Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vision 2018-2025

Byrådet har i fællesskab prioriteret seks pejlemærker og en række indsatsområder i Vision 2018-2025.

I Vision 2018-2025 har byrådet i Ikast-Brande Kommune i fællesskab og i enighed prioriteret, hvor man vil gøre en ekstra indsats og prioritere ressourcerne de kommende år. Visionen sætter således en fælles retning og ramme op for både byrådets arbejde og for arbejdet i hele den kommunale organisation. Pejlemærkerne er bredt dækkende, og de afløser de hidtidige overordnede visioner og strategier Vision 2016 og Strategi 2020 - også selvom disse nævnes enkelte steder i nogle af politikkerne og strategierne. 

Forsidebillede - vision 2018-2025

Visionen er resultatet af byrådets drøftelser på visionsseminarer og dialogmøder samt interviews af alle partier og lister i foråret 2018. I processen er også indgået interviews med borgere og en lang række samarbejdspartnere som foreninger, råd og nævn.

Visionen består af seks pejlemærker og til hver af disse er der udpeget en række indsatsområder. For at kunne lykkes med visionen peges der på to grundforudsætninger: Robust økonomi samt dygtige og engagerede medarbejdere, der skal være til stede. For at kunne lykkes har byrådet brug for et tæt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder ud fra devisen: Du finder løsninger sammen med os.

Grafik med Vision 2018-2025

Visionen findes i to udgaver:

En kort pixiudgave for dem, der blot har brug for et overblik
Og en samlet udgave, for dem der har brug for at gå i dybden med pejlemærker og indsatsområder.

Samtidigt med udarbejdelse af visionen, har byrådet også drøftet hvordan samarbejdet internt i byrådet samt med andre aktører i kommunen kan foregå. Dette er beskrevet i byrådets aftalepapir "Det samarbejdende Byråd". Det kan du læse mere om her.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.