Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsmarked

Her kan du læse de fire visioner for politikområdet Arbejdsmarked

Vision 1

IBK har en arbejdsmarkedspolitik, der understøtter virksomhedernes dynamiske behov for personale med nye kvalifikationer.

 • Målsætning A: IBK går i dialog med alle aktører, der kan være med til at sikre rammerne for en virksomhedsrettet opkvalificering, som understøtter det dynamiske behov for kvalificeret arbejdskraft.
 • Målsætning B: IBK går i dialog med lokale virksomheder med henblik på, at virksomhederne udarbejder en fastholdelsespolitik.

Vision 2

Borgere, der har svært ved at blive forankret på arbejdsmarkedet, mødes med værdighed og forventning om, at de offensivt søger forankring i et arbejde.

 • Målsætning A: Der er kompetenceudviklingsprojekter til udsatte grupper.
 • Målsætning B: IBK vil medvirke til, at virksomheder har 'virksomheder i virksomheden' for borgere på særlige jobvilkår. Dette sker gennem den nødvendige og relevante information fra IBK.
 • Målsætning C: Der skal sættes særligt fokus på gruppen af unge, der ikke er begyndt på nogen form for uddannelse.
 • Målsætning D: Der udarbejdes en sammenhængende strategi for indsatsen overfor alle unge, der ikke har en ungdomsuddannelse på tværs af relevante politikområder. Dette sker med henblik på at 85 % af en ungdomsårgang i 2016 har gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Målsætning E: Unge ledige, der henvender sig til IBK, får en tidlig og målrettet indsats med uddannelse som det primære mål. Indsatsen skal fokusere på bedste og billigste opgaveløsning, og købmandskabet sættes højt.

Vision 3

IBK og de lokale virksomheder har en fælles, koordineret og målrettet indsats i forhold til opkvalificering af arbejdskraft, særligt den ufaglærte, til mindskelse af ungdomsarbejdsløshed og til fastholdelse af folk på arbejdsmarkedet. Sundhed og arbejdsmiljø er en naturlig del af arbejdsmarkedspolitikken i IBK.

 • Målsætning A: Gennem dialog med virksomhederne defineres en fælles forståelse for en 'social klausul' som er gensidigt forpligtende.
 • Målsætning B: Byrådet arbejder på at styrke samarbejdet mellem IBK og de lokale virksomheder.
 • Målsætning C: IBK går i dialog med arbejdsmarkedets parter for at sikre alle en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, samt elev- og lærlingepladser til alle, der søger en praktisk orienteret ungdomsuddannelse.
 • Målsætning D: Sundhed tænkes ind i jobcentrets forskellige tiltag og tilbud - både i forhold til virksomheder og borgere.

Vision 4

Den enkelte virksomhed møder primært én kontaktperson i IBK, såvel som den enkelte borger primært har én kontaktperson.

 • Målsætning A: IBK arbejder for en koordineret indsats på tværs af alle politikområder i forhold til kontakt med de enkelte virksomheder.
 • Målsætning B: IBK råder over en virksomhedsorienteret database med oplysninger om blandt andet virksomhedens kontaktperson, besøg og seneste kontakt til IBK.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.