Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhed

Her kan du læse de syv visioner for politikområdet Sundhed

Vision 1

Borgerne er - med afsæt i deres egne ressourcer -ansvarlige for egen livskvalitet. IBK's sundhedsindsats handler om at give borgerne redskaber, der gør, at de bliver bedre til at håndtere tilværelsen ud fra egne forudsætninger.

 • Målsætning A: IBK vil fortsat være i dialog med borgerne om, hvad der er deres eget ansvar og hvad IBK kan gøre for at støtte dem.
 • Målsætning B: IBK's Sundhedspolitik sættes på dagsordenen.

Vision 2

Sundhedsfokus er i IBK en tværgående tænkning, der omhandler alle forhold i og omkring borgernes rammebetingelser og livskvalitet - fra idrætsanlæg over foreningsliv og miljø til kostvaner.

 • Målsætning A: Det tværgående sundhedsfokus betyder, at sundhed er skrevet ind i flere af visionens politikområder. Sundhedstemaet indgår i alle dialogbaserede aftaler, hvor det giver mening.

Vision 3

Idræt og andre fysiske aktiviteter er et sundhedsfremmende varemærke for IBK. Vi vil aktivt bidrage til at styrke foreningernes frivillige indsats og sikre motionsmuligheder i alle hjørner af IBK.

 • Målsætning A: Der ydes støtte til nye initiativer, der stiler mod etablering af motionsfremmende aktiviteter i IBKs lokalområder.
 • Målsætning B: IBK støtter aktivt op omkring IBKs landskendte eliteidrætsaktiviteter samt aktiviteter i forhold til breddeidrætten.
 • Målsætning C: Der sættes fokus på motionsmulighederne i det offentlige rum, herunder oplysning om og etablering af stisystemer i naturområder i IBK. Der skal opstilles motionsredskaber i det fri.

Vision 4

IBK vil knække en række kurver i forhold til livsstilssygdomme og misbrug.

 • Målsætning A: IBK vil offensivt afsøge hvilke metoder, der kan medvirke til, at borgere, der er særligt udsatte for livsstilssygdomme, tager ansvar for forbedring af egen sundhed.
 • Målsætning B: IBK tilbyder rådgivning og vejledning til borgere vedrørende kost, rygning, alkohol, motion og stress

Vi vil reducere:

- andelen af borgere med svær eller moderat overvægt.

- antallet af unge der begynder at ryge.

- antallet af rygere blandt forældre med hjemmeboende børn.

 • Målsætning C: IBK er en aktiv medspiller med råd og vejledning til grupper af borgere med livsstilssygdomme.
 • Målsætning D: IBK tilbyder råd og vejledning til alle borgere, som har et alkohol eller stofproblem, og er bosat i kommunen.
 • Målsætning E: Borgere med misbrug oplever, at indsatsen medvirker til et liv uden misbrug - alternativt til en forbedret livssituation.

Vision 5

Sundhedsfremme indgår i pædagogikken på alle kommunale institutioner og arbejdspladser.

 • Målsætning A: Institutionernes bestyrelser udarbejder en sundhedsfremmepolitik på grundlag af IBK's mål og rammer herfor.
 • Målsætning B: Kostvejlederen bidrager til politikken for sundhedsfremme.

Vision 6

IBK har et velfungerende system af sundhedscentre, hvor både offentlige og private servicepersoner indgår.

 • Målsætning A: Sundhedscenterbegrebet konkretiseres som en ramme for kommunale og private sundhedsaktører, der arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, genoptræning og behandling.
 • Målsætning B: Sammenhængskraften mellem aktiviteten Centerparken i Brande understøttes i forhold til en funktion som Sundhedscenter.

Vision 7

IBK har kvalitative tilbud til borgere før og efter hospitalsophold - koordineret via aftaler med Regionen.

 • Målsætning A: Borgerne skal kunne komme i hospitalsbehandling, når de har behov for det og komme hjem, når de er færdigbehandlede.
 • Målsætning B: Der skal være en sammenhængende indsats med henblik på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser eller genindlæggelser.
 • Målsætning C: For borgere med kroniske lidelser sættes i fokus med henblik på en sammenhængende indsats for at opnå øget livskvalitet.

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.