Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sammenfatning af Vision 2016

Åben og udadvendt. Energisk og fandenivoldsk. Det er nogle af de nøgleord, der udtrykkes i vores kommunevåben med den rebelske flamme som et markant signal. Dette signal har byrådet nu omsat i Vision 2016

Det omfattende og målrettede arbejde, som Byrådet har gennemført, har medført en række markante fodspor eller måske rettere nogle synlige fyrtårne, som vi i de kommende år vil arbejde målrettet frem imod. Disse fyrtårne er:

  • Klima- og energiområdet
  • Idrætslivet
  • Entreprenørskabsskolen
  • Bosætning i byerne og landsbyerne

Klima- og energiområdet

Ikast-Brande Kommune vil være udstillingsvindue for udvikling og anvendelse af al klima- og energiteknologi. Vi vil støtte op om vores energivirksomheder og samtidig være demonstrationssted for alternative energiløsninger. Det er en erhvervssatsning, vi er stolte af.

Vi vil arbejde for placering af vindmøller ved motorvejene og reduktion af CO2 i samarbejde med de lokale virksomheder. Vi skaffer CO2-neutral energi.

IBK skal også selv være energivenlig. Vi vil arbejde på en optimal udnyttelse af ressourcerne uden at det går ud over miljøet. Det kan f.eks. være i form af el-biler, biogas, biomasse, vindmøller og varmepumper.

Idrætslivet

Idrætslivet er et stærkt brand for IBK. Dette gælder både eliten og bredden. Som hjemsted for bl.a. Fodboldakademiet under FCM, Sportsstar College og den professionelle golftræneruddannelse er vi synlige i landskabet.

Vores tilbud er præget af mangfoldighed - lige fra sportsbørnehaven over skolernes idrætsindsats til idrætshøjskole- og efterskole. En rød tråd igennem disse tilbud og aktiviteter er vores sundhedspolitik, som vi bygger videre på.

De mange ildsjæle, der står bag de store stævner og arrangementer er et aktiv for kommunen.

Entreprenørskabsskolen

Med Entreprenørskabsskolen skaber vi en kulturforandring i undervisningsverdenen. Her er innovation, kreativitet og iværksætterlyst en naturlig del af elevernes dagligdag og læring.

Entreprenørskabsskolen styrke er det tætte samarbejde mellem kommunen og lokallivet i alle dets facetter. Der samarbejdes mellem erhvervsliv, kulturliv og offentlige organisationer.

IBK ønsker med Entreprenørskabsskolen at lægge kimen til en ny iværksættergeneration, hvor mod, handlekraft og samarbejde er bærende værdier. Eleverne lærer at undersøge og gøre ideer til virkelighed.

Bosætning i byerne og landsbyerne

I IBK tænker vi anderledes om bosætning i både byerne og landsbyerne. Samtidig med en fortsat udvikling af livet i Brande og Ikast, skal vi fastholde og udbygge i 4-byerne og landsbyerne. Gennem attraktive udstykninger vil vi skabe optimale bo- og levevilkår i samklang med den enestående natur omkring højderyg, vandløb og søer.

I forhold til landsbyerne vil vi gå imod strømmen. Vi vil udvikle, så f.eks. landsbysanering skaber nye og attraktive bomiljøer.

Gennem en veludviklet infrastruktur understøttes nærhed og fællesskab for aktive og foretagsomme mennesker med den iværksætterånd, som Ikast-Brande Kommune er kendt for.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.