Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rammeaftale 2019 - 2020

Rammeaftale for det specialiserede socialområde

Kommunerne har fra 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af rammeaftaler på det specialiserede sociale område fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner.

Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Midtjylland, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som indgår i strategien.

Udviklingsstrategien for 2019 - 2020 er godkendt af Byrådet i Ikast-brande Kommune den 10. september 2018.

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling af tilbud, som aftalen omfatter.

Styringsaftalen for 2019 - 2020 er godkendt af Byrådet i Ikast-Brande Kommune den 10. september 2018.

I den midtjyske region udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Midtjylland. Til dette formål har kommunerne etableret et sekretariat, der står for udarbejdelsen af rammeaftalen - Sekretariat for rammeaftaler.

Du kan finde Udviklingsstrategien samt styringsaftalen for 2019 - 2020 ved at klikke her.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.