Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Robust økonomi og godt købmandskab

Vision 3
Vi er handlekraftige i alle processer og beslutninger. Vores økonomi er robust, og vi tænker godt købmandskab ind i hele organisationen.
Vores arbejdskultur er struktureret og effektiv for at sikre bedst mulig ressourceudnyttelse til gavn for borgere og virksomheder.

(Ansvarlig: Økonomiudvalget)

 • Mål 3.1: Godt købmandskab udgør vores fundament. Det betyder for os, at
  • Vi er en handlingsorienteret organisation, der reagerer hurtigt på alle henvendelser.
  • Vi søger løsninger for vore borgere, virksomheder og foreninger - også utraditionelle løsninger.
  • Vi tror på, at beslutninger bedst træffes tættest på, hvor servicen produceres.
  • Vores Byråd er opsøgende og proaktiv i forhold til strategisk at lede en effektiv kommune med en serviceminded tilgang til opgaveløsningen.
  • Vi målsætter og evaluerer det gode købmandskab. 
   (Ansvarlig: Økonomiudvalget
 • Mål 3.2: Vi fastholder principperne i den nuværende økonomiske politik. Det betyder for os, at
  • Driftsoverskuddet kan som minimum finansiere anlægsinvesteringer samt nettoafdrag på lån
  • Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør, hvad der svarer til mindst en måneds nettodriftsudgifter - svarende til ca. 190 mio. kr.
  • Bruttoanlægsniveauet ligger på ca. 90. mio. kr. årligt. Derudover budgetteres med et neutralt resultat af jordforsyningsvirksomheden, og udgifter til jordkøb og byggemodning afbalanceres med indtægterne fra jordsalg.
   (Ansvarlig: Økonomiudvalget)
 • Mål 3.3: Vores bygningsmasse er moderne og tilpasset nutidens behov. Det betyder for os, at
  • Vi har en langsigtet bygningsanvendelses- og vedligeholdelsesplan.
  • Bygninger der ikke umiddelbart anvendes til kommunale formål søges afhændet straks.
  • Vores bygningsmasse ikke øges.
  • Vores bygningsdrift bliver billigere år for år. 
   (Ansvarlig: § 17, 4-udvalget)
 • Mål 3.4: IBK's CO2-udledning som virksomhed skal reduceres med 2 % om året.
  (Ansvarlig: Teknik- og miljøudvalget)

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.