Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Finansiel Strategi

Den finansielle strategi fastlægger generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje med det formål at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, som kommunen ønsker at påtage sig. Strategien indeholder endvidere en likividitetsstrategi med retningslinjer for investering af likvide aktiver med det formål at maksimere afkastet indenfor strategiens rammer.

Beslutningskompetence
Økonomidirektøren og økonomichefen er bemyndiget til at varetage den finansielle styring indenfor de rammer, som er fastlagt i den finansielle strategi. Beslutningskompetencen udøves af 2 bemyndige personer i forening.

Den finansielle strategi er vedtaget på byrådsmøde den 2. marts 2015.

Læs Finansiel strategi marts 2015.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.