Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse - Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen 2021

National økonomisk støtte til Ikast-Brande Kommune til udvikling af ældreplejen med afsæt i Buurtzorg.

 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har modtaget 7,5 mio. kr. i nationale midler til projektet ”Selvbestemmelse og involvering – en vej til mere nærvær og omsorg – Buurtzorg som løftestang”. Ambitionen er at udvikle en Buurtzorg-inspireret model til danske kommuner, der styrker nærvær og omsorg, og skaber grundlag for fremtidig strategi i Ikast-Brande Kommune.

  Det skal ske ved at bruge erfaringerne fra et pilotprojekt i Bording-Engesvang og afprøve Buurtzorg-elementer i den kommunale ældrepleje.

  De bærende værdier er at øge selvbestemmelse og involvering både for de borgere, der har behov for hjælp til at klare hverdagen, og for medarbejderne ift. planlægningen af deres arbejde.

  Det skal være med til at styrke nærvær og omsorg i ældreplejen.

  Projektet er et innovationsprojekt, hvor Buurtzorgs kerneelementer bliver afprøvet, evalueret og udviklet i en dansk sammenhæng. Det er samarbejde med borgere/pårørende, selvstyrende tværfaglige teams der skal være med til at sikre sammenhæng i borgerforløbet og færre medarbejdere hos den enkelte borger samt en fleksibel tildeling af hjælp, hvor borger og medarbejder i dialog løbende tilpasser den hjælp, som borgeren skal have.

  Projektet bygger på, at relevante elementer fra Buurtzorg-modellen med fordel kan tilpasses en dansk kontekst, hvis der udvikles en lokal styringsmodel. Der er derfor også et spor med fokus på aktivitets- og økonomistyring.

  Pilotprojektet i Bording-Engesvang, hvor Lokalpleje Danmark allerede i dag arbejder ud fra Buurtzorg, er en del af projektet, bl.a. med en midtvejsstatus på erfaringerne her til brug i det videre arbejde.

  Buurtzorg er en hollandsk leverandør af hjemmesygepleje og hjemmepleje, hvor det overordnede mål er, at hjælpen skal tage afsæt i borgerens ønsker og ressourcer. Borgerne skal møde færre forskellige medarbejdere, hvilket skal øge tilfredshed med hjælpen. Buurtzorg er organiseret med selvstyrende teams.

  Borgmester Ib Lauritsen udtaler: ”Jeg ser det store nationale bidrag som en anerkendelse af de perspektiver der ligger i pilotprojektet her i kommunen. Med de statslige midler vil vi kunne styrke vores egen læring fra pilotprojektet og vores erfaringer vil kunne bringes videre til andre kommuner rundt i landet”

  Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget udtaler: ”Nu bliver det spændende at komme i gang og se, hvad afprøvningen kan lære os. Jeg er især glad for, at borgerne og medarbejderne kommer til at spille en afgørende rolle i udviklingen af fremtidens ældrepleje”.

  Yderligere oplysninger
  Der bliver oprettet en hjemmeside for projektet, hvor der løbende vil kunne læses nyt om projektet.
  Der vil komme et link til hjemmesiden på kommunens hjemmeside www.ikast-brande.dk.

  Kontakt
  • Borgmester Ib Lauritsen 40 30 22 34 eller mail iblau@ikast-brande.dk 
  • Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Frank Heidemann på telefon 22 45 12 12 eller mailfrsor@ikast-brande.dk 
  • På tværs-direktør Karen Heebøll på telefon 99 60 31 01 eller mail kahee@ikast-brande.dk

  Pressemeddelelsen er udsendt den 8. januar 2021.