Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A-Å

 1. Social Vejviser
 2. Sygepleje
 3. Smiley-rapporter
 4. Sådan fører vi tilsyn
 5. Sådan får dit barn en plads
 6. Signaler og symptomer
 7. Spiseforstyrrelse og selvskade
 8. Skole og fritidstilbud
 9. Skoler
 10. Skoledistrikter
 11. Skoleindskrivning
 12. Skolefritidsordning (SFO)
 13. Sportslig grunduddannelse
 14. Skilsmisse
 15. Sundhedspleje
 16. Spæd- og småbørn
 17. Skolebørn
 18. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse - udbetaling
 19. Sagsbehandlingstider
 20. Sygedagpenge - udbetaling
 21. Smaajobs 700 260
 22. Sygdom
 23. Sygemelding og sygedagpenge
 24. Selvforsørgelse- og hjemrejseprogram
 25. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 26. Smaajobs 700 260
 27. STU
 28. Sagsbehandlingstider
 29. Se din BBR
 30. Skemaer
 31. Skimmelsvamp
 32. Slut med ventetid - søg selv oplysninger
 33. Som grundejer skal du
 34. Skadedyr
 35. Snegle
 36. Skorstensfejer
 37. Se din BBR
 38. Skyggehale
 39. Status på vindmølleplanlægning
 40. Samarbejdspartnere
 41. Samarbejdspartnere
 42. Struktur-, udviklings- og helhedsplaner
 43. Strukturplan for Naturbydelen Brande Syd, Mellem By og Bakke
 44. Støtte i hverdagen
 45. Støtte i hverdagen
 46. Senhjerneskade
 47. Sundhed og sygdom
 48. Sygepleje
 49. Sund mad i haller
 50. Sunde opskrifter og gode råd
 51. Sundhedstilbud
 52. Selvtræningsgrupper
 53. Sangtræning - projekt
 54. Seksuel sundhed
 55. Sundhedscenter
 56. Sundhed og trivsel
 57. Sundhedspuljen
 58. Specialtandpleje
 59. Sygdom - sygemeldt
 60. Sundhedsaftaler
 61. Søer og vandhuller
 62. Søer og vandhuller
 63. Sagsgang
 64. Storskrald og affald
 65. Sløjfning af brønde og boringer
 66. Spildevand
 67. Spildevandsplan
 68. Separatkloakering
 69. Sandsække - sikring af dit hus imod meget regn.
 70. Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre
 71. Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov
 72. Stenholt Skov og Stenholt Mose - Natura 2000-område nr. 228
 73. Skilte
 74. Som grundejer skal du
 75. Særtransport
 76. Skolevejsanalyse
 77. Snerydning
 78. Snerydning
 79. Snerydning
 80. Sygedagpenge
 81. Stop socialt bedrageri
 82. Selvbetjening
 83. Skole og uddannelse
 84. Sport og kultur
 85. Skøn natur
 86. Sæsonbooking
 87. Serviceledere
 88. Svømmehaller og Friluftsbade
 89. Skelhøje Hytten
 90. Start en forening
 91. Sko Og Skov 25
 92. Skønne steder 2020
 93. Se hvad vi laver
 94. Socialt udsatte børn og unge
 95. Seniorer - 60+ aktiviteter
 96. Start en forening
 97. Start og udvikling af egen virksomhed
 98. Spildevand
 99. Skemaer og vejledninger
 100. Skadedyr
 101. Spildevand
 102. Spildevandsplan
 103. Sådan kommer du igang
 104. Send faktura
 105. Start og udvikling af egen virksomhed (1)
 106. Smaajobs 700 260
 107. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 108. Spørgetid
 109. Styrelsesvedtægt
 110. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 111. Sdr. Ommevej 136 - DGU-nr. 104.1634 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 112. Søbjergvej 81 -DGU-nr. 76.1492 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 113. Søbjergvej 81 -DGU-nr. 76.2605 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 114. Smedebækvej 16 - Lovliggørende landzonetilladelse
 115. Sammenfatning
 116. Sundhed
 117. Strategi 2020
 118. Sportskommune
 119. Strategier
 120. Strategi for Psykiatri- og Handicap 2019-2022
 121. Sundhedspolitik
 122. Stemmeprocenter
 123. Stemmeprocent (visning)
 124. Stemmeprocenter
 125. Stemmeprocent (visning)
 126. Sundhedspolitik
 127. Sommerhus
 128. Sådan søger du
 129. Sundhed - og Omsorgsområdet
 130. Social- og sundhedsuddannelser
 131. Sådan gør du
 132. Soeg
 133. Sundheds- Omsorgs- og Arbejdsmarkedsområdet
 134. Skabeloner
 135. Selvbetjening
 136. Selvbetjeningsløsninger
 137. Se BBR
 138. Skift læge
 139. Spildevand - ændring /etablering af spildevandsanlæg
 140. Sundhedskort
 141. Sygedagpengeforsikring til selvstændige
 142. Søg beboerindskudslån
 143. Sygedagpenge
 144. Sikkerhed på nettet
 145. Send sikker post
 146. Servicetjek af beskæftigelsesindsatsen i Ikast-Brande Kommune
 147. Sammen gør vi en forskel
 148. Sindets dag
 149. Socialt snyd for godt 6,2 millioner i Ikast-Brande
 150. Stor respekt for medarbejdere der går i alkoholbehandling
 151. Stemmeprocent og mandatfordeling
 152. SERVICEINFO: Vægtbegrænsning på broer på Dørslundvej
 153. Stationsområdet i Ikast - Helhedsplanen - Perron 7430 er sat på skinner
 154. Seniortelefonen går i luften fredag d. 2. september 2016
 155. Så er budgetforliget på plads (1)
 156. Speeddating mellem virksomheder og skoler og ungdomsuddannelser
 157. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget
 158. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget er aflyst
 159. Se og afprøv velfærdsteknologi og hjælpemidler i Velfærdshuset
 160. Støttestrømper for millioner
 161. Sociale cykler starter stærkt
 162. Se programmet for Ikast-Brande Kommune i bevægelse
 163. Sundere mad i kommunens haller (1)
 164. SERVICEINFO: Tømning 1. februar
 165. Styrk dine netværksrelationer på LinkedIn! ved Morten Vium
 166. SERVICEINFO: Tømning - meget glatte stikveje
 167. SERVICEINFO: Mangler tømning få steder i Ikast
 168. SERVICEINFO: Forsinkelse på tømning i Nørre Snede
 169. Så åbner tilmeldingen til Sport2Go
 170. Sankt Hans Bål
 171. SERVICENYHED: Undskyld vi roder……
 172. Serviceinfo: Efterårsfejning på veje og pladser
 173. Sender du fakturaer til Ikast-Brande Kommune – så kig her
 174. SERVICEINFO: Isen er usikker
 175. SERVICEINFO: Mangler tømning et par steder i Ikast
 176. SERVICEINFO: Der mangler tømning på Ejstrupvej og Overisenvej
 177. Sundhedsiver i Jobboxen med Christian Bitz
 178. SERVICEINFO: Forsinkelse af tømning i Ejstrupholm
 179. School and after school
 180. Søgning
 181. Sitemap
 182. Sitemap

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.