Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A-Å

 1. Social Vejviser
 2. Smiley-rapporter
 3. Sådan fører vi tilsyn
 4. Sådan får dit barn en plads
 5. Signaler og symptomer
 6. Skole og fritidstilbud
 7. Skoler
 8. Skoledistrikter
 9. Skoleindskrivning
 10. Skolefritidsordning (SFO)
 11. Sportslig grunduddannelse
 12. Sundhedspleje
 13. Spæd- og småbørn
 14. Skolebørn
 15. Skilsmisse
 16. Sagsbehandlingstider
 17. Sygedagpenge - udbetaling
 18. Smaajobs 700 260
 19. Sygdom
 20. Sygemelding og sygedagpenge
 21. Smaajobs 700 260
 22. Sagsbehandlingstider
 23. Se din BBR
 24. Skemaer
 25. Skimmelsvamp
 26. Slut med ventetid - søg selv oplysninger
 27. Som grundejer skal du
 28. Skadedyr
 29. Snegle
 30. Skorstensfejer
 31. SVUR
 32. Skyggehale
 33. Status på vindmølleplanlægning
 34. Samarbejdspartnere
 35. Samarbejdspartnere
 36. Struktur-, udviklings- og helhedsplaner
 37. Strukturplan for Naturbydelen Brande Syd, Mellem By og Bakke
 38. Salgsområder_test
 39. Salgsområder_test (1)
 40. Senhjerneskade
 41. Sundhed og sygdom
 42. Sund mad i haller
 43. Sunde opskrifter og gode råd
 44. Sundhedstilbud
 45. Selvtræningsgrupper
 46. Sangtræning - projekt
 47. Seksuel sundhed
 48. Sundhedscenter
 49. Sundhed og trivsel
 50. Sundhedspuljen
 51. Specialtandpleje
 52. Sygdom - sygemeldt
 53. Sundhedsaftaler
 54. Søer og vandhuller
 55. Søer og vandhuller
 56. Sagsgang
 57. Storskrald og affald
 58. Sløjfning af brønde og boringer
 59. Spildevand
 60. Spildevandsplan
 61. Separatkloakering
 62. Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre
 63. Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov
 64. Stenholt Skov og Stenholt Mose - Natura 2000-område nr. 228
 65. Skilte
 66. Som grundejer skal du
 67. Særtransport
 68. Skolevejsanalyse
 69. Snerydning
 70. Snerydning
 71. Snerydning
 72. Sygedagpenge
 73. Stop socialt bedrageri
 74. Selvbetjening
 75. Skole og uddannelse
 76. Sport og kultur
 77. Skøn natur
 78. Sæsonbooking i Hjertet
 79. Sæsonbooking
 80. Serviceledere
 81. Svømmehaller og Friluftsbade
 82. Skelhøje Hytten
 83. Start en forening
 84. Skønne steder - Vilde blomster
 85. Sko Og Skov 25
 86. Skønne steder 2019
 87. Se hvad vi laver
 88. Socialt udsatte børn og unge
 89. Seniorer - 60+ aktiviteter
 90. Start en forening
 91. Start og udvikling af egen virksomhed
 92. Spildevand
 93. Skemaer og vejledninger
 94. Skadedyr
 95. Spildevand
 96. Spildevandsplan
 97. Sådan kommer du igang
 98. Send faktura
 99. Start og udvikling af egen virksomhed (1)
 100. Smaajobs 700 260
 101. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 102. Spørgetid
 103. Styrelsesvedtægt
 104. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 105. Silkeborgvej 9C - Tilladelse til at indvinde grundvand
 106. Skyggevej 75 – Tilladelse til at indvinde grundvand
 107. Sønderlandsvej 15 – Tilladelse til at indvinde grundvand
 108. Sdr. Ommevej 163 – Tilladelse til at indvinde grundvand
 109. St. Nørlundvej 1, Smedebækvej 32A+B - Landzonetilladelse
 110. St. Nørlundvej 1 - Miljøgodkendelse
 111. St. Nørlundvej 1 - VVM-screeningsafgørelse
 112. Skyggevej 17 – Tilladelse til at indvinde grundvand
 113. Skyggevej 21 A - Tilladelse til at indvinde grundvand
 114. Sønderkærvej 4 - skovrejsning
 115. Skyggevej 57 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 116. Søbjergvej 63 - miljøtilladelse af svinebrug
 117. St Nørlundvej 32 - DGU-nr. 96.1941 – Tilladelse til at indvinde grundvand
 118. Sammenfatning
 119. Sundhed
 120. Strategi 2020
 121. Sportskommune
 122. Strategier
 123. Strategi for Psykiatri- og Handicap 2019-2022
 124. Sundhedspolitik
 125. Stemmeprocenter
 126. Stemmeprocent (visning)
 127. Stemmeprocenter
 128. Stemmeprocent (visning)
 129. Sundhedspolitik
 130. Sommerhus
 131. Sådan søger du
 132. Social- og sundhedsuddannelser
 133. Sådan gør du
 134. Soeg
 135. Sundheds- Omsorgs- og Arbejdsmarkedsområdet
 136. Skabeloner
 137. Selvbetjening
 138. Selvbetjeningsløsninger
 139. Se BBR
 140. Skift læge
 141. Spildevand - ændring /etablering af spildevandsanlæg
 142. Sundhedskort
 143. Sygedagpengeforsikring til selvstændige
 144. Søg beboerindskudslån
 145. Sygedagpenge
 146. Sikkerhed på nettet
 147. Send sikker post
 148. Sammen gør vi en forskel
 149. SERVICEINFO: Mylius-Erichsensvej, Brande spærres
 150. Søg støtte til renovering af private legepladser på offentligt areal
 151. Sindets dag
 152. Socialt snyd for godt 6,2 millioner i Ikast-Brande
 153. Stor respekt for medarbejdere der går i alkoholbehandling
 154. Stemmeprocent og mandatfordeling
 155. SERVICEINFO: Vægtbegrænsning på broer på Dørslundvej
 156. Stationsområdet i Ikast - Helhedsplanen - Perron 7430 er sat på skinner
 157. Seniortelefonen går i luften fredag d. 2. september 2016
 158. Så er budgetforliget på plads (1)
 159. Speeddating mellem virksomheder og skoler og ungdomsuddannelser
 160. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget
 161. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget er aflyst
 162. Se og afprøv velfærdsteknologi og hjælpemidler i Velfærdshuset
 163. Støttestrømper for millioner
 164. Sociale cykler starter stærkt
 165. Se programmet for Ikast-Brande Kommune i bevægelse
 166. Sundere mad i kommunens haller (1)
 167. SERVICEINFO: Tømning 1. februar
 168. Styrk dine netværksrelationer på LinkedIn! ved Morten Vium
 169. SERVICEINFO: Tømning - meget glatte stikveje
 170. SERVICEINFO: Mangler tømning få steder i Ikast
 171. SERVICEINFO: Forsinkelse på tømning i Nørre Snede
 172. Så åbner tilmeldingen til Sport2Go
 173. Sankt Hans Bål
 174. SERVICENYHED: Undskyld vi roder……
 175. Serviceinfo: Efterårsfejning på veje og pladser
 176. Sender du fakturaer til Ikast-Brande Kommune – så kig her
 177. SERVICEINFO: Isen er usikker
 178. SERVICEINFO: Mangler tømning et par steder i Ikast
 179. SERVICEINFO: Der mangler tømning på Ejstrupvej og Overisenvej
 180. Sundhedsiver i Jobboxen med Christian Bitz
 181. SERVICEINFO: Forsinkelse af tømning i Ejstrupholm
 182. School and after school
 183. Søgning
 184. Sitemap
 185. Sitemap

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.