Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A-Å

 1. Social Vejviser
 2. Smiley-rapporter
 3. Sådan fører vi tilsyn
 4. Sådan får dit barn en plads
 5. Signaler og symptomer
 6. Skole og fritidstilbud
 7. Skoler
 8. Skoledistrikter
 9. Skoleindskrivning
 10. Skolefritidsordning (SFO)
 11. Sportslig grunduddannelse
 12. Sundhedspleje
 13. Spæd- og småbørn
 14. Skolebørn
 15. Skilsmisse
 16. Sundhedspleje (1)
 17. Sagsbehandlingstider
 18. Sygedagpenge - udbetaling
 19. Smaajobs 700 260
 20. Sygdom
 21. Sygemelding og sygedagpenge
 22. Smaajobs 700 260
 23. Sagsbehandlingstider
 24. Se din BBR
 25. Skemaer
 26. Skimmelsvamp
 27. Slut med ventetid - søg selv oplysninger
 28. Som grundejer skal du
 29. Skadedyr
 30. Snegle
 31. Skorstensfejer
 32. SVUR
 33. Skyggehale
 34. Status på vindmølleplanlægning
 35. Samarbejdspartnere
 36. Samarbejdspartnere
 37. Struktur-, udviklings- og helhedsplaner
 38. Strukturplan for Naturbydelen Brande Syd, Mellem By og Bakke
 39. Senhjerneskade
 40. Sundhed og sygdom
 41. Sund mad i haller
 42. Sunde opskrifter og gode råd
 43. Sundhedstilbud
 44. Selvtræningsgrupper
 45. Sangtræning - projekt
 46. Seksuel sundhed
 47. Sundhedscenter
 48. Sundhed og trivsel
 49. Sundhedspuljen
 50. Specialtandpleje
 51. Sygdom - sygemeldt
 52. Sundhedsaftaler
 53. Søer og vandhuller
 54. Søer og vandhuller
 55. Sagsgang
 56. Storskrald og affald
 57. Sløjfning af brønde og boringer
 58. Spildevand
 59. Spildevandsplan
 60. Separatkloakering
 61. Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre
 62. Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov
 63. Stenholt Skov og Stenholt Mose - Natura 2000-område nr. 228
 64. Skilte
 65. Som grundejer skal du
 66. Særtransport
 67. Skolevejsanalyse
 68. Snerydning
 69. Snerydning
 70. Snerydning
 71. Sygedagpenge
 72. Stop socialt bedrageri
 73. Selvbetjening
 74. Skole og uddannelse
 75. Sport og kultur
 76. Skøn natur
 77. Sæsonbooking i Hjertet
 78. Sæsonbooking
 79. Serviceledere
 80. Svømmehaller og Friluftsbade
 81. Skelhøje Hytten
 82. Start en forening
 83. Sko Og Skov 25
 84. Skønne steder 2019
 85. Se hvad vi laver
 86. Socialt udsatte børn og unge
 87. Seniorer - 60+ aktiviteter
 88. Start en forening
 89. Start og udvikling af egen virksomhed
 90. Spildevand
 91. Skemaer og vejledninger
 92. Skadedyr
 93. Spildevand
 94. Spildevandsplan
 95. Sådan kommer du igang
 96. Send faktura
 97. Start og udvikling af egen virksomhed (1)
 98. Smaajobs 700 260
 99. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 100. Spørgetid
 101. Styrelsesvedtægt
 102. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 103. Sandfeldvej 27 - DGU-nr. 95.2542 Tilladelse til at indvinde grundvand (1)
 104. St. Nørlundvej 7 - DGU-nr. 96.1961 Tilladelse til at indvinde grundvand (1)
 105. Søbjergvej 81 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning
 106. Sigtenvej 3B - Tilladelse til at indvinde grundvand
 107. Skadevej 19 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 108. Sundsvej 26 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 109. Smedebækvej 43 - miljøtilladelse af svinebrug
 110. Sandvadvej 36 - afgørelse
 111. St Nørlundvej 7 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning
 112. St. Nørlundvej 1 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning
 113. Skærlund Øst 7 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning
 114. Skærlund Skolevej 23, 7330 Brande - Anmeldelse af skift i dyretype
 115. Sundsvej 22B - Tilladelse til at indvinde grundvand
 116. Sundsvej 24 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 117. St Nørlundvej 32 - DGU-nr. 96.1941 – Tilladelse til at indvinde grundvand
 118. Sammenfatning
 119. Sundhed
 120. Strategi 2020
 121. Sportskommune
 122. Strategier
 123. Sundhedspolitik
 124. Stemmeafgivning
 125. Stem i bil
 126. Skift afstemningssted
 127. Stemmeafgivning
 128. Skift afstemningssted
 129. Stem i din bil
 130. Sundhedspolitik
 131. Sommerhus
 132. Sådan søger du
 133. Social- og sundhedsuddannelser
 134. Sådan gør du
 135. Soeg
 136. Sundheds- Omsorgs- og Arbejdsmarkedsområdet
 137. Skabeloner
 138. Selvbetjening
 139. Selvbetjeningsløsninger
 140. Se BBR
 141. Skift læge
 142. Spildevand - ændring /etablering af spildevandsanlæg
 143. Sundhedskort
 144. Sygedagpengeforsikring til selvstændige
 145. Søg beboerindskudslån
 146. Sygedagpenge
 147. Sikkerhed på nettet
 148. Send sikker post
 149. Sammen gør vi en forskel
 150. SERVICEINFO: Mylius-Erichsensvej, Brande spærres
 151. SERVICEINFO: Ændringer - afhentning af dagrenovation - påsken
 152. Socialt snyd for godt 6,2 millioner i Ikast-Brande
 153. Stor respekt for medarbejdere der går i alkoholbehandling
 154. Stemmeprocent og mandatfordeling
 155. SERVICEINFO: Vægtbegrænsning på broer på Dørslundvej
 156. Stationsområdet i Ikast - Helhedsplanen - Perron 7430 er sat på skinner
 157. Seniortelefonen går i luften fredag d. 2. september 2016
 158. Så er budgetforliget på plads (1)
 159. Speeddating mellem virksomheder og skoler og ungdomsuddannelser
 160. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget
 161. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget er aflyst
 162. Se og afprøv velfærdsteknologi og hjælpemidler i Velfærdshuset
 163. Støttestrømper for millioner
 164. Sociale cykler starter stærkt
 165. Se programmet for Ikast-Brande Kommune i bevægelse
 166. Sundere mad i kommunens haller (1)
 167. SERVICEINFO: Tømning 1. februar
 168. Styrk dine netværksrelationer på LinkedIn! ved Morten Vium
 169. SERVICEINFO: Tømning - meget glatte stikveje
 170. SERVICEINFO: Mangler tømning få steder i Ikast
 171. SERVICEINFO: Forsinkelse på tømning i Nørre Snede
 172. Så åbner tilmeldingen til Sport2Go
 173. Sankt Hans Bål
 174. SERVICENYHED: Undskyld vi roder……
 175. Serviceinfo: Efterårsfejning på veje og pladser
 176. Sender du fakturaer til Ikast-Brande Kommune – så kig her
 177. SERVICEINFO: Isen er usikker
 178. SERVICEINFO: Mangler tømning et par steder i Ikast
 179. SERVICEINFO: Der mangler tømning på Ejstrupvej og Overisenvej
 180. Sundhedsiver i Jobboxen med Christian Bitz
 181. SERVICEINFO: Forsinkelse af tømning i Ejstrupholm
 182. School and after school
 183. Søgning
 184. Sitemap
 185. Sitemap

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.