Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A-Å

 1. Vågetjeneste
 2. Værdighedspolitik
 3. Værgemål
 4. Vuggestuer
 5. Vielse og skilsmisse
 6. Vielse
 7. Vielse
 8. Voksenlaerling Til Hjemmesiden Ny
 9. Voksenlærling
 10. Virksomhedsservice
 11. VITAS
 12. Veterankontaktperson
 13. Vand, varme og el
 14. Vejviser-, forsker- og markedsføringsbeskyttelse
 15. Vindmølleplanlægning
 16. Vinderprojektet
 17. Visionsproces og analyser
 18. Voksne med handicap
 19. Værgemål
 20. Voksne med sindslidelse
 21. Værgemål
 22. Vægtstopkursus
 23. Vedligeholdelsestræning
 24. Vederlagsfri Fysioterapi
 25. Valg af læge
 26. Vandløb
 27. Vandløbsregulativer
 28. Vandløbsreulativer - oversigt
 29. Vandløbsvedligeholdelse
 30. Vandløbsarbejdsgruppe
 31. Vandindvinding – Markvand, Husdyr, Dambrug, Havevand, mv
 32. Vandværker
 33. Vejledning, oplysningerne, spildevandsafgift
 34. Vejledning, oplysningerne, oppumpede vandmængder
 35. Vandforsyningsplan
 36. Vand- og Natura 2000-planer
 37. Vand- og Natura 2000-handleplaner
 38. Vandhandleplanens indhold
 39. Vintervedligeholdelse
 40. Vedtægter
 41. Voksenundervisning/Aftenskoler
 42. Vandre- og Cykelstier
 43. Vejledninger
 44. Voksne mænd
 45. Vægtstop
 46. Værd at vide om byggeri
 47. Vandindvinding
 48. Virksomheder, landbrug og miljø
 49. Virksomheder
 50. Vandindvinding
 51. Vindmøller
 52. Virksomhedsbesøg
 53. Væksthus Midtjylland
 54. VITAS
 55. Vederlag 2019
 56. Ved Banen, Ikast – Nedlæggelse af vejareal
 57. Viborgvej 51 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 58. Vibevej 83 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 59. Visioner, strategier og politikker
 60. Vision 2018-2025
 61. Vision 2016
 62. Voksenpsykiatri og handicap
 63. Velfærdsteknologi
 64. Værdighedspolitik
 65. Valg
 66. Værdigrundlag
 67. Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020
 68. Varmetillæg
 69. Vejadgang til din ejendom (indkørsel - asfaltrampe)
 70. Vilde katte
 71. Vielse
 72. Vilde katte - anmeldelsesskema
 73. Vejviserbeskyttelse
 74. Video og vejledninger
 75. Visit

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.