Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

IBK's rolle i velfærdssamfundet

Her kan du læse de fire visioner for politikområdet IBK's rolle i velfærdssamfundet

Vision 1

Der er tydelige og forståelige beskrivelser af de ydelser som IBK tilbyder borgere og brugere. Gennem en god og saglig information og dialog gives et billede af, hvad vi som kommune kan tilbyde. Hermed sikres den nødvendige afstemning af forventninger.

  • Målsætning A: Der etableres et elektronisk borgerpanel, som bl.a. kan bruges til forventningsanalyser.
  • Målsætning B: Der udarbejdes kvalitetskontrakter på alle relevante områder.
  • Målsætning C: Der udarbejdes en beskrivelse af "kan og skal" ydelser på relevante områder med henblik på en politisk prioritering.
  • Målsætning D: Der udarbejdes en model til politisk beslutning for en fremtidig ombudsmandslignende funktion i IBK.

Vision 2

Sagsbehandlingen er præget af kvalitet og sammenhæng og afgørelserne formidles på en klar og forståelig måde.

  • Målsætning A: Administrationen undersøger mulighederne for større sammenhæng og helhed i opgaveløsningen.
  • Målsætning B: Der gennemføres en analyse af forståeligheden i en række kommunale afgørelser.

Vision 3

IBK anerkender og værdsætter den store frivillige indsats i forhold til den samlede kommunale serviceproduktion.  Den frivillige indsats fra enkeltpersoner og grupperinger sker af egen fri vilje og IBK respekterer dette ved at give stort råderum for indsatsen.

  • Målsætning A: Der udarbejdes en strategi for et fremtidigt samarbejde med de frivillige.
  • Målsætning B: Tilskud til frivilligt socialt arbejde målrettes aktiviteter, der støtter op om Byrådets visioner på det sociale område. Det vil sige aktiviteter, der supplerer en kommunal indsats.

Vision 4

Den kommunale information er tilgængelig gennem flere medier. Informationens form og indhold tilstræbes at være afstemt efter modtagernes evne til at modtage den.

  • Målsætning A: Der udarbejdes en informations- og kommunikationsstrategi.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.