Rabatklipperen rykker ud

Rabatterne langs de offentlige veje skal slås! Rabatklipperen rykker ud!

18. sep 2020
Rabatklipper

I de næste par måneder kører Entreprenørafdelingens rabatklipper på de offentlige veje i landdistriktet.

Hydranter til markvandingsanlæg placeret i vejrabatten skal være anbragt under terræn, eller være afmærket så de er klart synlige inden rabatten klippes.

Hegnstråd og andre genstande, der kan beskadige klippeudstyret må ikke henlægges på vejrabatterne.

Ejere af genstande i vejrabatter holdes ansvarlig for eventuelle skader på klippeudstyr m.v.