Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bedre mental sundhed

I Ikast-Brande Kommune har 32% over 16 år et højt stressniveau. Det svarer til 9.800 borgere.6% har en depression, hvilket svarer til 2.000 borgere. På begge områder ligger Ikast-Brande over gennemsnittet i regionen.

Spøgelse

EKSEMPLER PÅ INDSATSER: DETTE GØR VI!

 

Kursustilbuddet "Lær at tackle angst og depression"

"Lær at tackle angst og depression" er et kursus, som Sundhedscenteret udbyder. Kurset består af otte undervisningsgange og har til formålet at give handleorienterede værktøjer til, hvordan man kan leve et godt liv, selvom man har symptomer eller en diagnose på angst og/eller depression. Målet er, at borgerne får en bedre hverdag med en højere livskvalitet. Underviserne er frivillige borgere, der selv lever med angst og depression.

Læs mere om kursustilbuddet "Lær at tackle angst og depression" her:

/media/5189566/laer-at-tackle-angst-og-depression.pdf

Yderligere oplysninger:

Sundhedscentret, Ikast-Brande kommune: sundhedscenter@ikast-brande.dk

 

Projekt "Fælles fremtid på tværs"Fælles Fremtid

"Fælles fremtid" på tværs er et boligsocialt projekt der bl.a. sætter fokus på sundhed og trivsel. Målgruppen er beboere i boligområderne Stadion Allé og Østbyen (Sønderparken) i Ikast. De to områder drives henholdsvis af Ikast Andelsboligforening og Bo Midt-Vest. Det boligsociale projekt begyndte i 2015 og forsætter foreløbig til 2022. 

Projektet foregår i et tæt samarbejde med bl.a. foreninger og flere afdelinger i Ikast-Brande Kommune. Der er bl.a. nedsat fire følgegrupper: 1) Beboerrådgivning, 2) Tryghed og trivsel, 3) Uddannelse og beskæftigelse, 4) Forebyggelse og forældreansvar - og projektet indeholder en lang række delprojekter som på hver deres måde har betydning for mental sundhed, det fysiske helbred og trivsel. Fælles fremtid på tværs har et stærkt fokus på borgerinvolvering og fællesskaber hvilket forsøges forstærket bl.a. gennem ABC for mental sundhed.

Læs mere om "Fælles fremtid på tværs" her:

http://fremtidikast.dk/

Yderligere oplysninger:

Boligsocial sekretariatsleder Louise Egeriis Møller: louise@fremtidikast.dk

 

ABC for mental sundhed

ABC

ABC for mental sundhed er en forkortelse af Act - Belong - Commit: 

AGØR NOGET AKTIVT (ACT) 

BGØR NOGET SAMMEN (BELONG)

CGØR NOGET MENINGSFULDT (COMMIT)

ABC for mental sundhed tilbyder en overordnet ramme for at fremme mental sundhed og er den første forskningsbaserede indsats i Danmark, der retter sig mod hele befolkningen. kast-Brande er partnerskabskommune i ABC for mental sundhed. Der er påbegyndt en implementering i forbindelse med det boligsociale projekt Fælles fremtid på tværs og der arbejdes for at sprede ABC til andre områder, fx folkeskolen og foreningslivet.

Læs mere om ABC for mental sundhed her:

http://www.abcmentalsundhed.dk/

http://www.abcmentalsundhed.dk/media/1374/abc-bog_final_spreads_low-med-forside.pdf

Yderligere oplysninger:

Sundhedsinnovator Peter Thybo, På Tværs staben, Ikast-Brande Kommune: pethy@ikast-brande.dk

 

Projekt LEV Venner - Vil du være min ven?   

Lev Venner

LEV Venner er et samarbejdsprojekt mellem Landsforeningen LEV, Ikast-Brande Kommune, Frivilligcenter Ikast-Brande og Ældre Sagen i Ikast og Nørre Snede.

LEV Venner danner venskaber mellem ældre, der er udviklingshæmmede, og frivillige. Som LEV Ven får du mulighed for at sprede glæde og forebygge ensomhed blandt ældre, der mangler eller har et begrænset netværk. Du får selv meget igen - både nærvær, smil og gode oplevelser samt et fællesskab omkring en interesse.

Læs mere om LEV Venner her:

/borger/psykiatri-og-handicap/frivillig-psykiatri-og-handicap

Yderligere oplysninger:

Frivillighedskoordinator på Psykiatri- og Handicapområdet Lisbeth Wium-Andersen, Ikast-Brande Kommune:liand@ikast-brande.dk

  

Projekt Naturens rige - krop & bevægelse  

Naturens Rige

Projekt "Naturens rige - krop & bevægelse" er et 1-årigt aktionslæringsforløb, hvor der stilles skarpt på, hvordan kommunen kan bruge naturen som arena for det forebyggende og sundheds-fremmende arbejde - på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører, herunder foreninger og frivillige. Der er et særligt fokus på koblingen mellem fysisk aktivitet og mental sundhed i naturens rum - gerne i bynær natur samt grønne områder i byerne. 

I Ikast-Brande arbejdes der med to borgermålgrupper: Den ene målgruppe knytter sig til det boligsociale projekt "Fælles fremtid på tværs" hvor der arbejdes med videreudvikling af et fælles beboerprojekt om byhaver (minihaver på flytbare paller). Den anden målgruppe er borgere og beboere tilknyttet Socialpsykiatrisk Center Syd hvor man arbejder på at få flere borgere med psykiske lidelser ud i naturen - og gerne med mere fysisk bevægelse.

Læs mere om Naturens rige her:

https://sund-by-net.dk/projekter/naturens-rige/

https://sund-by-net.dk/nyt-projekt-krop-og-bevaegelse-i-naturens-rige/

Yderligere oplysninger:

Sundhedsinnovator Peter Thybo, På Tværs staben, Ikast-Brande Kommune: pethy@ikast-brande.dk

 

Jordforbindelsen

Jordforbindelse Lille

Jordforbindelsen er en landskabelig park nordvest for Brande (ved Brande Åcenter og naturbørnehave Vibereden). Her er der anlagt forskellige "skovrum" som hver har deres effekt på mental sundhed og trivsel (fx det trygge rum, det fredfyldte rum, det artsrige sansestimulerende rum m.fl.). For at sikre høj kvalitet tager Jordforbindelsen afsæt i et forsknings-dokumenteret projekt, Nacadia Terapihave, anlagt i Hørsholm i 2011 i samarbejde med Københavns Universitet.

Området er offentlig tilgængeligt og har handicapvenlige stier. Der er også stier til området ved Brande å samt et mindre skovområde.

Læs mere om Jordforbindelsen her:

/borger/sundhed-og-sygdom/jordforbindelsen

Yderligere oplysninger:

Sundhedsinnovator Peter Thybo, På Tværs staben, Ikast-Brande Kommune:pethy@ikast-brande.dk

 

Tid til læsning

Tid Til Læsning

Tid til Læsning er et tilbud, der placerer sig i spændingsfeltet mellem kultur og sundhed, hvor der er fokus på at skabe gode læseoplevelser i små fællesskaber med plads til personlig indlevelse.

Tilbuddet baserer sig på metoden guidet fælleslæsning, der består af højtlæsning af og fælles refleksion over skønlitterære tekster med afsæt i de enkelte deltageres oplevelser. Forskning fra udlandet viser, at samværet, fordybelsen og samtalerne om teksterne kan øge deltagernes mentale sundhed.

I Tid til læsning er det bibliotekarer der er læsegruppeledere. Tid til læsning henvender sig til alle, bl.a. også borgere der fx er ramt af stress, angst og/eller depression.

Læs mere om Tid til læsning her: http://tidtillaesning.dk/

Yderligere oplysninger:

Ikast-Brande Bibliotek:ikastbibliotek@ikast-brande.dk

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.