Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mere bevægelse og fysisk aktivitet - gerne i foreninger og fællesskaber

I Ikast-Brande Kommune er 21% af borgerne over 16 år fysisk inaktive set i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det svarer til 6.200 borgere og betyder, at vi ligger over gennemsnittet i regionen.

Kondisko

EKSEMPLER PÅ INDSATSER: DETTE GØR VI! 

 

Projekt Bevæg dig for livet
(Den bevægende kommune)

Bevæg Dig

Bevæg dig for livet (BDFL) er et samarbejdsprojekt med DGI og DIF som forløber i perioden 2017 - 2022. Formålet med projektet er at flere borgere skal være fysisk aktive - og gerne i foreninger. Således har projektet et todelt fokus på henholdsvis mere bevægelse og gode fællesskaber.

Bevæg dig for livet har en særlig opmærksomhed på de grupper af borgere, som af forskellige årsager kan have svært ved at komme i gang med/fastholde gode idræts- og motionsvaner. Udvalgte målgrupper i Bevæg dig for livet i Ikast-Brande er:

 • Socialt udsatte børn og unge
 • "De rigtige mænd" - typisk mellem 25 - 60 årige i arbejde og med lav uddannelse
 • Seniorer - især med fokus på overgangen fra aktivt arbejdsliv til pensionisttilværelsen
 • Mennesker med psykisk sygdom og/eller fysisk handicap
 • Beboere i boligsociale områder
 • Landsbyer og mindre byer - med fokus på foreningsliv og lokalsamfundsudvikling

Læs mere om Bevæg dig for livet her:

/borger/bevaeg-dig-for-livet

https://www.bevaegdigforlivet.dk/

Yderligere oplysninger:

Fritidsområdet, Ikast-Brande Kommune: fritid@ikast-brande.dk

 

Partnerskabsforeninger (Bevæg dig for livet/BDFL)

En partnerskabsforeninger er en idrætsforening, som er motiveret for at arbejde med de målgrupper, som visionen i projekt 'Bevæg dig for livet' beskæftiger sig med.

Partnerskabet er et samarbejde mellem BDFL, Sundhedscenteret i Ikast-Brande og aktuelle idrætsforeninger. Som partnerskabsforening får man særlig opmærksomhed fra BDFL og understøttes bl.a. i foreningsudvikling og uddannelse af frivillige instruktører.

Sundhedscenteret er med til at skabe den rigtige brobygning, og her arbejdes for at borgere i forløb på sundhedscenteret hjælpes over i de forskellige motionstilbud i foreningerne.

Yderligere oplysninger:

Projektleder for Bevæg dig for livet, Christian Valbak, Ikast-Brande Kommune: chmva@ikast-brande.dk

 

Facilitetsstrategi (Fritidsområdet)

Ikast-Brande Kommune ønsker at skabe de rigtige rammer og miljøer for, at alle borgere uanset baggrund, har mulighed for at komme ud at bevæge sig og være fysisk aktive. Derfor udarbejdes der i 2019 en facilitetsstrategi, som bl.a. skal skabe grundlaget for:

 • Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter - haller, centre, skoler, institutioner, osv.
 • Bedre anvendelse af den dejlige natur, som ligger i Ikast-Brande Kommune.
 • Synliggørelse af de naturstier, mountainbike-spor, find-vej-i poster, hjertestier, osv., som sagtens kan anvendes mere, end det gøres i dag.
 • Om faciliteterne er up-to-date i forhold til specifikke målgrupper af borgere, som har nogle særlige behov, for at være fysisk aktive.

Når facilitetsstrategien er færdigskrevet (ultimo 2019) lægges der et link til strategien her.  

Yderligere oplysninger:

Erhverv, bosætning og Fritid, Ikast-Brande Kommune:fritid@ikast-brande.dk

 

Gå-i-gang folderen

Gå I Gang

Patientforeningerne, aftenskolerne, DGI/BDFL og frivilligkoordinatoren på ældreområdet udarbejder årligt en folder med foreningernes og aftenskolernes hensynstagende motionstilbud, hvor der som udgangspunkt er plads til alle borgere - uanset forudsætninger.

Folderen løber fra efteråret til foråret, og foreningerne melder ind med næste sæsons aktiviteter i maj/juni.

Læs mere om gå-i-gangfolderen her:

/borger/bevaeg-dig-for-livet/gaa-i-gang-motionstilbud-med-plads-til-alle

Yderligere oplysninger:

Frivilligkoordinator Pernille Dernburg Petersen, Ikast-Brande Kommune: pepet@ikast-brande.dk

 

Skoleglæde.nu

Skoleglæde

Skoleglæde.nu er en indsats i mellemskolingen hvor der på forskellig vis arbejdes aktivt med at øge elevernes trivsel, sundhed og læringsudbytte.

Læs mere om skoleglæde.nu her:

https://xn--skoleglde-m3a.nu/

Yderligere oplysninger:

Skoleafdelingen, Ikast-Brande Kommune:limou@ikast-brande.dk

 

FCM Samfund

FCM

 

FCM samfund drives af FC Midtjylland, og indsatsen har til formål at øge livskvalitet ved at hjælpe og flytte personer til at nå deres livsmål. Dette skal ske via idrættens evne til at engagere og inspirere samt via fællesskabets evne til at styrke den sociale sammenhængskraft. Sammenhold kan flytte bjerge. Det handler for FCM Samfund om at række ud og gøre en forskel for mange borgere i regionen.

Af konkrete indsatser kan nævnes:

 • Tab & Vind - et træningstilbud med fokus på overvægt og glæden ved motion og fællesskab.
 • Tilbage på banen - et beskæftigelsesrettet tilbud hvor borgere skal tilbage på arbejdsmarkedet ved bl.a. at blive mere fysisk aktive.
 • FCM Samfund Julegave - et hjerteligt tilbud hvor børn og unge med færre muligheder fx får et kontingent til idrætsforeningen betalt.

Læs mere om FCM Samfund her:

https://www.fcmsamfund.dk/

Yderligere oplysninger:

Michael Koch, FCM Samfund: mko@fcm.dk

 

"Hjertet" - skaterbane m.m.

"Hjertet" i Ikast er et multihus for alle indviet i 2018. Her er masser af muligheder for borgere, foreninger og selvorganiserede grupper for at få oplevelser og bevægelse inde og ude:

 • Ved indkørslen til Hjertet ligger en af Danmarks bedste udendørs skaterbaner. Banen byder på mange muligheder for at blive udfordret - uanset om du er nybegynder eller øvet. Den giver også mulighed for at løbe på løbehjul, rulleskøjter og køre BMX. En overdækket skaterbowle giver mulighed for at benytte banen også i dårligt vejr.
 • I streetsportshallen er det muligt at dyrke mange forskellige slags sport, fx basketball, hockey, fodbold eller løbe på rulleskøjter og skateboard.
 • På pumptrack-banen kan du få fart på cyklen og pulsen op - og ikke mindst prøve nye udfordringer, hvor du kører hurtigt hen over hoppene og gennem svingene.

"Hjertet" er åbent for alle og huser lige nu International School Ikast-Brande, socialøkonomiske virksomheder, foreninger og Ikast-Brande Kommunes unge-rådgivning, 'Unge & Uddannelse'.

Læs mere om Hjertet her:

/borger/fritid/hjertet

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.