Gå til hovedindhold

Ydelseskontoret holder lukket for henvendelse om ydelsessager den 19., 20., og 26. maj samt fra den 7. juni til den 18. juni 2021 (begge dage inklusiv).

Det gælder for sagsbehandling af ansøgninger og udbetaling af uddannelses-/kontanthjælp, enkeltydelser, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb og fleksløntilskud til borger i fleksjob.

 

Et nyt landsdækkende ydelsessystem til sagsbehandling og udbetaling af ydelser skal indføres. Vi har derfor lukket for både telefoniske og personlige henvendelser i de nævnte perioder.

De, der er berettiget til udbetalinger den 31. maj og 30. juni 2021, vil få udbetaling som normalt.

Vores nuværende ydelsessager skal konverteres over i det nye system, og derfor vil alle systemer være lukket ned. Vi kan derfor ikke besvare henvendelser og behandle nye ansøgninger i de nævnte perioder.

Når vi åbner igen, vil sagsbehandlingstiden være op til 6 uger, og vi forventer den ekstra lange sagsbehandlingstid indtil den 15. oktober 2021.

Skal du søge uddannelses-/kontanthjælp eller ledighedsydelse, skal du fortsat henvende dig til Jobcenteret på første ledighedsdag, da din ansøgning gælder fra den dato.

Du kan i perioden stadig kontakte din rådgiver og/eller jobkonsulent i Jobcenteret. De har åbent som normalt.

Ved akutte situationer kan du rette henvendelse på tlf. 9960 4000 i kommunens telefontid.

Vi takker på forhånd for din forståelse.

Udbetalinger til forsørgelse