Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Voksenpsykiatri og handicap

Her kan du læse de seks visioner for politikområdet Voksenpsykiatri og handicap

Vision 1

Handicappede borgere oplever livskvalitet i deres hverdag. Borgere med særlige vanskeligheder oplever selvbestemmelse. De lykkes med at anvende egene ressourcer og støttes til at opnå en forbedret livskvalitet.

 • Målsætning A: Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder på handicapområdet.
 • Målsætning B: Vi vil revisitere vores handicappede borgere med bopæl i andre kommuner med henblik på at tilbyde dem en bolig i IBK - hvis borgeren ønsker det og hvis det er fagligt og økonomisk hensigtsmæssigt.
 • Målsætning C: Vi vil udbygge de tilbud vi har inden for IBK, så flere kan forblive i nærmiljøet.
 • Målsætning D: Vi går tidligt ind i forhold til børneområdet både for at gavne børnene og for at spare ressourcer, når de bliver ældre. Forebyggelse er familieorienteret, det vil sige ikke kun det enkelte barn men for hele familien.

Vision 2

IBK sikrer mulighed for, at handicappede gives muligheder for et aktivt liv, hvor man kan udnytte fritids- og kulturtilbuddene.

 • Målsætning A: IBK indtænker handicapvenlighed i alle offentlige bygninger og byrum - herunder kultur- og fritidsfaciliteter.
 • Målsætning B: Tæt dialog med handicaporganisationerne om fremtidens tilbud.
 • Målsætning C: Vi vil gøre en indsats for at udvikle nye tilbud om beskæftigelse på særlige vilkår.

Vision 3

IBK har et velfungerende socialområde - økonomisk og kvalitetsmæssigt.

 • Målsætning A: Administrationen udarbejder forslag til rammestyring med hensyntagen til demografien. Konsekvenserne i forhold til serviceniveau og kvalitetsstandarder beskrives.
 • Målsætning B: IBK vil - i dialog med andre kommuner og Regionen - arbejde aktivt på at nedsætte institutionstaksterne og udvide paletten af målrettede tilbud.

Vision 4

IBK har det grundlæggende udgangspunkt, at borgere med sindslidelser kan komme sig.

 • Målsætning A: Borgere med sindslidelse oplever, at indsatsen giver mulighed for at bevare/ udvikle/ genvinde evnen til at have magten over eget liv.

Vision 5

IBK vil være på forkant med velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologi er udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til med daglige gøremål indenfor social- og sundhedsområdet. Det er teknologi, der kan være med til at frigøre arbejdskraft, så personalet kan få mere tid til omsorg og pleje.

 • Målsætning A: Velfærdsteknologi dækker over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer patient- og borgeroplevelsen. Teknologierne kan hjælpe borgeren til at være 'herre i eget liv' længere. Velfærdsteknologi indbefatter robot-teknologi, telemedicin, it-løsninger og intelligente hjælpemidler. Vi undersøger aktivt markedet med henblik på en prioritering af vores indsats.

Vision 6

Der er tydelige og forståelige beskrivelser af de ydelser, som IBK kan tilbyde. Vi skal gøre tingene anderledes for at kunne tilbyde brugerne gode ydelser.

 • Målsætning A: Det er vigtigt at vi kommunikerer, hvad vi gør som kommune - altså gør ydelserne gennemsigtige. Medarbejderne skal inddrages for at finde gode idéer til nytænkende løsninger, for de har fingeren på pulsen. Mere fokus på hvordan 'Hvad er muligt' frem for 'Hvad er ikke muligt'.

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.