Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byer, landsbyer og demokrati

Her kan du læse de tre visioner for politikområdet Byer, landsbyer og demokrati

Vision 1

Alle byer og landsbyer har identitet og profil. Dette er i høj grad initieret af borgerne, der skaber forskellige byer og landsbyer.

 • Målsætning A: Der skal udarbejdes en vision for Fire-byerne's (Ejstrupholm, Engesvang, Bording, Nr. Snede) fremtidige profil.
 • Målsætning B: Der udarbejdes en landdistriktspolitik, som sikrer, at kommunens indsats for landdistrikterne optimeres.
 • Målsætning C: IBK understøtter, at der efter behov er attraktive private og/eller kommunale udstykninger i alle byer og større landsbyer.

Vision 2

IBK har et godt samarbejde med de mindre byers lokalråd. Vi har en politik om lokaldemokrati, der omfatter alle borgere og lokale samfund. Byer og landsbyer udvikles, så de fremstår pæne med god æstetik og vi har attraktive bycentre med et centermiljø, som borgerne har lyst til at være i og bruge.

 • Målsætning A: Det skal beskrives hvordan det fremtidige samarbejde skal foregå.
 • Målsætning B: Der skal opbygges et formaliseret samarbejde med de lokale råd og repræsentanter, således at samarbejdet med Byrådet bliver nemmere.
 • Målsætning C: IBK opsamler gode ideer fra andre nye kommuner, der arbejder med lokalråd.
 • Målsætning D: Samarbejdet mellem kommune, LAG, Landdistriktsråd og lokale repræsentanter skal udnyttes til udvikling af landdistrikterne.

Vision 3

IBK arbejder aktivt for sanering og er kendt for at være en aktiv aktør på byfornyelsesområdet, hvor gammel industri/ nedslidte boliger renoveres eller nedrives.

 • Målsætning A: De saneringsmodne ejendomme i IBK skal kortlægges, således at man kan lave en prioritering ift. nedrivning eller renovering.
 • Målsætning B: Relevante interessenter som f.eks. lokalrådene kan indgå i kortlægningen af de saneringsmodne ejendomme.
 • Målsætning C: Der søges centrale midler til saneringsarbejdet.
 • Målsætning D: Grundene, der ligger tilbage efter saneringen, sælges til priser, der fremmer en ny bosætning.

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.