Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhverv, turisme og bosætning

Her kan du læse de seks visioner for politikområdet Erhverv, turisme og bosætning

Vision 1

IBK har en offensiv erhvervspolitik og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er velfungerende. Vi er kendt som erhvervs- og iværksætterkommune. IBK har en række markante virksomheder med volumen til morgendagens samfund. I samspil med erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner skaber IBK rammer for innovation - også i internationalt perspektiv.

 • Målsætning A: IBK indgår i et aktivt samspil (via bl.a. Erhvervsrådet) med virksomheder, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og regionale aktører.
 • Målsætning B: IBK går offensivt i dialog med alle relevante aktører, der kan være med til at skabe inspirerende rammer for iværksættere.

Vision 2

Arbejdskraften kompetenceudvikles til fremtidens virksomheder.

 • Målsætning A: IBK sikrer, at unge, der forlader skolen, har et godt kendskab til bredden i uddannelsesmuligheder, der matcher fremtidens arbejdsmarked.
 • Målsætning B: I samarbejde med IBK's virksomheder kortlægges hvilke kompetencer, der efterspørges på kort og langt sigt.

Vision 3

Erhvervsområderne fremstår pæne med helhedsløsninger. Kombinationen af beliggenhed og optimale kommunale rammebetingelser gør IBK til et attraktivt sted for erhvervsvirksomheder.

 • Målsætning A: Der stilles særlige arkitektoniske krav til virksomheder, der bygger ved motor- og omfartsveje og langs togstrækninger, så andre attraktive virksomheder har lyst til at være en del af dette billede.
 • Målsætning B: Kommunen tilbyder et bredt udbud af erhvervsgrunde - både geografisk og rammemæssigt.
 • Målsætning C: IBK stiller, bl.a. via Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, en række erhvervsserviceydelser gratis til rådighed for virksomhederne. Vi arbejder aktivt for at forbedre kendskabet til disse tilbud - helt ud til de mindre samfund i kommunen.
 • Målsætning D: IBK indgår i en løbende dialog med kommunens erhvervsliv. Kommunen ønsker at være en åben kommune, som erhvervslivet har nemt ved at komme i kontakt med.
 • Målsætning E: IBK ønsker at behandle enhver henvendelse om køb af erhvervsjord hurtigt og professionelt. Derfor har kommunen en klar procedure for sådanne henvendelser.
 • Målsætning F: Eksisterende og nye erhvervsområder tilpasset til modulvogntog i det omfang det er muligt.

Vision 4

IBK har en offensiv image/markedsføringsstrategi, der slår igennem.

 • Målsætning A: En kommunal markedsføringsstrategi fastlægges. IBK skal overfor omverdenen markedsføre de 'gode historier', vi har i kommunen - gerne i samarbejde med virksomhederne.

Vision 5

IBK har en årlig vækst i forskellige former for fritids- og naturturisme.

 • Målsætning A: IBK vil arbejde sammen med Ikast-Brande Turistforening. Blandt andet skal væksten i fritids- og naturturismen udvikles og løbende måles.
 • Målsætning B: IBK vil skabe bedre rammer for oplevelsesøkonomi.

Vision 6

På På grund af sine gode servicetilbud og med et stort og varieret arbejdsmarked indenfor rimelig afstand, er IBK et attraktivt sted at bosætte sig og har derfor en væsentlig årlig nettotilgang af borgere. Der er et varieret udbud af boliger i byerne og tilpassede udbygninger i landsbyerne samt højkvalitetsboliger til borgere med særlige behov og muligheder.

 • Målsætning A: Der udarbejdes en model for indplacering af kvalitetsboliger på storparceller i attraktive områder.
 • Målsætning B: Der udarbejdes en bosætningspolitik for IBK.
 • Målsætning C: Der arbejdes aktivt med byfornyelse og sanering i landsbyer og i det åbne land, bl.a. via retningslinier for fremme af bygnings- og sundhedsmæssige forsvarlige ejendomme og forskønnelse af landområder.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.