Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bygge- og anlægsaffald

Før du går i gang med at renovere, ombygge eller nedrive en bygning, er det vigtigt at have tjek på regler.

Bygge- og anlægsaffald indeholder ressourcer som kan anvendes igen. Affaldet kan dog samtidig også indeholde stoffer som kan være farlige for både mennesker og miljø. 

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selvom der er rådgivere, entreprenør eller håndværkere til at udfører arbejdet.

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller hvis det frembringer mere end 1 ton affald

Hvis bygningen er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977

Screening for PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
PCB forekommer oftest i elastiske fuger, termovinduer, lim, maling og lysarmaturer.

PCB-screeningen er en del af anmeldelsen i selvbetjeningen, så den laver du, når du udfylder skemaet.

Som ejer af boligen er du bygherre og har ansvar for at screene for PCB, når der nedrives eller bygges om. Du skal screene, når boligen er bygget eller ombygget i perioden 1950-1977, eller byggearbejdet omfatter termoruder fra perioden 1950-1977.

Der skal derfor foretages en screening af bygningen eller anlægget eller dele heraf ved renovering og nedrivning. Dette skal ske inden byggearbejdet må påbegyndes.

 

Tryk på "Gå til selvbetjening" - og anmeldel bygge- og anlægsaffald. 

Gå til Selvbetjening
 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.