Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø, natur, klima og energi

Her kan du læse de seks visioner for politikområdet Miljø, natur, klima og energi

Vision 1

De naturmæssige herlighedsværdier i IBK som Bakkelandskabet, Sølandet, de store plantager og heder, skal benyttes aktivt af alle kommunes borgere og besøgende.

 • Målsætning A: Der arbejdes aktivt med naturpleje og bevarelse af naturværdierne i kommunen samt forbedring af publikumsfaciliteterne i IBK.
 • Målsætning B: Der skabes rammer og faciliteter for borgernes og turisternes større brug af naturen og det åbne land - med særligt fokus på etablering af utraditionelle projekter bl.a. i samarbejde med lodsejere og Skov- og Naturstyrelsen.
 • Målsætning C:  Der arbejdes med tilgængelighed i en meget bred forstand, bl.a. via LAG midler, herunder primitive overnatningssteder, handicapramper m.m.

Vision 2

I IBK er vandløbene i en god tilstand, hvor planter og dyr har gode vilkår.

 • Målsætning A: Lodsejere og IBK er i løbende dialog om vandløbsforbedrende tiltag.
 • Målsætning B: IBK understøtter tiltag, der forbedrer laksens mulighed for at komme længere op i åløbene.

Vision 3

Miljø og mennesker kan i IBK være hinanden bekendt og vi efterlader et godt miljø og en attraktiv natur til vores efterkommere.

 • Målsætning A: Der foretages løbende en afvejning af det åbne lands beskyttelse og benyttelse såvel i planlægningen som i den daglige administration. Det sker bl.a. via dialogbaserede godkendelser og tilsyn.
 • Målsætning B: Samspillet mellem natur, miljø, bosætning og erhvervsudøvelse afstemmes med respekt for fremtiden.
 • Målsætning C: Vi ønsker at analysere, om det fortsat er hensigtsmæssigt, at IBK skal være en pesticidfri kommune.

Vision 4

IBK skaber naturværdier omkring byerne.

 • Målsætning A: I en kommende plan for udviklingen omkring Ikast vil bl.a. tankerne omkring en 'grøn kile' rundt om den nordlige og østlige del af byen blive indarbejdet.

Vision 5

IBK udnytter muligheder i forhold til naturområder, der har været udsat for markante brud ved motorvejsbyggeri og råstofudvinding.

 • Målsætning A: Der etableres løbende nye tiltag, der kan blive et aktiv for IBK.

Vision 6

IBK er foregangskommune med anvendelse af eksisterende og nye miljø- og energiteknologier. Vi er klimakommune og energineutral. Førende producenter af teknologi til vedvarende energi finder os en attraktiv kommune.

 • Målsætning A: VE-virksomhederne i IBK skal udnytte den stigende efterspørgsel efter energi-, klima- og miljøteknologi. Eksporten af grøn teknologi skal fortsat vokse, og vi skal have endnu flere grønne virksomheder i kommunen. Det vil vi understøtte gennem gode rammevilkår, herunder en udfordring af staten på bl.a. alternative placeringsmuligheder for vindmøller.
 • Målsætning B: I IBK byder vi alle virksomheder velkomne, også selv om de har et stort energiforbrug - vi har nemlig en CO2-neutral energiforsyning.
 • Målsætning C: I IBK er energiproducerende anlæg naturligt tilpasset landskabet, der fremtræder også som en synlig og markant del heraf.
 • Målsætning D: I organisationen Ikast-Brande Kommune reducerer vi vores CO2-forbrug med min. 2 pct. årligt. På sigt ønsker vi, at udbrede dette mål til hele kommunen.
 • Målsætning E: I IBK er klimatilpasningen naturligt integreret i den fysiske landskabelige planlægning.
 • Målsætning F: IBK arbejder aktivt og målrettet med at reducere CO2 udledningen fra kommunens egne aktiviteter, ligesom alternative energiformer indtænkes i nyt kommunalt byggeri.
 • Målsætning G: IBK samarbejder med de lokale virksomheder, der arbejder med vedvarende energi og klimateknologier, om at skabe synlighed på området.
 • Målsætning H: IBK vil arbejde målrettet på at påvirke virksomheder og borgere til at reducere energiforbruget og i det hele taget udvise øget hensyn til miljøet.
 • Målsætning I: IBK tænker aktivt klimaindsatsen ind i den fremtidige udbygning og forbedring af infrastrukturen.

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.