger. 
  Vi forventer den ekstra lange sagsbehandlingstid pågår indtil den 15. oktober 2021.

  Ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om ledighedsydelse

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om integrationsydelse

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøg om dagpenge ved sygdom - gælder både for selvstændige og lønmodtagere

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om enkeltudgift

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 3 uger. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 3 uger.

  Ansøgning om hjælp til udgifter til samvær med egne børn

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 3 uger. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 3 uger.

  Ansøgning om hjælp til udgifter til kontakt med børn i udlandet

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 3 uger. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 3 uger.

  Ansøgning om hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om hjælp til flytning

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 3 uger. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 3 uger.

  Ansøgning om efterlevelseshjælp

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om refusion af sygedagpenge fra arbejdsgiver

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 4 uger. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 4 uger.

  Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning m.v. til fleksjobmodtagere

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om lån til beboerindskud

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om helbredstillæg

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om udvidet helbredstillæg

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om invaliditetsydelse

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om personligt tillæg

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om bistands- og plejetillæg

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om tilskud til aktiverende el. revalidender til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber, befordring mm.

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om tilskud til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning, introduktion til personer uden løntilskud

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Ansøgning om sagsakter

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 7 arbejdsdage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 7 arbejdsdage.

  Betaling af personlig assistance

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Betaling af VIV mentor

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 6 uger. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Mentoren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 6 uger.

  Betaling af lægeregninger

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Kreditor vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Betaling af bevilliget hjælpemidler

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 14 dage. Ved manglende dokumentation kan sagsbehandlingstiden blive længere. Borgeren vil dog altid modtage skriftlig besked ved overskridelse af sagsbehandlingstiden på 14 dage.

  Klage over sagsbehandler

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 4 uger.

  Klage over sagsbehandlingen- og tilbud

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 4 uger.

  Klage over afgørelse truffet i Jobcentret og Borgerservice - herunder Ydelseskontoret

  Sagsbehandlingstiden kan vare op til 4 uger.

  Sagsbehandlingstid/ -frist vedrørende voksenlærling

  Jobcentret udbetaler tilskud til arbejdsgiveren bagud for en måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet.

  • Hvis anmodning er modtaget senest den 15. i en måned, udbetales tilskuddet til arbejdsgiveren inden den 15. i den efterfølgende måned.
  • Modtager Jobcentret anmodningen efter den 15. i en måned, udbetales tilskuddet senere til arbejdsgiveren.

  Sagsbehandlingstid/ -frist vedrørende løntilskud til dagpengeledige

  Jobcentret udbetaler tilskud til arbejdsgiveren bagud for en måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet.

  • Hvis anmodning er modtaget senest den 15. i en måned, udbetales tilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af måneden.
  • Modtager Jobcentret anmodningen efter den 15. i en måned, udbetales tilskuddet ved udgangen af den efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget.