Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fritid, idræt og kultur

Her kan du læse de otte visioner for politikområdet Fritid, idræt og kultur

Vision 1

Borgerne i IBK oplever nærhed til kultur og kulturelle tilbud - både lokalt og regionalt.

 • Målsætning A: IBK deltager aktivt i etablering og drift af regionale kulturinitiativer. Der udarbejdes en vision for de lokale museer (Klosterlund Museum og Vester Palsgård) i samarbejde med Herning Museum.
 • Målsætning B: Musikskolen er et centralt element i IBK's bredere kultursatsning. Der arbejdes på at gøre den til en 'kulturskole' der rummer flere tilbud: Musik, drama, billedkunst etc.
 • Målsætning C: I alle kommunale bygninger indtænkes kunst, form og farver, når der bygges nyt eller renoveres.

Vision 2

Biblioteker er attraktive kulturhuse og aktive videnscentre, der bruges af alle borgerne i alle aldre - udviklet til en informationsteknologisk fremtid.

 • Målsætning A: Der udarbejdes en konkret løsningsmodel for fremtidens biblioteksbetjening i IBK. Herunder beskrivelse af digitale løsninger, selvbetjeningsmodeller og borgerservice.
 • Målsætning B: Der er en ambition om høj faglighed på bibliotekerne.

Vision 3

Det er attraktivt at være frivillig i IBK! Frivillige ledere og andre ildsjæle fra kultur- og foreningslivet har et nært og stærkt samspil med IBK.

 • Målsætning A: IBK bakker op om initiativer, der fastholder og udbygger det frivillige lederskab, bl.a. initiativer der retter sig mod uddannelse af foreningsledere.
 • Målsætning B: Vejen fra foreningerne til IBK skal være kort. Der indledes en dialog med foreningerne og folkeoplysningsudvalget om behovet for nytænkning og forenkling.
 • Målsætning C: Kultur- og Fritidsudvalget tager initiativ til dialog med kulturens og foreningernes ildsjæle.
 • Målsætning D: Der indtænkes tværgeografiske indsatser på området for at styrke homogeniteten og fællesopfattelsen.

Vision 4

Foreningsliv og private initiativer sikrer gode rammer for at børn og voksne i alle aldre (og uanset kulturel baggrund), der er aktive kultur- og idrætsudøvere på. Foreningslivet er en vigtig del af integrationen i IBK. IBK engagerer sig i synergieffekten mellem det frivillige foreningsarbejde, amatørklubberne og eliteklubberne.

 • Målsætning A: IBK understøtter initiativer omkring handicapvenlige fritidstilbud - i dialog med handicaprådet.
 • Målsætning B: Kultur- og Fritidsudvalget tager initiativ til en møderække for at afdække kultur- og foreningslivets behov og forventninger.
 • Målsætning C: IBK understøtter udviklingen af musiklivet og den kreative talentudvikling i kommunen. Der søges blandt andet mulighed for at unge kunstnere og musikere kan få lov at udfolde sig, eksempelvis ved udlån af lokaler via et tæt samarbejde med de lokale skoler.

Vision 5

I hvert lokalområde findes gode tilbud til alle - bl.a. via velholdte idrætsfaciliteter. De store faciliteter som svømmehal, friluftsbad, haller etc. udvikles som tidssvarende tilbud til alle.

 • Målsætning A: Den tekniske kvalitet af IBK's idrætsfaciliteter vurderes.
 • Målsætning B: IBK vil gøre det nemt at anvende de mange forskellige idrætsfaciliteter i IBK. Der indføres 'online booking' af tiderne i hallerne.
 • Målsætning C: Der sikres udvikling i idrætsfaciliteterne i de mindre byer, tilpasset behovet, og gerne med utraditionelle og enkle løsninger. Faciliteterne tænkes udnyttet bedst muligt, gennem samarbejde på tværs af geografiske skel.

Vision 6

Eliteidræt og breddeidræt er med til at sætte IBK på landkortet. Det er blevet en del af IBK's 'brand'.

 • Målsætning A: Idrættens fyrtårne anvendes aktivt i forbindelse med markedsføring af IBK som bosætningskommune.
 • Målsætning B: Idrætten tænkes hele tiden ind som en mulighed i undervisningssystemet, både hvad angår elite og bredde.

Vision 7

Der er alternative udfoldelsesmuligheder i fritiden til børn og unge, der har behov for andre tilbud end foreningslivet.

 • Målsætning A: Ungdomsrådet inviteres til en debat om de alternative udfoldelsesmuligheder.
 • Målsætning B: Der skal udarbejdes en beskrivelse af de 'foreningsløse' unges fritidsadfærd.

Vision 8

IBK samtænker kulturelle aktiviteter med sundhed. Tanken er, at sundhed er en værdifuld tillægsgevinst, som opnås gennem kulturelle aktiviteter.

 • Målsætning A: IBK vil være offensiv i inddragelsen af erhvervslivet i idræts- og kulturtilbuddene til støtte for folkesundheden.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.