Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A-Å

 1. Borger
 2. Beredskab og akut hjælp
 3. Boliger
 4. Bliv leverandør af hjemmehjælp på fritvalgsområdet
 5. Boligændringer
 6. Bliver du snart 65 år?
 7. Betaling og friplads
 8. Børnehaver
 9. Børns deltagelse på underretningsmøder
 10. Børn med handicap eller kronisk sygdom
 11. Borgerservice og ydelser
 12. Beboerindskud
 13. Borgerguide
 14. Befordringsgodtgørelse
 15. Bolig og byggeri
 16. BBR
 17. Bredbåndspuljen
 18. Byggeri
 19. Brændeovn
 20. Bopælsattest
 21. Beboerklagenævn
 22. Boligorganisationer
 23. Byudvikling og planlægning
 24. Bording kirkeby
 25. Bording
 26. Brande øst
 27. Brande vest
 28. Blåhøj
 29. Bording Kirkeby
 30. Bording
 31. Brande Øst
 32. Brande Vest
 33. Blåhøj
 34. Brande Nord
 35. Biogasplanlægning
 36. Byfornyelse
 37. Byfornyelse Stationsområdet Ikast
 38. Byfornyelse Bording
 39. Bilag til konkurrenceprogram
 40. Byfornyelse Nørre Snede
 41. Borgerprocessen "Byfornyelse med Hjertet"
 42. Beregning af ejendomsskat
 43. Børn og unge med handicap
 44. Børn og unge med sindslidelse
 45. Behandling af din sag
 46. Botilbud
 47. Boligændringer
 48. Behandling af din sag
 49. Bekymret for pårørende/medborger
 50. Bliv netværksven
 51. Botilbud
 52. Begravelseshjælp
 53. Badning og sejlads i søer
 54. Beskyttet natur
 55. Bekæmpelse
 56. Bekæmpelse
 57. Brande Å, Brande - kort
 58. Brændeovn
 59. Baggrund
 60. BorgerTip
 61. Byzonereglernes anvendelse i landzone
 62. Børnepasning
 63. Billedkunstråd
 64. Biblioteker
 65. Bakkehuset
 66. Biografer
 67. Biblioteker
 68. Biografer
 69. Bakkehuset
 70. Børneattester
 71. Bevæg dig for livet (redirect)
 72. Bevæg dig for Livet
 73. Borgere med handicap eller psykisk lidelse
 74. Boligsociale områder
 75. Bliv en del af BDFL
 76. BDFL i Ikast-Brande
 77. Bliv Frivillig!
 78. Bredbåndspuljen
 79. Byudvikling og planlægning
 80. Byrådet
 81. Børne- og Undervisningsudvalget
 82. Byrådet
 83. Byrådets medlemmer
 84. Børne- og Undervisningsudvalget
 85. Budget og regnskab
 86. Budget 2021 - proces
 87. Budget 2020
 88. Budget 2020 - proces
 89. Budget 2019
 90. Budget 2019 - proces
 91. Budget 2018
 92. Budget 2018 - proces
 93. Budget 2017
 94. Budget 2017 - proces
 95. Blichersvej 26 - Tilladelse
 96. Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 391 Boligområde, Enkehøj Sydøst, Brande
 97. Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan nr. 390 for Boligområde, Sportsvej, Bording
 98. Bjerregårdvej 3 – Tilladelse til ny boring og prøvepumpning
 99. Børn 0 - 5 år
 100. Børn og unge 6 - 18 år
 101. Byer, landsbyer og demokrati
 102. Borgerservice
 103. Bosætningsstrategi 2019-2022
 104. Bibliotekspolitik
 105. Børne- og ungepolitik
 106. Bedre mental sundhed
 107. Bedre kostvaner og mindre overvægt
 108. Bliv leder
 109. Borgerservice
 110. Befolkningsprognose
 111. Børne- og Fællesskabsområdet
 112. BorgerTip
 113. Beskyttelse mod direkte markedsføring/robinsonlisten
 114. Bestilling af batterier
 115. Bopælsattest
 116. Bygge- og anlægsaffald
 117. Byggeaffald - Screening for PCB
 118. Byggeansøgning / Anmeldelse om nedrivning
 119. Byggeri - anmeldelse om påbegyndelse
 120. Byggeri - Ansøgning om dispensation
 121. Byggeri - Erklæring fra autoriseret mester
 122. Byggeri - færdigmelding
 123. Beregn boligstøtte
 124. Begravelseshjælp
 125. Bestil pas eller kørekort
 126. Book en borgerguide
 127. Bank

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.