Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A-Å

 1. Social Vejviser
 2. Smiley-rapporter
 3. Sådan fører vi tilsyn
 4. Sådan får dit barn en plads
 5. Signaler og symptomer
 6. Skole og fritidstilbud
 7. Skoler
 8. Skoledistrikter
 9. Skoleindskrivning
 10. Skolefritidsordning (SFO)
 11. Sportslig grunduddannelse
 12. Sundhedspleje
 13. Spæd- og småbørn
 14. Skolebørn
 15. Skilsmisse
 16. Sagsbehandlingstider
 17. Sygedagpenge - udbetaling
 18. Smaajobs 700 260
 19. Sygdom
 20. Sygemelding og sygedagpenge
 21. Smaajobs 700 260
 22. Sagsbehandlingstider
 23. Se din BBR
 24. Skemaer
 25. Skimmelsvamp
 26. Slut med ventetid - søg selv oplysninger
 27. Som grundejer skal du
 28. Skadedyr
 29. Snegle
 30. Skorstensfejer
 31. SVUR
 32. Skyggehale
 33. Status på vindmølleplanlægning
 34. Samarbejdspartnere
 35. Samarbejdspartnere
 36. Struktur-, udviklings- og helhedsplaner
 37. Strukturplan for Naturbydelen Brande Syd, Mellem By og Bakke
 38. Senhjerneskade
 39. Sundhed og sygdom
 40. Sund mad i haller
 41. Sunde opskrifter og gode råd
 42. Sundhedstilbud
 43. Selvtræningsgrupper
 44. Sangtræning - projekt
 45. Seksuel sundhed
 46. Sundhedscenter
 47. Sundhed og trivsel
 48. Sundhedspuljen
 49. Specialtandpleje
 50. Sygdom - sygemeldt
 51. Sundhedsaftaler
 52. Søer og vandhuller
 53. Søer og vandhuller
 54. Sagsgang
 55. Storskrald og affald
 56. Sløjfning af brønde og boringer
 57. Spildevand
 58. Spildevandsplan
 59. Separatkloakering
 60. Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre
 61. Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov
 62. Stenholt Skov og Stenholt Mose - Natura 2000-område nr. 228
 63. Skilte
 64. Som grundejer skal du
 65. Særtransport
 66. Skolevejsanalyse
 67. Snerydning
 68. Snerydning
 69. Snerydning
 70. Sygedagpenge
 71. Stop socialt bedrageri
 72. Selvbetjening
 73. Skole og uddannelse
 74. Sport og kultur
 75. Skøn natur
 76. Sæsonbooking i Hjertet
 77. Sæsonbooking
 78. Serviceledere
 79. Svømmehaller og Friluftsbade
 80. Skelhøje Hytten
 81. Start en forening
 82. Skønne steder - Vilde blomster
 83. Sko Og Skov 25
 84. Skønne steder 2019
 85. Se hvad vi laver
 86. Socialt udsatte børn og unge
 87. Seniorer - 60+ aktiviteter
 88. Start en forening
 89. Start og udvikling af egen virksomhed
 90. Spildevand
 91. Skemaer og vejledninger
 92. Skadedyr
 93. Spildevand
 94. Spildevandsplan
 95. Sådan kommer du igang
 96. Send faktura
 97. Start og udvikling af egen virksomhed (1)
 98. Smaajobs 700 260
 99. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 100. Spørgetid
 101. Styrelsesvedtægt
 102. Sundheds- og Omsorgsudvalget
 103. Sundsvej 22B - Tilladelse til at indvinde grundvand
 104. Sundsvej 24 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 105. Silkeborgvej 7 - Landzonetilladelse
 106. Skyggevej 13 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 107. St Nørlundvej 32 - DGU-nr. 96.1941 – Tilladelse til at indvinde grundvand
 108. Sammenfatning
 109. Sundhed
 110. Strategi 2020
 111. Sportskommune
 112. Strategier
 113. Sundhedspolitik
 114. Stemmeafgivning
 115. Stemmeprocenter
 116. Stemmeprocent (visning)
 117. Stemmeafgivning
 118. Stemmeprocenter
 119. Stemmeprocent (visning)
 120. Sundhedspolitik
 121. Sommerhus
 122. Sådan søger du
 123. Social- og sundhedsuddannelser
 124. Sådan gør du
 125. Soeg
 126. Sundheds- Omsorgs- og Arbejdsmarkedsområdet
 127. Skabeloner
 128. Selvbetjening
 129. Selvbetjeningsløsninger
 130. Se BBR
 131. Skift læge
 132. Spildevand - ændring /etablering af spildevandsanlæg
 133. Sundhedskort
 134. Sygedagpengeforsikring til selvstændige
 135. Søg beboerindskudslån
 136. Sygedagpenge
 137. Sikkerhed på nettet
 138. Send sikker post
 139. Sammen gør vi en forskel
 140. SERVICEINFO: Mylius-Erichsensvej, Brande spærres
 141. Søg støtte til renovering af private legepladser på offentligt areal
 142. SERVICEINFO: Papirindsamling den 25. m
 143. Socialt snyd for godt 6,2 millioner i Ikast-Brande
 144. Stor respekt for medarbejdere der går i alkoholbehandling
 145. Stemmeprocent og mandatfordeling
 146. SERVICEINFO: Vægtbegrænsning på broer på Dørslundvej
 147. Stationsområdet i Ikast - Helhedsplanen - Perron 7430 er sat på skinner
 148. Seniortelefonen går i luften fredag d. 2. september 2016
 149. Så er budgetforliget på plads (1)
 150. Speeddating mellem virksomheder og skoler og ungdomsuddannelser
 151. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget
 152. Suppleringsvalg til Folkeoplysningsudvalget er aflyst
 153. Se og afprøv velfærdsteknologi og hjælpemidler i Velfærdshuset
 154. Støttestrømper for millioner
 155. Sociale cykler starter stærkt
 156. Se programmet for Ikast-Brande Kommune i bevægelse
 157. Sundere mad i kommunens haller (1)
 158. SERVICEINFO: Tømning 1. februar
 159. Styrk dine netværksrelationer på LinkedIn! ved Morten Vium
 160. SERVICEINFO: Tømning - meget glatte stikveje
 161. SERVICEINFO: Mangler tømning få steder i Ikast
 162. SERVICEINFO: Forsinkelse på tømning i Nørre Snede
 163. Så åbner tilmeldingen til Sport2Go
 164. Sankt Hans Bål
 165. SERVICENYHED: Undskyld vi roder……
 166. Serviceinfo: Efterårsfejning på veje og pladser
 167. Sender du fakturaer til Ikast-Brande Kommune – så kig her
 168. SERVICEINFO: Isen er usikker
 169. SERVICEINFO: Mangler tømning et par steder i Ikast
 170. SERVICEINFO: Der mangler tømning på Ejstrupvej og Overisenvej
 171. Sundhedsiver i Jobboxen med Christian Bitz
 172. SERVICEINFO: Forsinkelse af tømning i Ejstrupholm
 173. School and after school
 174. Søgning
 175. Sitemap
 176. Sitemap

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.