Skip to main content

Pressemeddelelse: Fra græsørken til blomsterarealer der summer af liv

Omlægning af udearealer ved Administration Vest, Ikast

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har nu lagt sidste hånd på omlægningen af udearealerne ved
  Administration Vest, Ikast – det tidligere Ikast Vestre Skole. Omlægningen har betydet, at det
  grønne område nu er mere synligt i bybilledet, forhåbentligt til glæde og gavn for alle der kommer
  forbi eller bruger området.

  For 1 år siden var det grønne område ved Administration Vest omgivet af et højt plankeværk, der
  skærmede arealet af mod trafikken på Vestergade. Bag ved plankeværket var der kun svækkede
  gamle træer, plænegræs og levn fra den tidligere skoles legepladser. Som led i omlægningen er
  plankeværket og legepladserne blevet fjernet, og i stedet er der plantet træer og sået blomster.
  Naboer og borgere i byen kan nu nyde området som en lille bypark.

  Der er blevet plantet 27 store træer på det grønne område mod Vestergade. Valget er faldet på eg
  og skovfyr, som begge er hjemmehørende arter. I stedet for det tidligere plænegræs, er der
  udsået en blomsterblanding på arealet, og det er også med arter, som kan findes naturligt i
  landskabet omkring Ikast. Blomsterne vil med tiden blive levested for insekter som f.eks.
  sommerfugle. For dem der kommer forbi, bliver området nu meget mere varieret og giver
  forskellige oplevelser på de forskellige årstider.

  For yderligere information kan Dorthe Overgaard Christensen, Skov- og Landskabsingeniør,
  Vej og Natur kontaktes på doove@ikast-brande.dk eller på tlf. 99603246.

  Pressemeddelelsen er sendt ud den 7. januar 2021