Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Værdighedspolitik 2016-2017

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2016 blev parterne enige om at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje gennem en tilførsel af midler til ældreområdet. Alle kommuner skal i den forbindelse formulere en værdighedspolitik, som beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Den første værdighedspolitik for Ikast-Brande Kommune er den 20-06-2016 godkendt af Byrådet. Fremadrettet skal Byrådet vedtage en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode, gældende for de efterfølgende 4 år.

Ikast-Brande Kommunes værdighedspolitik tager udgangspunkt i 5 temaer:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død

Værdighedspolitikken for Ikast-Brande Kommune sætter fokus på, "at borgere, der ikke længere kan klare sig selv og deres pårørende, støttes i at opnå velbefindende og trivsel i deres liv".

Som borger og pårørende skal man opleve:

 • At have et værdigt liv
 • At blive involveret som et "normalt" menneske - mennesket bag sygdom og svækkelse ses
 • At blive involveret som den person man er og stræber efter at blive
 • At blive involveret som en del af et fællesskab
 • At der tages hensyn til individuelle værdier og behov
 • At have noget at give sig til
 • At kunne leve livet med de begrænsninger sygdom og aldring medfører

 Se politikken her

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.