Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsgiverrollen - IBK som arbejdsplads

Her kan du læse de fem visioner for politikområdet Arbejdsgiverrollen - IBK som arbejdsplads

Vision 1

IBK er en attraktiv arbejdsplads, der er i stand til at tiltrække og fastholde en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke.

 • Målsætning A: IBK arbejder aktivt med seniorpolitik.
 • Målsætning B: Kulturen på de kommunale arbejdspladser er med til at sikre at, der er tid og overskud til at tage sig bedst muligt at borgerne.
 • Målsætning C: Medarbejderne har en høj grad af ansvar for egne arbejdsopgaver og udførelsen af disse.
 • Målsætning D: IBK vedkender sig sit sociale ansvar ved ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår.
 • Målsætning E: Der sættes fokus på arbejdsglæde og medbestemmelse for den enkelte ansatte.

Vision 2

Gennem en målrettet kompetenceafdækning og -udvikling sikres den optimale faglighed på alle niveauer i organisationen.

 • Målsætning A: Der gennemføres en strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Dette indebærer, at der i dialog mellem medarbejder og ledelse opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere.

Vision 3

IBK tilbyder en række forskellige personalegoder, som de ansatte finder attraktive og som derfor opleves som god personalepleje.

 • Målsætning A: I samarbejde med MED-organisationen arbejdes med udvikling af 'attraktive arbejdspladser' på alle niveauer i organisationen.
 • Målsætning B: Der udarbejdes et katalog over mulige personalegoder.

Vision 4

Vi vil på alle niveauer sikre en kompetent og handlekraftig ledelse, der har en naturlig forståelse for sammenhængen mellem opgaven og medarbejderen.

 • Målsætning A: Ledernes personlige og faglige kvalifikationer udvikles på baggrund af ledervurderinger, der gennemføres hvert 3. år med afsæt i ledelsesgrundlaget.

Vision 5

IBK opleves af medarbejderne som en arbejdsplads, hvor mulighederne for medindflydelse tages alvorligt og udmøntes i praksis.

 • Målsætning A: Personalepolitikken tages løbende op til revision. Hele MED-organisationen inddrages.
 • Målsætning B: IBK vil arbejde på at lægge mere ansvar og beslutningskompetence ud til de enkelte ledere og medarbejdere.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.