Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre

Her kan du læse de syv visioner for politikområdet Ældre

Vision 1

Kommunal ældreservice er behovsafhængig.

Ældre borgere har en ligeværdig adgang til kommunal service og aktivitet som alle andre.

 • Målsætning A: Borgeren oplever at være involveret i afklaring af sine behov. Via forebyggende hjemmebesøg vil vi aktivt spørge de ældre om deres ønsker til fremtiden - blandt andet hvor de vil bo.
 • Målsætning B: Borgeren oplever, at indsatsen forebygger eller begrænser konsekvenser af sygdom, handicap eller det at blive ældre.
 • Målsætning C: Borgeren oplever, at mål for træning og genoptræning er synlige, giver mening og er baseret på Almindelig Daglig Livsførelse.
 • Målsætning D: Borgeren oplever, at der er mulighed for at vælge attraktive måltider, og at pensionister tilbydes madservice med et forebyggende sigte.
 • Målsætning E: Der er udarbejdet kvalitetsstandarder på hele ældreområdet, der angiver kommunens generelle serviceniveau.

Vision 2

Ældre borgere tager selv initiativ til at finde egnede boligformer - alene eller sammen med andre. Der er et godt samarbejde med IBK - ud fra de kræfter og evner, den enkelte har.

 • Målsætning A: IBK tager initiativ til en dialog med de ældre om at udvikle forskellige boligformer. Der indtænkes aktiviteter som kan være med til at holde folk i gang.
 • Målsætning B: I forhold til ældres bosætningsønsker, skal der specielt være fokus på byerne. Her forventes mangfoldighed i boligtilbud i form af både privat og offentligt byggeri.

Vision 3

Dagcentrene er åbne væresteder for lokalsamfundet.

 • Målsætning A: IBK vil undersøge mulighederne for at gøre dagcentrene mere brugerdrevne.
 • Målsætning B: Mulighederne for at harmonisere transport til dagcentrene for de brugere, som ikke selv har mulighed for transport, skal undersøges.

Vision 4

IBK vil kunne tilbyde sine borgere tilkøbsydelser på lige fod med private leverandører.

 • Målsætning A: Lovgivningen giver ikke mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser. Der skal arbejdes med en påvirkning af lovgiverne og KL.

Vision 5

Plejecentrene har overalt en god standard og fremtræder som kvalitetsboliger. Der er bo- og levemiljøer på alle plejecentre. Borgere, der har særlige behov, får mulighed for en ældrebolig med tilsvarende service hos IBK eller private leverandører i lokalområdet.

 • Målsætning A: Der skal arbejdes med forskellige boformer - herunder tryghedsboliger og aflastningsboliger.
 • Målsætning B: Borgeren oplever en stemning af hjemlighed i pleje-centrene.
 • Målsætning C: Borgeren oplever meningsfyldte aktiviteter i pleje-centrene, der er afstemt i forhold til hans eller hendes formåen.
 • Målsætning D: Vi vil varetage en større del af terminalfasen og dermed den palliative indsats (smertelindring). IBK har fokus på udvikling af kompetencer i forhold til denne indsats i såvel eget hjem som på plejecentrene.
 • Målsætning E: Vi skal have et passende antal af aflastningspladser, der giver borgerne mulighed for at kunne komme hjem til egen bolig. Aflastningspladserne kan også medvirke til at give et indtryk af livet i et plejecenter.

Vision 6

Pårørende, lokalsamfund og foreninger skal på frivillig basis supplere den kommunale service. Ældre- og pårørenderåd er involveret og inddrages i udvikling og løsninger.

 • Målsætning A: Vi vil etablere en dialog med de relevante parter. IBK vil tage udgangspunkt i de opgaver, som de ældre selv kan varetage. Hjælp til aktivitet frem for passivitet er nøgleordet. I 2011 indgår ældreområdet samarbejdsaftaler med organisationer omkring frivillige - Danske Røde Kors: Vågetjeneste i Brande. Kræftens Bekæmpelse: "Hjem i hjemmet" - frivillige tilbyder kræftpatienter i IBK samtaler, nærvær og hjælp til små opgaver.
 • Målsætning B: Borgerne oplever en sammenhæng i indsatsen mellem pårørende, frivillige og medarbejdere.
 • Målsætning C: Frivillige og pårørende oplever, at der er behov for deres indsats. IBK understøtter og værdsætter denne indsats.

Vision 7

IBK vil være på forkant med velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologi er udstyr og hjælpemidler, der kan hjælpe til med daglige gøremål indenfor social- og sundhedsområdet. Det er teknologi, der kan være med til at frigøre arbejdskraft, så personalet kan få mere tid til omsorg og pleje.

 • Målsætning A: Velfærdsteknologi dækker over smartere arbejdsgange eller servicekoncepter, der forbedrer borgeroplevelsen. Teknologierne kan nemlig hjælpe borgeren til længere at være 'herre i eget liv'. Velfærdsteknologi indbefatter robotteknologi, telemedicin, it-løsninger og intelligente hjælpemidler. Vi undersøger aktivt markedet med henblik på en prioritering af vores indsats.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.