Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børn 0 - 5 år

Her kan du læse de fem visioner for politikområdet Børn 0 - 5 år

Vision 1

IBK er på forkant med at udvikle tilbud på pasningsområdet - der også er tilpasset det fleksible arbejdsmarked.

 • Målsætning A: Der er en bred vifte af tilbud i forhold til både vuggestuer og dagpleje. Institutionerne bakkes op i deres arbejde med en selvstændig profil: udeliv, idræt, musik etc.
 • Målsætning B: Der skal fortsat være pasningsgaranti fra dag ét - og det tilstræbes at pladsen tilbydes i lokalområdet.
 • Målsætning C: Vi vil løbende følge ændringerne i brugernes behov - for eksempel gennem brugermøder, dialogmøder m.m.
 • Målsætning D: Institutionerne inspireres til at gå nye veje og afprøve nye pædagogiske metoder i samarbejde med bestyrelserne. Der følges op med evalueringer, der igen kan skabe grundlag for pædagogisk fornyelse.
 • Målsætning E: Vi ønsker en fortsat drøftelse af fleksible ledelses- og organisationsformer.

Vision 2

IBK skaber inspirerende rammer for et udviklende børneliv for alle - hvor ligeværd og demokrati indgår og hvor børn - uanset køn, aktivitetsbehov og kultur - oplever livskvalitet. Børnene, der forlader institutionen, kender skolen - er skoleparate - og glæder sig.

 • Målsætning A: På institutionerne skal børnene opleve samvær med såvel kvinder som mænd.
 • Målsætning B: Institutionerne anvender egne gode fysiske rammer og inddrager lokalsamfund og natur.
 • Målsætning C: Der arbejdes med fokus på det 'hele barns' kompetencer og trivsel.
 • Målsætning D: Rummelighed og inklusion i forhold til hele målgruppen skal løbende vurderes med henblik på justeringer.
 • Målsætning E: Institutionerne vil fortsætte det gode samarbejde med skolerne, der har givet gode overgange for børnene mellem førskole- og skolealderen.
 • Målsætning F: Der arbejdes med en udvikling af PALS (Positiv Adfærd Læring og Samspil) og LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) i tæt samarbejde med skolerne.

Vision 3

Forældrene oplever - og lever op til, at være primært ansvarlige for deres børn og familiens situation.

 • Målsætning A: Forældre og bestyrelse involveres aktivt i samspillet med institutionen.

Vision 4

Der er tidlig opmærksomhed omkring børnene, således at tilbud og indsats tilpasses
barnet og familiens resurser.

 • Målsætning A: Satsningen på en tidlig indsats indebærer at alle faggrupper har målrettet fokus på forebyggelse.
 • Målsætning B: Der satses på en tidlig koordineret sprogindsats (dansk) over for børn med anden etnisk baggrund. Indsatsen fokuseres på at inkludere de tosprogede børn i resten af børnegruppen.
 • Målsætning C: Der arbejdes med screening og dokumentation.

Vision 5

Dagtilbuddene har en klar sundhedspolitik med fokus på at præge børnene med sunde holdninger til kost, bevægelse og fællesskab. Der samarbejdes med områdets foreninger og frivillige organisationer.

 • Målsætning A: Sundhed - fysisk, ernæringsmæssigt, socialt og mentalt - er en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 • Målsætning B: Sundhedspolitikken begynder i dagtilbuddene, men breder sig til fritids- og familielivet.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.