Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

A-Å

 1. Borger
 2. Beredskab og akut hjælp
 3. Boliger
 4. Bliv leverandør af hjemmehjælp på fritvalgsområdet
 5. Boligændringer
 6. Bliver du snart 65 år?
 7. Betaling og friplads
 8. Børnehaver
 9. Børns deltagelse på underretningsmøder
 10. Børn med handicap eller kronisk sygdom
 11. Borgerservice og ydelser
 12. Beboerindskud
 13. Borgerguide
 14. Befordringsgodtgørelse
 15. Bolig og byggeri
 16. BBR
 17. Bredbåndspuljen
 18. Byggeri
 19. Brændeovn
 20. Bopælsattest
 21. Beboerklagenævn
 22. Boligorganisationer
 23. Byudvikling og planlægning
 24. Bording Kirkeby
 25. Bording
 26. Brande Øst
 27. Brande Vest
 28. Blåhøj
 29. Brande Nord
 30. Byfornyelse
 31. Byfornyelse Stationsområdet Ikast
 32. Byfornyelse Bording
 33. Byfornyelse Nørre Snede
 34. Beregning af ejendomsskat
 35. Børn og unge med handicap
 36. Børn og unge med sindslidelse
 37. Behandling af din sag
 38. Botilbud
 39. Boligændringer
 40. Behandling af din sag
 41. Bekymret for pårørende/medborger
 42. Bliv netværksven
 43. Botilbud
 44. Begravelseshjælp
 45. Badning og sejlads i søer
 46. Beskyttet natur
 47. Bekæmpelse
 48. Bekæmpelse
 49. Brande Å, Brande - kort
 50. Brændeovn
 51. Baggrund
 52. BorgerTip
 53. Byzonereglernes anvendelse i landzone
 54. Børnepasning
 55. Billedkunstråd
 56. Biblioteker
 57. Bakkehuset
 58. Biografer
 59. Biblioteker
 60. Biografer
 61. Bakkehuset
 62. Børneattester
 63. Bevæg dig for livet (redirect)
 64. Bevæg dig for Livet
 65. Borgere med handicap eller psykisk lidelse
 66. Boligsociale områder
 67. Bliv en del af BDFL
 68. BDFL i Ikast-Brande
 69. Bliv Frivillig!
 70. Bredbåndspuljen
 71. Byudvikling og planlægning
 72. Byrådet
 73. Børne- og Undervisningsudvalget
 74. Byrådet
 75. Byrådets medlemmer
 76. Børne- og Undervisningsudvalget
 77. Budget og regnskab
 78. Budget 2021 - proces
 79. Budget 2020
 80. Budget 2020 - proces
 81. Budget 2019
 82. Budget 2019 - proces
 83. Budget 2018
 84. Budget 2018 - proces
 85. Budget 2017
 86. Budget 2017 - proces
 87. Birkevej 16 - Tilladelse til at indvinde grundvand
 88. Byrådet har vedtaget kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 381 - Område til offentligt formål - Daginstitution, Lysholt Allé, Ikast
 89. Beskæftigelsesplan
 90. Bosætningsstrategi
 91. Børne- og ungepolitik
 92. Bedre mental sundhed
 93. Bedre kostvaner og mindre overvægt
 94. Bliv leder
 95. Borgerservice
 96. Befolkningsprognose
 97. Børne- og Fællesskabsområdet
 98. BorgerTip
 99. Beskyttelse mod direkte markedsføring/robinsonlisten
 100. Bestilling af batterier
 101. Bopælsattest
 102. Bygge- og anlægsaffald
 103. Byggeaffald - Screening for PCB
 104. Byggeansøgning / Anmeldelse om nedrivning
 105. Byggeri - anmeldelse om påbegyndelse
 106. Byggeri - Ansøgning om dispensation
 107. Byggeri - Erklæring fra autoriseret mester
 108. Byggeri - færdigmelding
 109. Beregn boligstøtte
 110. Begravelseshjælp
 111. Bestil pas eller kørekort
 112. Book en borgerguide
 113. Bank

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.