Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomi

Her kan du læse de to visioner for politikområdet Økonomi

Vision 1

IBK's økonomi er sund, robust og sikrer økonomisk handlefrihed. Der budgetteres med driftsoverskud, og den gennemsnitlige kassebeholdning er stabil.

  • Målsætning A: IBK´s driftsoverskud kan minimum indeholde anlægsinvesteringerne samt nettoafdrag på lån.
  • Målsætning B: Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør, hvad der svarer til mindst 1 måneds nettodriftsudgifter.
  • Målsætning C: Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne, overførelsesudgifter mv. skal overholdes.
  • Målsætning D: Bruttoanlægsniveauet i IBK ligger omkring 100 mio. kr. årligt. Derudover afbalanceres udgifter til jordkøb og byggemodning med indtægterne fra jordsalg.
  • Målsætning E: Den langfristede gæld nedbringes.
  • Målsætning F: Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde, samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen.
  • Målsætning G: Administrationen udarbejder forslag til ramme-styring, hvor det giver mening. Konsekvenserne i forhold til serviceniveau og kvalitetsstandarder beskrives.
  • Målsætning H: Der sættes fokus på, om driften af IBK's virksomheder kan gøres anderledes. Vi er opsøgende over for gode idéer fra andre kommuner, institutionerne internt i kommunen og virksomhederne.
  • Målsætning I: Som hovedregel ledsages ansøgninger om tillægsbevillinger af anvisning af alternative finansieringsforslag.

Vision 2

Der er nærhed til budgetterne i alle kommunale led, således at reaktionstiden på ændringer i driften minimeres.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.