Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Familier og børn med særlige behov

Her kan du læse de to visioner for politikområdet Familier og børn med særlige behov

Vision 1

Barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. IBK vil fortsat udvikle nye værdier og metoder, der sikrer, at børn og familier med særlige behov får rammer for livskvalitet.

  • Målsætning A: IBK vil i dialog med forældre, børn og unge for fortsat at udvikle viften af tilbud, hvor familien gøres ansvarlig for at nå deres mål.
  • Målsætning B: Forældre og barn/ung inddrages i alle faser af sagsbehandlingen, hvor det er relevant.
  • Målsætning C: Forældrene involveres aktivt i afstemningen af, hvad der forventes af dem og hvad de kan forvente af IBK. Der arbejdes med udvikling af familiebaserede indsatser, der understøtter forældrene i at mestre forældrerollen.
  • Målsætning D: Aflastning og anbringelse i netværket anvendes altid, når det er muligt og til gavn for barnet eller den unge.
  • Målsætning E: Vi vil indgå i partnerskaber med foreningslivet og yde støtte at få de udsatte børn ind i foreningslivet.

Vision 2

Den tidlige indsats omkring børn og familier med særlige behov er velbeskrevet i politikker og faglig praksis. Det fagprofessionelle personale reagerer tidligt på symptomer på dårlig trivsel hos børn. Hvis barnet i en periode ikke kan være i eget hjem, er der i og udenfor IBK gode bo- og opvækstmuligheder.

  • Målsætning A: Der er en bred vifte af muligheder, således at der kan sættes ind med en tidlig indsats i forhold til den enkelte familie.
  • Målsætning B: Der satses på forebyggelse i og omkring hjemmet.
  • Målsætning C: Barnet eller den unge får den rette, særlige støtte, når behovet opstår. Denne støtte iværksættes så tidligt, at vanskelighederne kan løses ved en forebyggende foranstaltning i nærmiljøet.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.